banner
Pagina in afdrukformaat
Verkenningen in het Smeriggat

Bron: Ulco de Haan, 30 juli 2018

De oost kardinaal SG/WW ligt 30-40 meter westelijk van de vaargeul op een hoge zandbank. Dus deze afstand aanhouden als je deze kardinaal passeert en daarna weer afvaren op de volgende groene ton.


Bron: Jelle Hofstra, 30 mei 2018

Wij liepen op 30 mei vast bij de kardinaal ton SG-WW om 12:30 met onze boot met diepgang 1,40m.

Redactie: de waterstand op dat moment was 98 cm bij NAP. Op basis van deze waarneming schatten wij de diepte daar op 4 dm bij NAP. Dat is wat ondieper dan de dieptstaat aangeeft (7 dm bij NAP).


Zie de rubriek "Onbetond maakt onbemind", augustus 2016


Van: Menno Buiskool, 23 oktober 2011

In het weeken van 22-23 oktober zijn wij, bij ca 40cm verlaging, onverwacht eerder vast gelopen in de geul Smeriggat.
We hadden verwacht dat we op het wierumerwad zouden blijven hangen. Maar het bleek dat tussen de SG 17 en SG 19 zich een drempel heeft gevormd. Je zou er alleen met nauwkeurig peilen nog langs kunnen, aan de oostkant "buiten de geul" (er liggen alleen groene tonnen).

Overigens ligt deze drempel wel dieper dan het ondiepste deel van het Wierumerwad, dus in de praktijk heb je er met opkomend water niet veel aan deze kennis.
Maar als je bij afgaand water, vanuit het oosten nog net over het Wierumerwad geslopen bent kijk je toch een beetje beteuterd als je in de diepe geul op een bult blijft hangen.

Verder is het natuurlijk de vraag wat het volgend voorjaar doet of de drempel er dan nog ligt.

 


Van: Neeltje Valkhof en Martin Cazemier, 14 augustus 2010

Het weekend 14-15 augustus hebben we gevaren van de SG 5 (nieuwe Smeriggat) via het oude Smeriggat naar de Zoutkamperlaag en geankerd/drooggevallen onder het Rif. We lagen daar zeer comfortabel bij NO 6.

Gevolgde route: van de SG 5 naar de virtuele XSG 13 en vervolgens de virtuele betonning gevolgd die we ophaalden van de site filo.nl zie: http://www.filo.nl/users/nopoints/pink1027.htm.
Diepte ongeveer 0 bij NAP tussen SG 5 en XSG 13, daarna wordt het dieper. Wij ankerden noordwaarts van de XSG 23 net ten zuiden van het natuurgebied. We vielen droog in zachte slik. Wil je liever zandgrond zoek dan een anker/droogvalplaats NO van de XSG 25.
Bij het uitvaren naar de Zoutkamperlaag volgden we de virtuele betonning.
Eerder waren we al eens van de Zoutkamperlaag naar de ankerplek onder het Rif gevaren, dat ging prima. Vaar vanaf de WG 18 richting N7-FA-1 (NNW, naar de boortoren); je passeert een stukje zuid van de gele ton en vervolg de route langs de virtuele tonnen.

Het Rif mag betreden worden van 3 uur na hoog water tot 3 uur voor hoog water. Tijd genoeg voor een verkenning.
 


Update: Hans Fix, 2 augustus 2009

Door het oude smeriggat gevaren vandaag. Vanaf de SG5 naar de ouwe 13 (XSG-13 van www.filo.nl) en dan verder de oude tonnen volgen. Diepte ongeveer 0,10 m bij NAP dus een ietsje dieper als de vorige schatting.


Hans Fix, 5 juni 2009

Afgelopen weekend geankerd en drooggevallen in het oude Smeriggat. Het is er de afgelopen jaren heel erg vlak geworden, maar de diepte is niet meer zoveel veranderd. Bij NAP staat er 0 cm water.

Ook hebben wij de nieuwe scheidslijn opgezocht, die is wel lastig te vinden! Er staat een bamboestaak net ten zuiden van de oude geul (in een mosselbank! dus daar is het iets ondieper), als je langs deze bamboestaak en het vogelwachtershuisje een rechte lijn trekt naar het NNW (342°) dan heb je de grenslijn. West er van dus wel, en oost ervan dus niet droogvallen en betreden bij HW. Als je de lijn doortrekt de Noordzee op, dan kom je na 4 mijl het productieplatform N7FA1 tegen. Dit is voor de vogelwachters blijkbaar ook een markeringspunt, want goed te zien vanuit het huisje. Dus zie je het huisje op minder dan 162° dan zit je goed.

