Vaarroute Waardgronden
Nieuwe zomervaarroute tussen Ameland en Terschelling
 
Bron: Wadvaarders, 1 september 2018
 
De route over de Waardgronden is weer open voor de pleziervaart.
Helaas kan RWS dit jaar de tonnen nog niet leggen. 
En omdat er geen betonde route is hieronder een lijstje waypoints, waarmee de route te varen is.
De geschatte diepte is 80 cm bij NAP.  
 
WG-A 53° 22.9330' N 5° 27.8120' E
WG-B 53° 22.8180' N 5° 28.2060' E
WG-C 53° 22.6680' N 5° 28.7050' E
WG-D 53° 22.5630' N 5° 29.0740' E
WG-E 53° 22.4010' N 5° 29.5990' E
WG-F 53° 22.2023' N 5° 30.0178' E
WG-G 53° 22.0260' N 5° 30.3650' E
WG-H 53° 21.7433' N 5° 30.7332' E
WG-I 53° 21.5135' N 5° 31.1024' E
WG-J 53° 21.3832' N 5° 31.5713' E
WG-K 53° 21.2437' N 5° 32.0489' E
WG-L 53° 21.2320' N 5° 32.6080' E
WG-M 53° 21.2384' N 5° 33.1243' E
WG-N 53° 21.3597' N 5° 33.6302' E
WG-O 53° 21.5500' N 5° 34.0740' E
WG-P 53° 21.7750' N 5° 34.5370' E
WG-Q 53° 21.8250' N 5° 35.0060' E
WG-R 53° 21.8701' N 5° 35.5904' E
WG-S 53° 22.1790' N 5° 35.8490' E
WG-T 53° 22.5120' N 5° 35.9140' E
WG-U 53° 22.8480' N 5° 36.5130' E
 
 

Bron: Waddenunit, 24 juli 2017

Dinsdag 25 juli  2017 zal RWS de betonning over de Waardgronden Terschelling uitleggen. De jonge zeehoden zijn vertrokken. De vereniging van Wadvaarders is erg verheugd over deze aanpak. De ligging van de tonnen is op Nautin.nl gepubliceerd.


Bron: Menno van den Burg, dec 2016

Op 28 Nov 2016 de ( op dat moment niet betonde) route over de Waardgronden gevaren. Met hoogwater vertrokken uit Ameland, dus iets meer dan een uur na hoogwater over de Waardgronden. Boot is een OVNI 28. Diepgang bij de Waardgronden ongeveer 1m (midzwaard iets omhoog). Oostenwind, kracht 3-4. Ondiepste punt vrij in het begin, in het artikel 20 gebied, waar het midzwaard de grond raakte, daarna alleen maar dieper.

In plaats van weer terug te buigen naar het Oosterom, ben ik gewoon rechtdoor gevaren de geul in (op weg naar Vlieland). Behalve dat daar een vrij drukke fishfarm zit, verder geen enkel probleem met diepgang of de palen in het water.

Track gevolgde route


 
Achtergronden bij de nieuwe route
 
Folderkaart van de Waardgronden-route
 
Nieuwe vaarroute Waardgronden
De route Waardgronden is vanaf halverwege de maand juli een extra vaarroute tussen de eilanden Ameland en Terschelling. Door deze kortere route te kiezen krijgen de zeehonden en vogels in de Blauwe Balg meer rust.
 
Rust voor dieren en snellere vaarroute
Net zo als de Blauwe Balg is de route Waardgronden alleen toegankelijk rond hoogwater (van 3 uur voor tot 2 uur na HW), maar het is een kortere route met minder tegenstroom dan de Blauwe Balg, die veel schepen nu gebruiken. Vlak naast de Blauwe Balg is een hoge zandbank de rustplaats voor tientallen zeehonden en duizenden vogels. De dieren worden hier vaak verstoord. Om ze meer rust te geven, is deze extra alternatieve route geopend.
 
Open als het kan
Ook in het gebied van de Waardgronden ten zuiden van de Blauwe Balg komen in mei en juni veel zwangere zeehonden voor. Ze zoeken hier rust om hun jongen te werpen. In die periode zijn ze zeer gevoelig voor verstoring door scheepvaart. Als in juli de zeehonden zijn geboren, vertrekken de moeders met hun jongen uit dit gebied. Zodra dit het geval is wordt de route door de Waardgronden opengesteld. Gele tonnen geven aan waar de doorvaart is toegestaan.
 
De openstelling is bekendgemaakt op de nautin-website en via twitter @blauwebalg.
 
Pilotproject
De nieuwe tijdelijke route Waardgronden is een pilotproject in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Dit plan heeft als doel de balans tussen vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee te verbeteren. Op enkele kwetsbare plekken worden daarom oplossingen gezocht, voor zowel natuur als recreanten. Als blijkt dat de vaarroute inderdaad een verbetering voor scheepvaart én natuur is, kan deze zomerroute definitief worden.
Binnen het Actieplan werken zo’n twintig organisaties samen, zoals natuurorganisaties, verenigingen op het gebied van watersport en overheden.
 
Voor reacties en vragen kunt u terecht bij de bemanning van de Krukel van de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken:
- tel.: 06-53150610
- e-mail: waddenunit@minez.nl
- twitter: @blauwebalg
 
Folder downloaden: folder Waardgronden.pdf