banner
Pagina in afdrukformaat
Vaarroute Waardgronden
Nieuwe zomervaarroute tussen Ameland en Terschelling
 
Voor 2017: De Waardgronden zijn momenteel nog niet open.
 

 
Bron: EZ, 26 juli 2016,
De route is vanaf nu weer open!
Let op! De tonposities verschillen fors met die van verleden jaar, en er zijn ook een stuk meer tonnen uitgelegd, zie op nautin onder vaarweginformatie voor een recente kaart en de exact ligging van de boeien.
 

 
Een alternatief voor de Blauwe Balg en Vingegat
 
Folderkaart van de Waardgronden-route
 
Nieuwe vaarroute Waardgronden
De route Waardgronden is vanaf halverwege de maand juli een extra vaarroute tussen de eilanden Ameland en Terschelling. Door deze kortere route te kiezen krijgen de zeehonden en vogels in de Blauwe Balg meer rust.
 
Rust voor dieren en snellere vaarroute
Net zo als de Blauwe Balg is de route Waardgronden alleen toegankelijk rond hoogwater (van 3 uur voor tot 2 uur na HW), maar het is een kortere route met minder tegenstroom dan de Blauwe Balg, die veel schepen nu gebruiken. Vlak naast de Blauwe Balg is een hoge zandbank de rustplaats voor tientallen zeehonden en duizenden vogels. De dieren worden hier vaak verstoord. Om ze meer rust te geven, is deze extra alternatieve route geopend.
 
Open als het kan
Ook in het gebied van de Waardgronden ten zuiden van de Blauwe Balg komen in mei en juni veel zwangere zeehonden voor. Ze zoeken hier rust om hun jongen te werpen. In die periode zijn ze zeer gevoelig voor verstoring door scheepvaart. Als in juli de zeehonden zijn geboren, vertrekken de moeders met hun jongen uit dit gebied. Zodra dit het geval is wordt de route door de Waardgronden opengesteld. Gele tonnen geven aan waar de doorvaart is toegestaan.
 
De openstelling is bekendgemaakt op de nautin-website en via twitter @blauwebalg.
 
Pilotproject
De nieuwe tijdelijke route Waardgronden is een pilotproject in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Dit plan heeft als doel de balans tussen vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee te verbeteren. Op enkele kwetsbare plekken worden daarom oplossingen gezocht, voor zowel natuur als recreanten. Als blijkt dat de vaarroute inderdaad een verbetering voor scheepvaart én natuur is, kan deze zomerroute definitief worden.
Binnen het Actieplan werken zo’n twintig organisaties samen, zoals natuurorganisaties, verenigingen op het gebied van watersport en overheden.
 
Voor reacties en vragen kunt u terecht bij de bemanning van de Krukel van de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken:
- tel.: 06-53150610
- e-mail: waddenunit@minez.nl
- twitter: @blauwebalg
 
Folder downloaden: folder Waardgronden.pdf