banner
Pagina in afdrukformaat
Droogvallen onder Hollum

Webredactie, oktober 2017

Inmiddels zijn de werkzaamheden beëindigd. Graag horen we nieuwe droogval mogelijkheden.


Bron Jörg Dreher, juli 2016

Droogvallen op de gemarkeerde plek hieronder is inmiddels niet meer mogelijk.
In verband met de verbetering Waddenzeedijk Ameland werden nieuwe strekdammen aangelegd ten zuiden van de WA 18 en de werkzaamheden zijn nog in volle gang.

Droogvallen voor de strekdam is wel mogelijk. Maar tussen wal en strekdammen zijn slikvelden ontstaan, dus na het droogvallen naar het dorp lopen, zoals we het 2012 deden, gaat nu niet meer.


Bron: Anders Nielsen, juli 2013

We hebben hier fantastisch gelegen met N en NO wind.
Het uiteinde van de strekdam wordt inmiddels gemarkeerd door een west kardinaal.


Bron: Rik Vasen, mei 2012

We hebben weer een nacht onder Hollum gelegen met NO 4, de informatie hieronder is nog steeds actueel over deze plaats.


Bron: Rik Vasen, juni 2010

In 1988 heb ik voor het eerst direct ten zuiden van Hollum mijn boot laten droogvallen. In het dorp herkende de vuurtorenwachter mij met de woorden: "Jij ligt daar toch onder Hollum? Je ligt daar best".
Sinds die tijd ben ik er regelmatig drooggevallen. Zolang het de hoge wal is staat er geen golfslag, dus lig je er rustig. De bodem bestaat uit zand.
Zie de rose stip Noord-Oost van de WA-18 (kaartje hieronder).

Op 10 juni 2010 ontdekte ik dat er een strekdam is aangelegd, die met hoogwater boven de zeespiegel uitsteekt. Met mijn 65 cm diepgang kon ik nog net ten noordoosten van het puntje van de dam droogvallen.
Ten zuiden van het uiteinde van de dam was de diepste route. Ten westen en oosten ligt de zandplaat hoger.
Er liggen geen verdwaalde stenen. De wal is bereikbaar, zolang er geen betredingsverbod geld.
De kolonie broedende sterns verplaatst zich. En mèt de sterns worden de verbodsborden ook verplaatst is mijn ervaring.