banner
Pagina in afdrukformaat
Het vaarwater langs de Boontjes is gebaggerd

Bron: Rijkswaterstaat, 20 dec 2012

De baggerwerkzaamheden in de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) zijn gereed. Schippers hoeven nu minder rekening te houden met de tijvensters. Ook is de doorstroming voor de scheepvaart op de vaargeul verbeterd.
In de vaargeul zat een drempel die de doorstroming van de scheepvaart belemmerde.

In de afgelopen weken is in de vaargeul gebaggerd om de aanwezige drempel te verwijderen. Door de verdieping van de vaargeul is het getijdenvenster – de periode dat een schip door de Boontjes kan varen – veel ruimer geworden.

Diepte 3,20m bij NAP

De vaargeul heeft nu grotendeels een diepte van 3,8 meter onder NAP en is 100 meter (bodem)breed. In het noordelijk deel is de vaargeul over een lengte van 730 meter minder diep (3,20 meter onder NAP tussen boei 36 en boei 40), omdat hier kabels en leidingen liggen.

Uit onderzoek moet blijken of deze kabels en leidingen binnen het beschikbare budget kunnen worden verlegd. Dan kan ook het noordelijk deel van vaarweg Boontjes naar verwachting in 2013 volledig worden verdiept.

Rijkswaterstaat blijft de komende jaren baggeren om de verdieping in stand te houden.