Smeriggat 2009 

De lichtblauwe track geeft ongeveer de route van het oude Smeriggat, het wantij is ongeveer ter hoogte van onze anker/droogvalplek. Vanaf de droogvalplek is het koers ZW naar de westelijke uitgang. Hier dus niet meer de oude betonning aanhouden maar vanaf de oude SG13 naar de SG5, daar leek het meeste water te staan.
Binnenkomen vanaf de oostzijde: Vanuit het zuidoosten naar de gele ton sturen, deze ligt aan de noordkant van het vaarwater.

Zie ook:Rif weer toegankelijk en verslag van Jan en Karel Mei 2007


Hans Fix, augustus 2008

Zondag 3 augustus 2008 zijn we door het oude Smeriggat gevaren, volgens onderstaand track, de exacte punten staan eronder.
De minst gemeten diepte is net oost van de SG7-O, we maten daar bij bijna hoog water 1,30 meter diepte, en aangezien de waterstand van de Wierumergronden en Lauwersoog uitgemiddeld 1,30 meter boven NAP was, op het moment van passeren, betekent dit dat het daar precies bij NAP droogvalt. Dit is ook ongeveer de diepte die daar 2 jaar geleden werd gemeten voordat de betonning werd verwijderd, dus blijkbaar veranderd het niet meer zo hard.

Afbeelding oude Smeriggat

D WGS-84
T  N53 27.1300 E006 00.8710
T  N53 27.2010 E006 01.0660
T  N53 27.2510 E006 01.1910
T  N53 27.3070 E006 01.2980
T  N53 27.3270 E006 01.3190
T  N53 27.3610 E006 01.3730
T  N53 27.3640 E006 01.3930
T  N53 27.3250 E006 01.5360
T  N53 27.3050 E006 01.5690
T  N53 27.1490 E006 01.7330
T  N53 27.1430 E006 01.7560
T  N53 27.1490 E006 01.8150
T  N53 27.1510 E006 01.8870
T  N53 27.1740 E006 01.9430
T  N53 27.2560 E006 02.1070
T  N53 27.3030 E006 02.1640
T  N53 27.5210 E006 02.2790
T  N53 27.7480 E006 02.5060
T  N53 27.8040 E006 02.5680
T  N53 27.8540 E006 02.6430
T  N53 27.8720 E006 02.6770
T  N53 27.8850 E006 02.7530
T  N53 27.8570 E006 03.0520
T  N53 27.8650 E006 03.1490
T  N53 27.8810 E006 03.2090
T  N53 27.8850 E006 03.2370
T  N53 27.8790 E006 03.2990
T  N53 27.8540 E006 03.4080
T  N53 27.8100 E006 03.5780
T  N53 27.8130 E006 03.6480
T  N53 27.8110 E006 03.6720
T  N53 27.7960 E006 03.7020
T  N53 27.7130 E006 03.8150
T  N53 27.6900 E006 03.8450

U kunt het track ook hier downloaden in gpx-formaat.


 
Het Smeriggat in 2007
Els en Luuk Knol, Westerdijk zeeschouw WEERLICHT, diepgang 80 cm, 25 mei 2007
 
De ingang
Vanaf de Zoutkamperlaag en boei WG 15, de vroegere WG-SG, zie je westwaarts het gele NBW tonnetje plat liggen bij laag water. We konden er met onze diepgang van 80 cm niet in tot circa 2 uur na LW. Er is bijna over de hele lengte van de ingang te weinig diepte waar wij bij een gemiddeld LW niet overheen konden komen.
 
Ongeveer 2 uur na LW kun je wel zover het Oude Smeriggat in om een oppertje te zoeken onder het Rif. Bij de aangegeven virtuele GPS posities van Teun van Waart moet je de OSG 22 echt zien als een punt dat je zuidelijk moet passeren als je zo ver mogelijk wilt komen. Voor een anker/droogval/overtijstop maakt dat niet uit. Doorgaande vaart is dan nog (lang) niet mogelijk.
 
Zodra er wat meer water staat is het meest eenvoudig om de posities van de vroegere RWS boeien te volgen. Te halen van het Oostblad van vorig jaar. 
  
 
  Tevergeefs zoeken naar diepte bij oostelijke ingang Oude Smerigat bij LW
  
 
Let op
De door RijksWaterstaat in 2007 nieuw betonde route aan de westkant (tussen de Holwerderbalg en het Wierumerwad), ter vervanging van de noordelijke route, heeft voor ‘alle duidelijkheid’ ook de naam Smeriggat meegekregen.
 
Weet waar je aan begint
Aan de W-NWestkant van Engelsmanplaat in het Oude Smeriggat, met de Nieuwe Smeriggat betonning “in zicht” is het NOG STEEDS BERE ONDIEP. Wij konden er met een waterstand van + 50 NAP bij Lauwersoog nog niet over konden. Even later wel, dus laten we zeggen met ca + 60 NAP. In ons geval was dat circa anderhalf uur voor HW Lauwersoog, er was die middag een verhoging van 11 cm en rustige golfomstandigheden met een licht NW windje, wel toenemend. Dat laatste was gunstig voor het zeilend voortzetten van het rondje Engelsmanplaat met stroom mee via het nieuw betonde deel van het Smeriggat, Wierumerwad en vervolgens met HW na de PR 2 afstekend naar de Zoutkamperlaag richting Gat van Schiermonnikoog.
 
