banner
Pagina in afdrukformaat
Recreatiegeul Pollendam en Blauwe Slenk

Bron: Varen Doe Je Samen, april 2012

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee heeft in de Blauwe Slenk naast de betonde vaargeul op twee plaatsen een route uitgelegd ten behoeve van de recreatievaart. Deze routes wordt dringend aanbevolen en hebben een diepte van 2,70 meter bij LAT. Een flyer ter informatie naar de vaarweggebruiker is nog in de maak en wordt te zijner tijd bij havens en sluizen verspreid. Zie iidesk.

In de betonde geul van Harlingen naar zee varen grote en snelle schepen, die door wind en stroom vaak veel ruimte nodig hebben. Het is daarom verstandig om als recreatievaarder deze hoofdvaargeul te mijden.

Het dringende advies van Rijkswaterstaat is om de aanbevolen routes met gele betonning te gebruiken die zich op enkele plaatsen naast de hoofdvaargeul bevinden.

  1. De recreatiegeul “Hanerak” loopt ten zuiden evenwijdig langs de Pollendam.
  2. Vanaf de westzijde van de Pollendam (P) bevindt zich aan de noordzijde van de vaargeul Blauwe Slenk (BS) een recreatieroute met gele betonning naar de BS18.
  3. Vanaf de rode lichtboei BS8 ligt aan de noordzijde nog een recreatieroute met gele betonning die door loopt tot aan de Vlieree.

Kijk als u oversteekt, bijvoorbeeld van het “Hanerak” naar de recreatiegeul aan de noordzijde van de Blauwe Slenk, goed om u heen en vooral achterom!

Voor de overige gedeelten van de vaarweg Harlingen – Noordzee geldt:

  • Houdt zoveel mogelijk stuurboordzijde van de vaargeul. En ga niet kruisen bij naderende vaart.
  • De grote schepen zijn bij u, voordat u een goede inschatting heeft kunnen maken voor een veilige vaart.

Het Knooppuntenboekje wordt aangepast en is binnenkort te downloaden op de website www.varendoejesamen.nl