banner
Pagina in afdrukformaat
Met Google Earth onder Vlieland
Bron: Teun van Waart, april 2007
 
Eerder is al geschreven over de route van de laatste ton van de Vliesloot naar het Langegat. Hier wordt een alternatieve route beschreven die niet dieper is, maar wél wat makkelijker te volgen.
 
Met Google Earth (en Google map) hebben we tegenwoordig voor sommige stukken van het wad een extra informatiebron voor de loop van geulen. Bovendien is het gebied rond de Vliehors op de 2007 hydrografische kaart opnieuw gekarteerd op grond van de 2006 lodingen. Met behulp van Google Earth en deze nieuwe kaart heb ik een aantal waypoints in de GPS gezet. En recent de route ook daadwerkelijk gevaren. Een aantal punten moest wat worden verschoven, maar in principe werkte deze methode prima!
 
Onderstaand kaartje geeft het Google Earth beeld weer met de waypoints.
 
 
 
De positie van de waypoints is:
-  0LGALT01
53°15,394' N
005°04,613' E
0LGALT02
53°14,833' N
005°02,900' E
0LGALT03
53°14,317' N
005°02,167' E
0LGALT03A
53°14,000' N
005°01,600' E
0LGALT04
53°14,181' N
005°01,346' E
0LGALT05
53°14,119' N
005°00,934' E
0LGALT06
53°13,980' N
005°00,598' E
0LGALT07
53°13,676' N
004°59,910' E
0LGALT08
53°13,522' N
004°59,440' E
0LGALT09
53°13,376' N
004°58,550' E
 
U kunt desgewenst een csv of xls file downloaden met bovenstaande posities. Met een programma als Waypoints GPS kunt u dan de data direct, zonder overtypen, in uw GPS invoeren.
 
Punt 01 ligt, net als in de eerder beschreven route, weer ZO van de laatste ton VS32. Rond punt 02 is de diepte het minst, ongeveer 6 dm bij NAP (10 dm droogvallend t.o.v. LAT). Wij voeren van punt 03 naar punt 04, en lieten 03A links liggen. Nu lag de minste diepte net west van punt 03, en was eveneens ongeveer 6 dm NAP.Volgens het Google Earth plaatje zou varen via 03A wellicht een grotere minste diepte opleveren.
Halverwege punt 03 en 04 neemt de diepte snel toe, tot minstens 25 dm bij NAP. De geul is daar veel rechter, met geleidelijk oplopende kanten. Het is daarom veel makkelijker de geul te volgen dan de zeer kronkelende geul iets naar het zuiden. Deze route is daardoor makkelijker te varen.
 
Google Earth ook op andere plekken te gebruiken?
Op veel plaatsen geeft Google Earth een heel aardig beeld van het geul verloop, op andere plekken komt het beeld nogal wollig over. Maar waar geulen goed te zien zijn is het overnemen van waypoints van een Google Earth plaatje een veelbelovende manier om onbekende wateren te ontsluiten. Besef wel dat de luchtfoto's van het Wad van eind 2005 zijn.
 
De Google Earth plaatjes interpreteren is een mengsel van logica, verbeeldingskracht en de hydrografische kaart ernaast…. Op de foto hierboven zijn de geulen groen/grijs. De blauwe getrokken lijn is een track van een eerdere tocht via de “oude”route waarin een geul keurig gevolgd werd. De wit/gele plekken zijn de hogere zandplaten. De donkere vlekken zijn waarschijnlijk – maar hier komt een stukje verbeelding naar voren… - de hoog gelegen gedeeltes van de platen. Dit stukje wad komt erg duidelijk over op Google Earth. Maar bekijk je het gedeelte rond de VS 32 en waypoint 01 dan valt er niets uit te concluderen. “Mooie” opnames van gebieden waar Google Earth iets extra’s kan bieden zijn onder andere het gebied tussen Den Helder en Den Oever, het gebied bezuiden het Langegat (Gasboeiengat, Foksdiep), de geulen west van Griend, het gebied bezuiden Schiermonnikoog en het wad bezuiden Rottumeroog en Rottumerplaat.
 
Met mooi weer moet je varen, maar als het een keer pestweer is vaar dan eens droog op Google Earth. Pik wat waypoints en probeer ze uit als het weer mooi weer is.
En schrijf vervolgens een stukje voor deze site…