Tip
Ergens in het veelomvattende en goed bijgewerkte waypointbestand van filo.nl, vindt u de posities van de verwijderde betonning van het toenmalige Smeriggat (om de noord van Engelsmanplaat, te noemen Oude Smeriggat) met een X er voor, om aan te geven dat de boeien niet meer bestaan.
 
 Conclusie: wij geven geen garantie, doch ons inziens ligt de minste diepte rond 0-1 dm droogvallend bij NAP aan de Westkant van de Engelsmanplaat.
 

In april 2007 heeft Teun van Waart een aantal virtuele tonposities voor de oostelijke ingang van het oude Smeriggat bepaald. Alhoewel de nieuwe kaart aangeeft dat het hele oude Smeriggat droogvalt bij laagwater is dat geenszins het geval. Voor de benaming van de tonnen is als basis de oude naam gebruikt, met een nul ervoor om aan te geven dat het virtuele en geen echte tonnen zijn. De virtuele tonnen liggen echter niet allemaal op dezelfde positie als de oude "echte" tonnen!

Op de luchtfoto uit Google Earth zijn de tonnen ingeplot. Op dit kaartje is ook net te zien waarom virtuele ton 0SG22-O vrij ver naar het zuiden ligt: daar steekt een ondiepte vanuit het noorden de geul in.

Onderstaande tabel geeft de posities van de tonnen, weergegeven op het kaartje. U kunt een .csv- en .xls file downloaden met de informatie in de tabel: m.b.v. een programma als WaypointsGPS kunt u de posities direct in uw GPS invoeren. Voor iedere tonnaam staat een nul om aan te geven dat het geen echte tonnen zijn.

0SG19-O
53°27,779' N
006°02,519' E
0SG20-O
53°27,933' N
006°02,925' E
0SG21-O
53°27,876' N
006°02,770' E
0SG22-O
53°27,892' N
006°03,170' E
0SG23-O
53°27,879' N
006°03,037' E
0SG24-O
53°27,926' N
006°03,384' E
0SG25-O
53°27,891' N
006°03,354' E
0SG26-O
53°27,900' N
006°03,499' E
0SG27-O
53°27,834' N
006°03,600' E
0SG28-O
53°27,876' N
006°03,596' E
0SG29-O
53°27,742' N
006°03,773' E

In het kaartje ziet het er als volgt uit:Virtuele tonnen Smeriggat

Tot onze verbazing lag er met Pasen geen enkel ander schip in het Smeriggat. Toch enige angst voor niet betonde wateren? Maar met deze punten en de GPS in de hand (of op zo een mooi scherm) is ook dat probleem nu opgelost.


 

Tijdens het seizoen 2006 werd de betonning van het Smeriggat gewijzigd. In een goed overleg tussen RWS, LNV en de vereniging Wadvaarders werd besloten de tonnen SG9 t/m SG29 te verplaatsen naar een nieuwe route en op de oude posities van deze betonning steekbakens te plaatsen. Daarmee werd de bekende en geliefde anker- en droogvalplek tussen Engelsmanplaat en Rif  gemarkeerd. Zoals bekend, wordt er van deze plek zeer veel gebruik gemaakt; hij staat in de top-vijf van de meest geliefde droogvalplekken van de hele Waddenzee. Uit waarnemingen van Staatsbosbeheer blijkt dat hier niet veel verstoringen (meer) voorkomen; wel is het zo dat de Hoogwatervluchtplaatsen op de Engelsmanplaat nog te weinig bekend zijn bij het publiek. 

Over de markering van deze geliefde droogvalplek voor het seizoen 2007 is opnieuw gesproken, andermaal tussen RWS, LNV en de vereniging Wadvaarders. Volledig weghalen van de betonning was voor de vereniging Wadvaarders geen optie; gewoon betonnen alsof het een doorgaande route is (terwijl de geul in feite dood loopt en dus geen vlotte en veilige vaart kan worden geboden) is voor RWS onbespreekbaar.

In goed overleg is daarom besloten om de zuidelijke punt van het artikel 20 gebied op het Rif te markeren met een gele stompe boei, gedurende de periode dat het gebied gesloten is wegens broedende vogels. De geul die toegang geeft tot het rustige water tussen Engelsmanplaat en Rif loopt pal langs de zuidzijde van die gele stompe ton. Als die lastige ingang gepasseerd is, moet de schipper zelf zijn route vinden, op weg naar een goede anker- of droogvalplek. Na afloop van seizoen 2007 zal deze pragmatische oplossing opnieuw besproken worden.

Het bestuur