banner
Pagina in afdrukformaat
Het haventje D' Ôde Dyk


foto's van augustus 2013

Op Terschelling, direct ten Zuiden van Hoorn ligt het (drijvende) steigertje van D'Ôde Dyk.
De diepte bij de steiger is 0 dm bij NAP. De bodem er omheen is redelijk vlak en je ligt beschut achter een strekdammetje voor winden van ZO to NO.

Positie: 53° 22,94 N en 05° 20,79 O. Zie het schetsje hieronder.


Situatie 2010

Situatie niet gewijzigd t.o.v. 2006.


Situatie 2006

In 2006 was onderstaande informatie grotendeels correct.
Het lijkt alsof het gedeelte bij de uitwateringssluis wat ondieper is geworden: het valt daar nu helemaal droog. De LW lijn ligt ook wat meer naar het zuiden dan op onderstaande schets is aangegeven.
Het stippellijntje ZW van de uitwateringssluis is een dammetje dat ca. 30 cm boven de bodem uitsteekt. 100 m NO van de sluis ligt ook zo een dam: dus wel even opletten als u in dat gedeelte wil droogvallen


Bron: Eilard Jacobs, juli 2004

Situatie d'Ôde Dyk aangepast

De vereniging D' ôde dyk op Terschelling heeft dit seizoen een aantal aanpassingen gedaan bij het steigertje van hun visvereniging onder Hoorn bij Terschelling. De bezoekende schepen zaten namenlijk de vaste liggers wel eens in de weg. Wie nu bij het steigertje komt treft een paal met een bord waarop staat "alleen voor leden van ver. d'ôde dyk «- 200 m -»". Alle bootjes van de leden liggen nu aan de oostzijde van het steigertje. Dit deel valt minder droog dan de westzijde tussen de dam en het steigertje. De vaste liggers willen namelijk vroeg in het tij weg kunnen en laat in het tij terug kunnen keren. Het meest beschutte en ook meest droogvallende deel tussen de steiger en de dam is nu gereserveerd voor bezoekende leden. Veel wadvaarders die hier regelmatig komen zijn inmiddels lid geworden.

Voor grote schepen langer dan 12 m. is geen plaats. Die kunnen wel ter hoogte van het uitwaterings-sluisje gaan liggen. Ook niet leden kunnen daar terecht. Het valt daar niet helemaal droog. Verder is er nog het verzoek aan alle liggers om geen motorgeweld te gebruiken bij het loskomen (Wij Wadvaar-ders weten natuurlijk hoe onzinnig dit is), dan ontstaan er namelijk kuilen die de mensen die met hoog water in een waadbroek naar hun bootje lopen niet kunnen zien. Verder mag niet aan het steigertje worden afgemeerd (behalve voor laden en lossen) Een schetsje van de situatie is hieronder weergegeven.

Wij hebben hier dit jaar twee maal gelegen. De 1e keer voeren we er met ZW 6 naar toe. Als je de situatie niet kent is dat natuurlijk niet aan te raden, maar eenmaal in de beschutting van het dammetje lig je rustig, zelfs met ZW 6. De bodem is haast zandstrand en toen we uit het patrijspoortje keken kwam er dan ook een 4-weel drive voorbijrijden die de paaljes van de jaarlijkse ringsteekwedstrijd kwam installeren.


 

De Ôde dyk, een kleinschalig waddenhaventje op Terschelling 

Bron: Eilard Jacobs

In de beleidsnota recreatievaart Waddengebied van de samenwerkende Waddenprovincies wordt gepleit voor kleinschalige recreatieve voorzieningen in het Waddengebied. Wij hebben dat als Wadvaarders vertaald als: "bij iedere kroeg aan het wad een steiger". Soms bestaan er al kleinschalige voorzieningen, de Ôde dyk bij de Liessluis gelegen onder de dorpen Lies en Hoorn op Terschelling is zo’n voorziening. Op de hydrografische kaart is dit niet aangegeven, de vaarroute is ook niet beprikt, maar dat is ook allemaal helemaal niet nodig.

Aan de dijk, even ten westen van de sluis ligt het kweldergebied "de Ans". De meest oostelijke dam is hoger dan de normale springvloedhoogte en biedt dus beschutting. Achter deze beschutting hebben de leden van de vis- en watersport vereniging "de Ôde dyk" wat ankerboeitjes liggen waaraan ze hun visbootjes gemeerd hebben.
Aan de dijk is een drijvende steiger, waar met hoogwater even kan worden aangelegd om makkelijk spullen in en uit te kunnen laden. Op 2 km afstand bevindt zich het dorp Lies met supermarkt, postkantoor, fietsenverhuur, doe het zelf zaak/installateur en bushalte. De kroegen zijn wat verder weg in Hoorn of Midsland. Heen is dat ook wel te lopen, maar terug kan over de onverlichte weg wel eens lastig worden, maar er rijden ook taxi’s.

Met een diepgang van 0,8 m is het plekje van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater goed te bereiken (diepte 0,5 á 0,6 m bij NAP). In feite is vanaf elke punt tussen de O10 tot de O 46 (begin van het wantij) het haventje rechtstreeks aan te varen. De diepste route loopt vanaf de O 16 pal noord.
De positie van de haven is 53
° 22.94 N en 05° 20.79 O. De ankergrond is prima en het wad mooi hard zodat je met laagwater zonder al te veel slikvoeten te krijgen naar het steigertje kan lopen. Overigens staat er met laagwater zowel in het uitwateringsgeultje als direct naast het droogvallende stukje water, zodat spoelen ook geen probleem is.

De vereniging bestaat al 26 jaar. Voor de komst van de jachthaven op de Dellewal lagen hier grotere schepen. Het steigertje heet in de volksmond de turfsteiger, wat duidt op een veel langer bestaan. Gasten zijn welkom, ze worden wel verzocht niet tussen de kleine bootjes aan ankerboeien te gaan liggen.
In de praktijk is ankeren ter hoogte van het sluisje het beste. Je ligt dan in wat dieper water en kan tijdig vertrekken richting Ameland of Friese kust om het tij nog te halen. Het dammetje biedt bescherming bij westen en zelfs bij zuidwesten wind, tot windkracht 6 geen probleem (al slaapt het tijdens hoogwater niet echt rustig).
De voorzitter Jan Schoenmaker, woont op Formerum 107 de boerderij recht tegenover de kruising waar de verharde weg vanaf Liessluis aansluit op de hoofdweg. Er is geen havengeld verschuldigd maar een bijdrage in het onderhoud van de steiger wordt best op prijs gesteld natuurlijk.

 

 


Ôde dyk soms niet zo veilig

Dat er ook omstandigheden zijn dat het op d' Ôde dyk geen veilige ligplaats is bleek op donderdag 19 augustus 2004. Een van zuid naar zuidwest ruimende harde tot stormachtige wind sloeg een van de bootjes van de ankerboei.

Deze raakte daarop verstrikt in de ankerketting van een ander bootje en samen verdaagden ze op de dijk. Beide bootjes raakten flink beschadigd en zijn later met een kraan op een trailer gezet.

De Brandaris meldde die dag windkracht 10. Dus dit waren niet de enige boten die op Terschelling in de problemen kwamen. Een Duits jachtje moest door een berger worden binnengebracht. De veerboot Midsland verdaagde die middag op de havendam van West Terschelling. Er waren 3 sleepboten nodig om hem er weer af te trekken.