banner
Pagina in afdrukformaat
Kimstergat

Bron: Rijkswaterstaat, mei 2013

Inmiddels is ook het wantij van het Kimstergat vollledig voorzien van rode tonnen


Bron: Rik Vasen, april 2013

De prikken ten oosten van de rode ton K28 zijn nu (1 april) nagenoeg verdwenen.

Bij goed zicht zijn de rode tonnen aan de andere kant van de prikkenstraat net zichtbaar op peiling 25°. Maar op een koers over de grond van 25° zag ik de overgebleven prikken enkele honderden meters oostelijk van mij. Dus zou je de rode tonnen aan het eind van de prikkenstraat ruimer over bakboord moeten houden in plaats van er direct op af te varen.


Bron: Peter Steen, 30 maart 2012

Diepste geul 100m oostelijker

Afgelopen dinsdag 27 maart met een diepgang van 85 cm en een verlaging van 30 cm bij Harlingen (!) drie kwartier voor Hoogwater tenauwernood over het Kimstergat wantij gekomen.
Dat dat maar nèt kon met die verlaging was niet verwonderlijk. Maar omdat ik eerst drooggevallen ben, heb ik kunnen constateren dat de diepste geul langs de rode tonnen, komende van het Vingegat, ten opzichte van de tonnen zo'n 100m Oostwaarts ligt. De tonnen zelf liggen vrij ver op de zandbank.

Ik heb dat stuk gevaren op waypoints die ik bij droogliggen te voet langs de rand van de zandbank in mijn GPS had gezet. Ik mat daar met de peilstok het minst diepe punt (90cm water).
Vrijwel alle staken waren verdwenen; de twee die er nog waren staken nog maar een meter boven de zandplaat uit. Ik heb het stuk langs de ontbrekende staken gevaren op een track in mijn GPS, van vorig jaar september.

Redactie: de waargenomen diepte klopt gelukkig nog keurig met de opgave in de Wadvaardersdieptestaat: 3 dm bij NAP


Bron: BAZ / Teun van Waart / RWS, mei 2011

Kimstergat verlegd

Het Kimstergat is verlegd en volgt nu de route zoals al werd aangegeven door Teun van Waart. De diepte is 3 dm bij NAP (RWS), dus ook nog eens 2 dm dieper dan de oude route! Zie ook het routekaartje bij de BAZ.

Hoogwater op dit wantij is ongeveer 15 minuten later dan in Harlingen. Bij dalend water, ongeveer 1-2 uur na HW Harlingen, staat er in het Kimstergat 10-15 cm meer water dan de waterstand in Harlingen. Dit voor de fijnproevers die erg precies werken en 5-10 cm onder de kiel (bij vallend water!) meer dan genoeg vinden. Bij opkomend water staat er natuurlijk wat minder dan in Harlingen.
Als u weinig speling denkt te hebben kan de Havendienst Harlingen (VHF 11) zonodig de waterstand verschaffen. 


 

Redactie: De berichten hieronder zijn (uiteraard) inmiddels achterhaald, maar ze geven een achter beeld van de beweeglijkheid van het wad


Route 1: de bestaakte geul

Bron: Teun van Waart, juni 2010

De route ziet er weer goed bestaakt; het gele steekbaken staat er weer.
 

Bron: Teun van Waart, augustus 2009

De recent weer redelijk bestaakte geul, vanaf de K24 naar het noordwesten, is 2 dm diep bij NAP (15 dm droogvallend bij LAT). Het ondiepste gedeelte is direct ten noordwesten van het gele steekbaken dat het kabelgebied markeert.
In het noordwestelijk gedeelte van het Kimstergat is het overal veel dieper dan het ondiepste gedeelte. Als u daar in een rechte lijn vaart vanaf K28 naar het noordwesten heeft u minstens 5 dm bij NAP (12 dm droogvallend bij LAT).


Route 2: dieper (en korter als u richting Ameland wil)

Bron: Teun van Waart, 3 juni 2010

Onderstaande route gevaren op 3 juni. Om 13:00 uur bij de KG02 een diepte van 75 cm gemeten.
Een berekening (en aanname over waterniveau verschil) levert een diepte op van 2 dm bij NAP.
 


Route 2: dieper (en korter als u richting Ameland wil)

Bron: "Sailormanfj", 15 mei 2010

Onderstaande route klopt nog steeds, anno 15 mei 2010 stond er 1 uur voor hoogwater 1,10m à 1,20m water op het ondiepste stuk tussen de KG01 en KG02. We zijn er overheen gevaren met een Dehler Dehlya 25. Wèl dient er wat oostelijker t.o.v. de KG03 en KG04 gevaren te worden.


Route 2: dieper (en korter als u richting Ameland wil)

Bron: Teun van Waart, augustus 2009

Van de K24 kunt u ook een koers van ongeveer 25 graden aanhouden, ongeveer naar de Vingegat 13. Dan heeft u 1-2 dm méér waterdiepte dan wanneer u de steekbakens volgt. En als u richting Ameland wil is het een stuk korter.
Om tussen de K24 en de V13 de grootste diepte te vinden moet u een iets naar het oosten gebogen lijn volgen en via onderstaande waypoint KG02 en KG03 varen. Het kaartje geeft de gebogen route aan. Deze route was al bekend voordat Google Earth beschikbaar was. Maar op GE is goed te zien waarom u met deze bocht moet varen.
Waypoint KG04 ligt ongeveer midden tussen de V11 en V13. Net bezuiden de V11 ligt een ondiepe plaat waar u aan de oostkant omheen moet. U moet dus niet bewesten KG04 komen: daar loopt de oever steil op. Naar het oosten wordt het meer geleidelijk ondieper en heeft u meer speling.

De waypoints (géén staken!)

- KG01    53°15'54" N - 5°30'16" O
- KG02    53°16'09" N - 5°30'37" O
- KG03    53°16'53" N - 5°31'03" O
- KG04    53°17'25" N - 5°30'48" O