banner
Pagina in afdrukformaat
De oude Vlie, van Zuidoostrak naar Scheurrak/Omdraai

Bron: Teun van Waart, mei 2011

De Oude Vlie is een niet betonde geul die in oost-west richting loopt van de T-kruising van het Zuidoostrak en het Molenrak naar de Omdraai. Deze geul biedt en alternatief voor de “normale” route via de omdraai en het Zuidoostrak.
Het ondiepste deel is 13 dm t.o.v. NAP (0 dm LAT) en ligt bij de oostelijke ingang. Naar het westen toe wordt de geul breder en dieper. De waypoints OUDV1 tot OUDV4 zijn midvaarwaterpunten. 

Waypoints

OUDV1
53°08,135' N
005°13,536' E
OUDV2
53°07,988' N
005°12,896' E
OUDV3
53°07,878' N
005°12,185' E
OUDV4
53°07,909' N
005°11,059' E

 

Vanaf de SO36 kan je de Oude Vlie ook verder in westelijke richting volgen. Vervolgens kan je kiezen of je naar het zuiden wil afbuigen om het Scheurrak weer op te pikken, of dat je iets verder in zuidwestelijk richting doorgaat.
Ga je naar het zuiden, let dan op de MZI’s die noord van het Scheurrak liggen.
Naar het zuidwesten toe dan pak je de betonning van de Binnen Breesem op bij ongeveer de BR6. Waypoints voor dit gebied haal je van de kaart, het is eenvoudig een route te vinden met 20 dm bij NAP (7 dm LAT)