banner
Pagina in afdrukformaat
Onder Vlieland langs

LET OP: De frequente wijzigingen in de vaarinformatie in dit gebied geven al aan dat varen daar niet makkelijk is. Stroomsnelheden zijn hoog, de kanten steil en je weet zeker dat de kaart niet klopt. Ga er dan ook alleen heen als je daarmee kunt omgaan.


 
Bron: Rik Vasen, augustus 2017
 
Op 26 augustus zijn wij onder Vlieland door gevaren naar De Cocksdorp. We hebben de waypoints gebruikt die op de website staan. Die zijn wel van 2012, maar zijn nog steeds bruikbaar om de geul Lange Gat te volgen.
 

Bron: Teun van Waart, mei 2012

Alle waypoints in deze route zijn “midvaarwater” punten. De dieptes zijn afgeleid van het getij op Vlieland haven, met een half uur vertraging. 

Gezien alle onnauwkeurigheden zijn het mijn beste schatting, niet al te exact!
Alle dieptes zijn t.o.v. NAP. Voor dieptes t.o.v. LAT moet er 14 dm vanaf worden getrokken.

Onderaan staat een tabel met de waypointgegevens. Daarnaast is er een .gpx file met deze waypoints. In veel navigatieprogramma’s kunt u deze direct binnenhalen en vervolgens in uw GPS zetten.

De routebeschrijving begint bij de VS34 onder Vlieland. LG02 ligt iets naast deze boei die zeer recent verplaatst is.
De route van LG02 naar LG06, is het ondiepste deel van de route, met 6 dm bij NAP.
Van LG06 tot LG08 is het weer dieper, met een minste diepet van 12 dm. U moet niet west van LG07 komen, daar is het ondiep.
Van LG08 naar LG09 steekt u over naar een andere geul. Die passage is smal, 8 dm bij NAP diep. U moet daar vrij exact de lijn tussen de waypoints volgen. Als u vroeg vanuit het ZW komt kunt u probleemloos tot punt LG09 komen. De platen staan dan nog goeddeels droog. De doorgang van LG09 naar LG08 kunt u dan goed zien.
Vanaf LG09 naar LG15 is alles vrij diep, 15 dm bij NAP of meer. Het Langegat zelf is nauwelijks bestaakt, maar de geul is breed en makkelijk te volgen. Punten LG14-17 leiden u tot de knik naar het ZW.
 
Waypoints

LG02
53°15,857' N
005°03,971' E
LG03
53°15,496' N
005°03,640' E
LG04
53°15,029' N
005°03,482' E
LG05
53°14,822' N
005°03,124' E
LG06
53°14,585' N
005°02,678' E
LG07
53°14,459' N
005°02,610' E
LG08
53°14,194' N
005°02,084' E
LG09
53°14,298' N
005°01,811' E
LG09A
53°14,237' N
005°01,453' E
LG10
53°14,160' N
005°01,174' E
LG11
53°14,114' N
005°00,940' E
LG12
53°13,972' N
005°00,602' E
LG13
53°13,669' N
004°59,909' E
LG13A
53°13,870' N
005°00,313' E
LG14
53°13,473' N
004°59,485' E
LG15
53°13,327' N
004°58,571' E
LG16
53°13,384' N
004°57,144' E
LG17
53°13,268' N
004°56,535' E

Deze waypoint staan ook in bijgaand gpx-bestand. Download

 


Bron: Teun van Waart, mei 2011

Alle waypoints in deze route zijn “midvaarwater” punten. De dieptes zijn afgeleid van het getij op Vlieland haven, met een half uur vertraging. 

Gezien alle onnauwkeurigheden zijn het mijn beste schatting, niet al te exact!
Alle dieptes zijn t.o.v. NAP. Voor dieptes t.o.v. LAT moet er 14 dm vanaf worden getrokken.

Onderaan staat een tabel met de waypointgegevens. Daarnaast is er een .csv file met deze waypoints en die van de Vliehors. In veel navigatieprogramma’s kunt u deze direct binnenhalen en vervolgens in uw GPS zetten.

De routebeschrijving begint bij de VS32 onder Vlieland, samenvallend met waypoint LG01.
De route van LG01 naar LG05, via LG01ALT, is 5 dm diep. Via LG02-03-04 heeft u 2-3 dm meer water. Tussen LG01 en LG03 moet u niet al naar het ZW varen, daar ligt een hoge bank.

