banner
Pagina in afdrukformaat
Noordpolderzijl actueel

Bron: Rik Vasen, 13 mei 2017

Noordpolderzijl is bereikbaar. De informatie in Quicktide klopt. De toegangsgeul is gebaggerd. De aannemer heeft de geul bebakend met panlatten en stokken. De top van de panlatten zijn voorzien van groene of rode verf. De stokken hebben geen kleur, maar die staan allemaal aan de groene zijde. Rond hoogwater steken de panlatten en stokken die de aannemer heeft gestoken maar net boven water uit. Goed uitkijken dus. Als je ze omver vaart moeten de schippers die na jou komen het zonder doen.

De aannemer is bij de tweede naamloze ton vanaf de VN3 begonnen met bebakenen. Volg die bakentjes en negeer de tonnen van RWS. De prikken van RWS verderop staan wel op de juiste plek vlak langs de geul aan de groene zijde.


Bron: Menno Leenstra, a/b Femmigje, 18 dec 2016

Met bijzondere interesse las ik de tekst over de tocht met hindernissen naar Noordpolderzijl.

Wij hebben met onze Femmigje, een klipperaak met een diepgang van maar 80 cm, maar wel een lengte van ruim 22 meter soortgelijke ervaringen. Dat de boeien "buiten" niet goed lagen hadden we al geconstateerd toen we voorafgaand aan het invaren van de geul een nachtje buiten droog hadden gelegen en de zaak wadwandelend verkend hadden. Die bult konden we dus vermijden.

De, met gedeeltelijk al omver gevaren panlatten aangeduide, geul langs de dam had; voor ons iets te nauwe en onzichtbare bochtjes. We constateerden dat motor en boom niet voldoende waren om weer slaags te raken en hebben zowel bij het invaren als het uitvaren een keer een anker door en over de geul gesleept en met de lier de kop weer in dieper water getrokken.

Een mooi avontuur om te vertellen, maar ik zou het niet graag over doen.


Bron: Piet Beukenkamp, a/b Vrouwe Johanna, 31 aug 2016

Bij de aanloop naar en van Noordpolderzijl op de grens van groen en slik zijn twee staken omgewaaid of omgevallen.
Je kunt hierdoor vastlopen.


Datum: 29 juni 2016

Lees vooral het verslag van Auke en Hotske over hun tocht naar NPZ. Hier...


Bron: Rik Vasen, 4 juni 2016

Vandaag in Noordpolderzijl aangekomen. De route is duidelijk aangegeven met bakens en panlatten met rode of groene top. De diepteinformatie in Quicktide (10cm bij NAP) is correct. Zij het dat het dan wel geldt voor het midden van de haven. Aan de kade is het ondieper.
Bij het aanlopen van de haven is het eerste deel van de geul breed en vlak. Daar ligt ook het ondiepste punt, net voordat je in de smalle uitgeploegde geul komt. De overgang is duidelijk waarneembaar. De rode panlatten staan daar dichter op de groene bakens. Vastlopen is daar geen probleem, de bodem is daar nog vlak.
Bij de kade is het ondieper, wij moesten nog een paar minuten wachten om bij de kade te komen.
Wegkomen uit de haven zal geen probleem zijn. Zodra we loskomen zal er water genoeg staan in de geul.


Bron: Robbert van der Eijk, 19 mei 2016

Op 19 mei 2016 is per kano een dieptemeting gedaan in de haven en geul. Zie hier.


Bron: Hans Fix (Aannemer gebeld), 10-5-2016

Noordpolderzijl is weer geploegd! De diepte is nu ongeveer 20-30 cm bij NAP, breedte van het geultje vergelijkbaar met afgelopen jaren, redelijk smal dus. Er is nog tijdelijke bebakening van de aannemer aanwezig, panlatten met een groen of rood geschilderd uiteinde. 
Let op, de tonnen zijn niet allemaal betrouwbaar, zo ligt de 3e kleine groene ton na de VN 5 ongeveer 20 meter te westelijk. Ook staat een van de volgende rode prikken iets te ver oostelijk. Binnenkort komen hier nog wat coordinaten van beschikbaar.
In de haven ligt nog vrij veel bagger tegen de kant, maar dat is lekker zacht en daar zakt u wel in weg, op de kopse kant van de haven is het wat dieper. 
De waterstand in Noordpolderzijl vindt u hier.


 Bron: Dagblad van het Noorden, 16-3-2016

De geul naar Noordpolderzijl wordt geploegd als tijdelijke oplossing.
Lees het hele artikel hier.


