banner
Pagina in afdrukformaat
Verondiepingen vaarwaters onder Ameland / weer op diepte

Bron: Waddenzee van RWS, 4 mei 2011

Minst gelode diepte is ongeveer 5dm bij NAP bij de ZS26.


Bron: Evert Jan de Kluizenaar, 4 mei 2011

Vanaf de toren (Schier) wordt gemeld dat de tonnen zijn verplaatst en weer in optimale positie liggen. (We proberen zo snel mogelijk achter de nieuwe diepte te komen, de Amasus is nog druk aan het peilen red.)

Nieuwe posities:

Bericht nr. 2011.03541.0
Laatst gewijzigd: Woensdag 4 Mei 2011 11:33 uur
Nederland
Waddenzee
Zuiderspruit Ameland; gewijzigde markering
De navolgende markering is verlegd:
De rode stompe kunststof sparboei ZS 24 naar positie 53° 25,1427' N - 005° 53,8429' E;
De rode stompe kunststof sparboei ZS 26 naar positie 53° 25,2872' N - 005° 54,0974' E;
De rode stompe kunststof sparboei ZS 28 naar positie 53° 25,3557' N - 005° 54,4502' E;
De rode stompe kunststof sparboei ZS 30 naar positie 53° 25,2894' N - 005° 54,8194' E;
De rode stompe kunststof sparboei ZS 32 naar positie 53° 25,1590' N - 005° 55,0569' E;
De rode stompe kunststof sparboei ZS 34 naar positie 53° 25,2122' N - 005° 55,2245' E;
De rode stompe kunststof sparboei ZS 36 naar positie 53° 25,2486' N - 005° 55,5138' E;
De rode stompe kunststof sparboei ZS 38 naar positie 53° 25,3125' N - 005° 55,6861' E.
In positie 53° 25,2570' N - 005° 54,7870' E is een oude verankering (tonsteen met ketting) achtergebleven.

(E-mailber. RWS Noord-Nederland Waterdistrict Waddenzee Scheepvaartzaken, WSW 2011-109)


Bron: Hans Thijsse, 20 april 2011

Met een diepgang van 1m konden wij op 20 april pas om 1 uur 10 minuten voor HW over de al vermelde ‘nieuwe’ ondiepte bij de ZS34. De verlaging op dat moment was 10cm (in Lauwersoog, per marifoon opgevraagd door een collega schipper).  Als je dat alles in aanmering neemt kom ik op een verondieping van maar liefst 40cm op dat punt!
Ook op het ‘officiële’ wantij tussen ZS26 en ZS28 (volgens Quicktide) was het minstens 30 cm ondieper (wij voeren Ameland – Schier). Bovendien leek ZS26 bijna 100 m Noordelijker en ZS30 bijna 100m Zuidelijker te liggen dan volgens de (bijgewerkte) 1811 kaart.
Ik had graag daar een tij willen wachten / droogvallen om te zien hoe het er onder water nu ECHT uitziet! Maar dat zat er niet in. Overigens parchtig weer!


Bron: Jeroen Peters (ab Poseidon), 12 april 2011

Routeadvies Zuider Spruit: van de ZS-25 naar net iets noord van de ZS-30/32 daar staat water genoeg.
Het ondiepste stukje zat bij de ZS-34.


Bron: filo.nl, 10 april 2011
Zie ook: www.filo.nl/users/oostwant/amelau20110401.php

Bootjes van 90 cm of dieper, let op!

Het wantij Zuiderspruit Ameland blijkt ernstiger verondiept. We durven nu wel te spreken van een verontdieping van tenminste 25 cm.
Dit betekent dat (in ieder geval tijdelijk) de waddenweg naar Ameland vanuit Lauwersoog even ondiep is als die naar Borkum. 

Op het wantij van de Zuider Spruit lijken tevens enkele tonnen niet op hun plek te liggen.
De verontdieping geldt zowel bij het volgen van de feitelijk tonnenlijn, als bij het volgen van de lijn van
de tonnen waar die eigenlijk behoren te liggen.

Het "schijnt" dat de geul in de buurt van de ZS-28 vele tientallen (men spreekt van 70 tot 100) meters naar het Noorden verlegd is.
Let wel: "het schijnt". Het is door ons niet gecontroleerd, en de verkeerspost Schiermonnikoog wist er vanavond (heel begrijpelijk) ook verder niets over te vertellen.

Het hopen is nu op een spoedig bezoek van de tonnenlegger Waddenzee aan dit vaarwater.


Bron: filo.nl, 2 april 2011

Verontdiepingen op het wadvaarwater tussen Lauwersoog en Ameland

Gecontateerd op vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2011, door twee bootjes, zowel op de heen- als op de terugreis.

Tenminste(!) 15 cm ondieper dan volgens de laatste dieptestaat:
- Wierumerwad: WW5-WW3 [alleen op vrijdag gepasseerd]
- Friesche Wad: FW4-FW6
- Zuider Spruit Ameland: ZS34-ZS26 [maar niet aaneengesloten]

En ja, er is rekening gehouden met de op dat moment geldende (dus niet: de voorspelde) verhoging, resp. verlaging.
Voor het 'meten' is, naast de dieptemeters, noodgedwongen de harde methode gebruikt: bonken van vaste kiel (90cm diepgang) over de grond, resp. mate van noodzakelijk optrekken roer (112cm diepgang).


Bron: Laurien Fluitman a/b Linkelot, juli 2010

In juli 2010 hebben wij met groot plezier de bodem van Zuiderspruit verkend en veel foto's gemaakt.
Het was toen al duidelijk dat er een nieuwe (?) geul ten noorden van ZS26 lag.
Op de foto duidelijk te zien:
- ZS26 links in de verte, rechts is Noord.
- tussen ZS30 en ZS32 liep de geul dwars.
Wij hobbelden die avond vlak voor HW met onze 80 cm nog maar net van de plaat af bij een verlaging van 10 cm.