banner
Pagina in afdrukformaat
Deel Boschplaat weer open

Bron: Jan Ellens, Staatsbosbeheer, 19 juli 2010

Hierbij informeer ik u dat op de Boschplaat het gebied tussen de derde en de vijfde slenk per 21 juli a.s. wordt opengesteld voor publiek. Het laatste deel (vanaf de vijfde slenk oostwaarts) blijft nog dicht in verband met nazorg van jongen van een aantal vogelsoorten. Zodra deze vliegvlug zijn, zal ook dit gedeelte worden opengesteld.
met vriendelijke groeten,

Staatsbosbeheer Terschelling


Bron: Freek Zwart, Staatsbosbeheer, 23 juli 2009

De ontwikkeling van de broedvogels op het oostelijk deel van de Boschplaat laat het toe dat het gebied tussen de Derde Slenk en de zgn. Koffieboonplaat met ingang van zaterdag 25 juli weer geheel wordt opengesteld.
Vandaag en morgen worden de borden weggehaald (als weer en wind dat toelaten).

Het meest oostelijk deel van de Boschplaat, de zandhaak de Koffieboonplaat, blijft nog afgesloten tot 1 november. Dit is een belangrijke rustplaats voor zeehonden; recent zijn er daar 120 geteld. En de komende tijd is dit gebied in toenemende mate een onmisbare rustplaats voor tienduizenden wadvogels die langzamerhand uit hun broedgebieden terugkeren naar de Waddenzee.

Voor het westelijk deel van de Boschplaat (Groede, Eerste en Tweede Duintjes blijft de gebruikelijke datum van 15 augustus van kracht. Hier zitten o.a. nog tientallen Lepelaars met jongen.


Maarten Snel, juni 2008

Droogvallen onder de Boschplaat van Terschelling is nog steeds mogelijk. De strook waar drooggevallen mag worden is wat smaller dan vorig jaar. Zo hebben de vogels wat meer ruimte om te foerageren. Dit is een voorbeeld van balans tussen natuur en recreatie, aldus besloten door LNV, als compromis tussen recreatiesector en Staatsbosbeheer. En een wandeling naar de Noordzee is ook nog steeds mogelijk.

Wie levert GPS-gegevens?

Het bereiken van die droogvalplaats, ten zuiden van de Boschplaat en aan de noordzijde van het Oosterom, is vanaf de Oostzijde behoorlijk moeilijk. Vooral als er wat deining staat, dan is de oostelijke ingang een lastig te nemen hindernis. Ik ben er zelf nog niet geweest, het is mij uit zeer betrouwbare bron gemeld. Maar er zijn nog geen GPS-gegevens beschikbaar. Wie legt vast hoe je op dit moment het Oosterom invaart vanaf de oostzijde (of er uit vaart in oostelijke richting)?? Het artikel 20-gebied dat aan de oostpunt van Terschelling gelegen is, is niet bedoeld om de invaart van het Oosterom onmogelijk te maken. Het groene hekje op de kaart is bedoeld om de zeehonden en de vogels op dat hoekje de nodige rust te geven. Toegang tot de Oosterom moet mogelijk blijven, desnoods door een puntje “groen”. Aldus besproken met LNV.