Tussen LG05 en LG06 is het ondiepste deel van de route, 5 dm bij NAP. Van LG06 tot LG08 is het weer dieper. U moet niet west van LG07 komen, daar is het ondiep.
Van LG08 naar LG09 steekt u over naar een andere geul. Die passage is smal, 7 dm bij NAP diep. U moet daar vrij exact de lijn tussen de waypoints volgen. Als u vroeg vanuit het ZW komt kunt u probleemloos tot punt LG09 komen. De platen staan dan nog goeddeels droog. De doorgang van LG09 naar LG08 kunt u dan goed zien.

Vanaf LG09 naar is alles vrij diep, 15 dm bij NAP of meer. Het Langegat zelf is nauwelijks bestaakt, maar de geul is breed en makkelijk te volgen. Punten LG14-17 leiden u tot de knik naar het ZW.

Waypoints

LG01
53°15,894' N
005°04,012' E
LG01ALT
53°15,450' N
005°03,565' E
LG02
53°15,408' N
005°04,308' E
LG03
53°15,271' N
005°04,496' E
LG04
53°15,029' N
005°03,482' E
LG05
53°14,822' N
005°03,124' E
LG06
53°14,585' N
005°02,678' E
LG07
53°14,459' N
005°02,610' E
LG08
53°14,194' N
005°02,084' E
LG09
53°14,298' N
005°01,811' E
LG09A
53°14,237' N
005°01,453' E
LG10
53°14,160' N
005°01,174' E
LG11
53°14,114' N
005°00,940' E
LG12
53°13,972' N
005°00,602' E
LG13
53°13,669' N
004°59,909' E
LG14
53°13,473' N
004°59,485' E
LG15
53°13,327' N
004°58,571' E
LG16
53°13,384' N
004°57,144' E
LG17
53°13,268' N
004°56,535' E

 

Deze waypoint staan ook in bijgaand csv-bestand. Download


Bron: Rik Vases, juni 2010

De informatie van Eilard over de route onder Vlieland bleek op 5 juni 2010 goed bruikbaar. De bebakening is nauwelijks herkenbaar voor zover het de prikken aangaat. We hebben op de tonnen en de waypoints gevaren, uit het bericht van Teun vanWaart indertijd op deze pagina.

Opvallend was dat er onder Vlieland nauwelijks stroming was over een grote lengte rond het wantij. De reis duurde dan ook wat langer dan gepland.
We waren dus te laat voor het geultje naar de steiger bij het gemaal van De Cocksdorp. Die steiger hebben we de volgende dag met de vloed overdag bereikt.
Het geultje was goed te verkennen. Let wel op: de open prikken geven de groene kant van het vaarwater aan, dus aan de Zuidzijde passeren. Het geultje was met onze 65 cm diepgang 2 uur voor hoogwater te bevaren. De steiger was zonder spier- of motorgeweld alleen op tijdstip van hoogwater bereikbaar. De bodem bestaat uit zachte modder en geeft dus makkelijk mee.

Red: het HW kwam op 5 juni 2010 tot NAP+56 en de volgende dag tot NAP+66. De berekende diepte voor het geultje is -25cm bij NAP


Bron: Eilard Jacobs, juli 2009

Op zondag 26 juli 2009 zijn we onderlangs Vlieland naar de Cocksdorp gevaren. Onze Odyssee steekt 102 cm. Voor het eerste stuk vanaf de Vliesloot tot aan de prikken van het Langegat heb ik de waypoints van Teun van Waart uit 2006 aangehouden. Maar als je op de diepte-informatie op de kaart kijkt zie je droogvallingen van 1,0 m tot 1,1 m. Daar staat nog zo'n 20cm bij NAP. Het was een dag na spring en de voorspelde waterstand voor Oost-Vlieland was 1.21 m. voor Oude Schild 1.03 m. En er was ca 10 cm verlaging.

Het droogste punt lag in de buurt van de eerste prik van het Lange Gat (prikken in prima staat). Op 1,5 uur voor HW in Oost-Vlieland (naar schatting één uur voor HW ter plaatse) schoven we daar nog wat over de bodem, dus ik schat de diepte bij NAP daar 0,15 m. Kortom: het is een behoorlijk diepe route. Voor schepen met onze diepgang alleen geschikt rond springtij, maar voor de wat minder diep stekenden onder ons is er alle ruimte.