banner
Pagina in afdrukformaat
Ingang Termunterzijl is ondieper geworden

Bron: Hans Danel, mei 2012

Wij zijn vaste liggers van Termunterzijl en hebben op 20 mei 2012 geconstateerd dat de drempel voor de aanloopgeul wederom hoger is geworden. Twee uur voor LW nog slechts 10 dm diepte.
De haven/aanloopgeul zelf zijn wel dit voorjaar uitgebaggerd.

Redactie: Het LW te Delfzijl zakte die dag tot NAP-176cm; de waarneming duidt er dus op dat de diepte van de toegang ongeveer 19 dm bij NAP is. Dat is bij LAT 3 dm droogvallend.


Bron: J.J. Stam, september 2010

De ingang van de geul naar Termunterzijl lijkt enige decimeters ondieper te zijn geworden. Ik liep op 4 september 2010, met een diepgang van 1,3m om 13:00 uur al vast, terwijl er toen nog zo'n 1,70m water zou hebben moeten staan. Immers de verwacht waterstand was LAT+124 en de gekarteerde diepte bij de ingang is 0,5m bij LAT.
De aangegeven diepte bij de ingang van 0,5m bij LAT, lijkt dus te optimitsch. Waarschijnlijk is het eerder 0,1m bij LAT.

Een vaste ligger uit Termunterzijl vertelde me ook dat hij met 1,2m diepgang van 2 uur voor tot 2 uur na LW de haven niet in of uit kan.

In die dagen stond er een matig Noorden wind. Dus er was waarschijnlijk een kleine verhoging. Dus mogelijk is het nog ietsje ondieper dan hierboven werd berekend (Red.)