banner
Pagina in afdrukformaat
De Vliehors

Aan de zuidkant van de Vliehors loopt een geul waar u tegen alle winden (behalve hard uit het zuiden) goed beschut kunt liggen en droogvallen. De routes om daar te komen, onderlangs Vlieland of vanaf het zuiden, via Binnen Breesem, Gasboeiengat of via het Eierlandse Gat zijn elders beschreven. Voor die laatste, lees wel de waarschuwing onderaan dit artikel. Daar staat ook een verzoek van de Koninklijke Luchtmacht aan bezoekers van dit gebied.

De oostelijke ingang van de geul onder de Vliehors is in de winter 2011/2012 drastisch gewijzigd. In mei 2012 is de geul verkend. Nieuwe gegevens en waypoints in dit artikel. 


Bron: Teun van Waart, mei 2012

Aan de zuidkant van de Vliehors loopt een geul waar u tegen alle winden (behalve hard uit het zuiden) goed beschut kunt liggen en droogvallen. De routes om daar te komen, onderlangs Vlieland of vanaf het zuiden, via Binnen Breesem, Gasboeiengat of via het Eierlandse Gat zijn elders beschreven. Voor die laatste, lees wel de waarschuwing onderaan dit artikel. Daar staat ook een verzoek van de Koninklijke Luchtmacht aan bezoekers van dit gebied.

Alle waypoints in deze route zijn “midvaarwater” punten. De dieptes zijn afgeleid van het getij op de Vliehors. Daarvoor neem ik het gemiddelde van Oudeschild en Texel Noordzee, waarbij de laatste met 1 uur is vertraagd. Voor het gemak het getij van Oudeschild nemen geeft een redelijk goed resultaat. Gezien alle onnauwkeurigheden zijn het mijn beste schatting, niet al te exact!

Alle dieptes zijn t.o.v. NAP. Voor dieptes t.o.v. LAT moet er 14 dm vanaf worden getrokken.

Onderaan staat een tabel met de waypointgegevens. Daarnaast is er een .gpx file beschikbaar met deze waypoints en die van de route onderlangs Vlieland. In veel navigatieprogramma’s kunt u deze direct binnenhalen en vervolgens in uw GPS zetten.

U kunt de geul op drie plaatsen binnenvaren.

  1. De ingang aan de oostkant is opnieuw naar het zuiden verschoven en een stuk ondieper geworden. Tussen VL01 en VL02A staat 6 dm bij NAP als u precies de geul volgt, maar die kronkelt nogal. Als u uitgaat van 3 dm heeft u een redelijk breedte van de vaarweg. De oude route, zoals die vorig jaar werd gepubliceerd heeft nu een diepte van 0 dm.
  2. De tweede, makkelijkste optie is via punten VL06ZD1 tot VL06ZD3. Daar staat over een grote breedte 12 dm. Via de punten VL6ZDALT1 en 2 heeft u iets minder water, 8 dm. Maar wel alle ruimte.
  3. De ZW ingang, vlak langs de steiger van de “Vriendschap”, was vorig jaar ca. 7 dm diep. De geul slingert daar wel, en ook dit jaar heb ik de punten nog niet gecontroleerd. Rond HW moet het geen probleem zijn, staat er minder water dan is de tweede beschreven ingang een veiliger optie.

In de geul volgt u de waypoints, en bij twijfel de “buitenbocht”, dus de N en W zijde. Die oever is makkelijk te volgen op de dieptemeter, de zuid en oostkant van de geul slingert nogal met banken van wisselende hoogte.

Waypoints
VL00
53°12,494' N
004°54,757' E
VL01
53°12,559' N
004°54,604' E
VL01A
53°12,580' N
004°54,586' E
VL02
53°12,608' N
004°54,611' E
VL02A
53°12,659' N
004°54,669' E
VL03
53°12,747' N
004°54,716' E
VL04
53°12,785' N
004°54,422' E
VL05
53°12,785' N
004°54,292' E
VL06
53°12,825' N
004°53,710' E
VL06ZD1
53°12,650' N
004°53,390' E
VL06ZD2
53°12,510' N
004°52,950' E
VL06ZD3
53°11,940' N
004°52,100' E
VL07
53°12,889' N
004°53,178' E
VL08
53°12,881' N
004°52,962' E
VL09
53°12,850' N
004°52,847' E
VL10
53°12,784' N
004°52,652' E
VL11
53°12,682' N
004°52,494' E
VL12
53°12,622' N
004°52,447' E
VL13
53°12,573' N
004°52,405' E
VL14
53°12,478' N
004°52,387' E
VL15
53°12,443' N
004°52,394' E
VL16
53°12,329' N
004°52,325' E
VL6ZDALT1
53°12,296' N
004°53,337' E
VL6ZDALT2
53°11,847' N
004°52,993' E
 

Deze waypoint staan ook in bijgaand gpx-bestand. Download 

 


Bron: Teun van Waart, mei 2011

Alle waypoints in deze route zijn “midvaarwater” punten. De dieptes zijn afgeleid van het getij op de Vliehors. Daarvoor neem ik het gemiddelde van Oudeschild en Texel Noordzee, waarbij de laatste met 1 uur is vertraagd. Voor het gemak het getij van Oudeschild nemen geeft een redelijk goed resultaat. Gezien alle onnauwkeurigheden zijn het mijn beste schatting, niet al te exact!

