banner
Pagina in afdrukformaat
De Vliehors weer verkend

Bron: Teun van Waart, juni 2013

De oostelijke ingang van de geul onder de Vliehors is ook in de winter 2012/2013 weer drastisch gewijzigd. In juni 2013 heeft Teun van Waart de geul weer verkend. Nieuwe gegevens en waypoints in dit artikel.

Aan de zuidkant van de Vliehors loopt een geul waar u tegen alle winden (behalve hard uit het zuiden) goed beschut kunt liggen en droogvallen. De routes om daar te komen, onderlangs Vlieland of vanaf het zuiden, via Binnen Breesem, Gasboeiengat of via het Eierlandse Gat zijn elders beschreven. Voor die laatste, lees wel de waarschuwing onderaan dit artikel. Daar staat ook een verzoek van de Koninklijke Luchtmacht aan bezoekers van dit gebied.

Alle waypoints in deze route zijn “midvaarwater” punten. De dieptes zijn afgeleid van het getij op de Vliehors. Daarvoor neem ik het gemiddelde van Oudeschild en Texel Noordzee, waarbij de laatste met 1 uur is vertraagd. Voor het gemak het getij van Oudeschild nemen geeft een redelijk goed resultaat. Gezien alle onnauwkeurigheden zijn het mijn beste schatting, niet al te exact!

Alle dieptes zijn t.o.v. NAP. Voor dieptes t.o.v. LAT moet er 14 dm vanaf worden getrokken.

Onderaan staat een tabel met de waypointgegevens. Ook is er een .csv file beschikbaar met deze waypoints en die van de route onderlangs Vlieland. In veel navigatieprogramma’s kunt u deze direct binnenhalen en vervolgens in uw GPS zetten.


Overzichtskaartje


Detailkaartje Oostzijde

U kunt de geul op drie plaatsen binnenvaren.

  1. De ingang aan de oostkant is nu min of meer terug op zijn oude plek. De stevige slinger die er vorig jaar in zat is verdwenen. De geul is ook veel dieper, minstens 13 dm bij NAP. Tussen VL01 en VL02 is de geul wel erg smal. maar 7 dm diepte heb je over een redelijk breed vlak.
    Punten VL00 – VL02A moet u zeker corrigeren t.o.v. de coördinaten van vorig jaar. Alle andere punten (VL03-VL16) zijn iets gewijzigd, de geul ligt en stukje meer naar het noorden/westen. U kunt ze aanpassen, maar de correctie is klein en de noordrand van de geul is goed te volgen.
     
  2. De tweede, makkelijkste optie is via punten VL06 en VL06ZD1 tot VL06ZD3. Daar staat over een grote breedte 12 dm. Via de punten VL6ZDALT1 en 2 heeft u iets minder water, 8 dm. Maar wel alle ruimte.
     
  3. De ZW ingang, die begint bij de steiger van de “Vriendschap”, is tussen de punten VL12 en VL09 ongeveer 8 dm diep. De geul slingert daar wel en is lastig te volgen. Over een redelijke breedte heb je nog wel 3 dm diepte. Rond HW moet het geen probleem zijn, staat er minder water dan is de tweede beschreven ingang een veiliger optie. Tussen punten VL12 en VL09 is de NW oever nogal baggerachtig. Bij ZW of W wind kunt u het beste tussen punten VL15 en VL12 gaan liggen. Zit er noord in de windrichting dan kies je de eerste of tweede optie en ga je langs de noordoever liggen.

In de geul volgt u de waypoints, en bij twijfel de “buitenbocht”, dus de N en W zijde. Die oever is makkelijk te volgen op de dieptemeter, de zuid en oostkant van de geul slingert nogal met banken van wisselende hoogte.

Waypoints

Deze waypoints staan ook in bijgaand csv-bestand. Download

VL00

53°12,653' N

004°54,919' E

VL01

53°12,679' N

004°54,852' E

VL01A

53°12,692' N

004°54,821' E

VL02

53°12,702' N

004°54,781' E

VL02A

53°12,772' N

004°54,702' E

VL03

53°12,779' N

004°54,533' E

VL04

53°12,796' N

004°54,422' E

VL05

53°12,792' N

004°54,294' E

VL06

53°12,803' N

004°54,038' E

VL07

53°12,889' N

004°53,178' E

VL08

53°12,849' N

004°52,972' E

VL09

53°12,848' N

004°52,819' E

VL10

53°12,798' N

004°52,695' E

VL11

53°12,720' N

004°52,594' E

VL12

53°12,643' N

004°52,495' E

VL13

53°12,576' N

004°52,453' E

VL14

53°12,512' N

004°52,430' E

VL15

53°12,415' N

004°52,402' E

VL16

53°12,356' N

004°52,364' E

VL06ZD1

53°12,594' N

004°53,454' E

VL06ZD2

53°12,441' N

004°52,971' E

VL06ZD3

53°11,940' N

004°52,100' E

VL6ZDALT1

53°12,296' N

004°53,337' E

VL6ZDALT2

53°11,847' N

004°52,993' E

 


Waarschuwing

Het Eierlandse Gat is een erg lastig vaarwater. Op de zeekaart staat dan ook een waarschuwing dat het bevaren van dit gebied zonder plaatselijke bekendheid ten zeerste wordt ontraden. De routes die hierboven worden beschreven blijven binnengaats, u hoeft dus niet in het Eierlandse Gat te komen. Echter, ook dit binnengaatse gebied is één van de meest lastige vaargebieden op het Wad. Hoge stroomsnelheden, geulen met steile zijkanten, en snel veranderende ligging van geulen en ondieptes. En een matige kwaliteit van de bebakening.

Bent u een ervaren droogvaller en weet u uw weg door slecht bebakende geulen te vinden, dan is het een prachtig gebied. Maar bent u wat minder bevaren, dan is het beter het gebied te mijden en eerst eens in andere, wat minder complexe delen van het Wad ervaring op te doen.

Tenslotte: oproepen op VHF 5 worden afgehandeld door de Verkeerscentrale Brandaris.

Rangecontrol Vliehors van de Koninklijke Luchtmacht meldt het volgende.
In verband met schietoefeningen op Vlieland (de Koninklijke Luchtmacht Schietrange `de Vliehors`) wordt een ieder verzocht die door de veiligheidszone van de schietrange wil varen, contact op te nemen met de "Rangecontrol Vliehors" op marifoon kanaal 74.
Deze oefeningen kunnen het gehele jaar plaatsvinden op werkdagen tussen 08:30 en 23:00 (Vrijdag tot 12:00)
Bent u niet in het bezit van een marifoon wordt u ernstig verzocht om buiten dit gebied te blijven.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Opmerking
Mocht u geen marifoon hebben, dan kunt u ook met uw mobiele telefoon het Meldpunt Waddenzee op 0562-443100 bellen. U krijgt dan de bemanning van de Brandaris die zonodig het verdere contact kunnen verzorgen.