Alle dieptes zijn t.o.v. NAP. Voor dieptes t.o.v. LAT moet er 14 dm vanaf worden getrokken.

Onderaan staat een tabel met de waypointgegevens. Daarnaast is er een .csv file beschikbaar met deze waypoints en die van de route onderlangs Vlieland. In veel navigatieprogramma’s kunt u deze direct binnenhalen en vervolgens in uw GPS zetten.

U kunt de geul op drie plaatsen binnenvaren.

  1. Aan de oostkant is een diepe maar erg smalle geul van 13 dm diep, u moet daar erg precies punten VL01-VL02 aanhouden. Dit geultje schuift ieder jaar en stukje naar het zuiden op: de punten die ik nu geef waren correct in april 2011. Iets buiten de lijn VL01-VL02 wordt het ondieper, naar het noorden loopt het het minst steil op. Tot 40 m N van de geul heeft u daar nog 5 dm diepte. U moet niet bezuiden de lijn VL00-VL01 komen, daar is het ook ondiep.
  2. De tweede, makkelijkste optie is via punten VL08Zuid tot VL08ZD2. Daar staat over een grote breedte 7 dm.
  3. De ZW ingang, vlak langs de steiger van de “Vriendschap”, was vorig jaar ca. 7 dm diep. De geul slingert daar wel, en dit jaar heb ik de punten nog niet gecontroleerd. Rond HW moet het geen probleem zijn, staat er minder water dan is de tweede beschreven ingang een veiliger optie.

In de geul volgt u de waypoints, en bij twijfel de “buitenbocht”. Die oever is makkelijk te volgen op de dieptemeter, de zuid en oostkant van de geul slingert nogal met banken van wisselende hoogte.

Waypoints

VL00
53°12,565' N
004°54,857' E
VL01
53°12,576' N
004°54,687' E
VL02
53°12,595' N
004°54,584' E
VL03
53°12,698' N
004°54,527' E
VL04
53°12,769' N
004°54,450' E
VL05
53°12,789' N
004°54,294' E
VL06
53°12,825' N
004°53,710' E
VL07
53°12,889' N
004°53,178' E
VL08
53°12,881' N
004°52,962' E
VL08ZD1
53°12,658' N
004°52,992' E
VL08ZD2-
53°12,804' N
004°52,976' E
VL08ZUID
53°12,530' N
004°52,961' E
VL09
53°12,850' N
004°52,847' E
VL10
53°12,784' N
004°52,652' E
VL11
53°12,682' N
004°52,494' E
VL12
53°12,622' N
004°52,447' E
VL13
53°12,573' N
004°52,405' E
VL14
53°12,478' N
004°52,387' E
VL15
53°12,443' N
004°52,394' E
VL16
53°12,329' N
004°52,325' E

 

Deze waypoint staan ook in bijgaand csv-bestand. Download


Waarschuwing

Het Eierlandse Gat is een erg lastig vaarwater. Op de zeekaart staat dan ook een waarschuwing dat het bevaren van dit gebied zonder plaatselijke bekendheid ten zeerste wordt ontraden. De routes die hierboven worden beschreven blijven binnengaats, u hoeft dus niet in het Eierlandse Gat te komen. Echter, ook dit binnengaatse gebied is één van de meest lastige vaargebieden op het Wad. Hoge stroomsnelheden, geulen met steile zijkanten, en snel veranderende ligging van geulen en ondieptes. En een matige kwaliteit van de bebakening.

Bent u een ervaren droogvaller en weet u uw weg door slecht bebakende geulen te vinden, dan is het een prachtig gebied. Maar bent u wat minder bevaren, dan is het beter het gebied te mijden en eerst eens in andere, wat minder complexe delen van het Wad ervaring op te doen.

Tenslotte: oproepen op VHF 5 worden afgehandeld door de Verkeerscentrale Brandaris.

Rangecontrol Vliehors van de Koninklijke Luchtmacht meldt het volgende.
In verband met schietoefeningen op Vlieland (de Koninklijke Luchtmacht Schietrange `de Vliehors`)
wordt een ieder verzocht die door de veiligheidszone van de schietrange wil varen, contact op te nemen met de "Rangecontrol Vliehors" op marifoon kanaal 74.
Deze oefeningen vinden het gehele jaar plaats op werkdagen tussen 08:30 en 23:00
Bent u niet in het bezit van een marifoon wordt u ernstig verzocht om buiten dit gebied te blijven.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Opmerking
Mocht u geen marifoon hebben, dan kunt u ook met uw mobiele telefoon het Meldpunt Waddenzee op 0562-443100 bellen. U krijgt dan de bemanning van de Brandaris die zonodig het verdere contact kunnen verzorgen.