Bron: havenmeester Noordpolderzijl, maart 2015

Deze week hebben we de havenmeester van Noordpolderzijl gebeld om te vragen hoe het met de bevaarbaarheid van Noordpolderzijl staat.
Hij meldde dat alleen krap rond de kentering hoogwater er enig water in de haven staat en zelfs voor kanoërs is het de vraag of die de haven en de geul in of uit komen.
Op korte termijn zal er ook niet gebaggerd gaan worden; kortom de haven van Noordpolderzijl is tot nader order onbereikbaar en onbruikbaar.
Het zal (nog lang?) wachten zijn op de aanleg van een spoelmeer vrezen wij.


Video over Noordpolderzijl


Bron: Geurt Busser, augustus 2014

De vaste gebruikers van de haven hebben met elkaar afgesproken op kanaal 10 hun vertrek en binnenkomst te melden. Erg nuttig in het smalle geultje.


Bron: Rik Vasen, juni 2014

Ik ben de dag na pinksteren 2014 in Noordpolderzijl geweest. De aanloop van de haven is nu relatief veilig te doen. Het ondiepste deel ligt langs de merkloze groene tonnen aan de wadzijde van de toegangsgeul. De bodem is hier vlak genoeg om droog te vallen, dus als je daar vastloopt na de vloed wacht je rustig het volgende hoogwater af.

Verder richting haven is de geul uitgebaggerd. Daar wil je niet op de rand van de geul vastlopen na de vloed! De groene zijde van de geul is goed gemarkeerd met steekbakens met dichtgebonden takken en daarbij ook nog enkele vurenhouten laten waarvan de top in de groene verf is gezet. Maar die verf is bijna verbleekt. Er staan ook enkele vurenhouten latten aan de rode zijde van de vaargeul, nabij obstakels! De top van de latten is voorzien van rode verf, maar deze is bijna geheel verbleekt. Let dus op, want verwarring met een anders gekleurd baken is mogelijk! Vooral bij het eerste rode baken komend vanaf het wad.

Een vaarboom is nuttig bij de navigatie. Met een vaarboom zijn de schelpen op de bodem van de geul goed te voelen. De randen van de geul voelen aan als slap slik.

De diepteinformatie van Quicktide is correct.

Stroom is er ook, ik heb de zekeringen op stand aangezet. Er is water, maar geen slang.


Bron: Joris, Vlieter, DNZ mei 2014

Ik hoorde onlangs dat Noordpolderzijl dit jaar weer was gebaggerd. Ik heb contact opgenomen met het waterschap Noorderzijlvest voor wat meer info.
Hierbij hun reactie:

Helaas is het zo dat we op dit moment (dit jaar) alleen budget hebben om de havenkom te baggeren. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond. De geul kan dit jaar niet worden gebaggerd. De diepte zou NAP -0,85 m moeten zijn. Dit is nu niet het geval.

Ik stuur u bijgevoegd de gegevens van de inpeiling (dieptepeiling) zoals dit voorjaar door ons uitgevoerd. Dat geeft denk ik aan u het beste beeld over de huidige diepte en over de mogelijkheid al of niet binnen te kunnen komen.
de geul is nog wel geploegd dit jaar (na de inpeiling) de situatie zal dus iets gunstiger zijn dan op bijgevoegde profielen. Maar de beoogde diepte zal niet overal aanwezig zijn.

Bijlages:
NPZ1.pdf en NPZ2.pdf


Bron: Gertjan Rhebergen, augustus 2013

Op 21 augustus 2013 hebben we de tocht van Schier naar Noordpolderzijl gemaakt.

Route
Schier, ï»¿Reegeul, Grote Siege, Gat van Schiermonnikoog, Glinder, Zoutkamperlaag, Groninger Balg (Poepegat), Lutjewad, Spruit, Hornhuizerwad, Pieterburen Wad, Robbengat, Zuid Oost Lauwers, Noordpolderzijl

Gegevens
Wind: W-NW 2-4 Bft,
Diepgang schip 70 cm, alles gezeild behalve laatste deel geul naar NPZ.

Verwachte waterstanden Lauwers ï»¿volgens de tabellen:

 • HW 11:16 NAP+141 cm,   Noordpolderzijl +53 min dwz 12:09
 • LW 17:56 NAP-146 cm
 • HW 23:45 NAP+112 cm,  Noordpolderzijl +53 min dwz 00:38
  (Redactie: er was die dag een verlaging van 2 dm t.o.v. bovenstaande gegevens)

Tochtverloop

 • Vertrek van Schier om ca 10:00 uur (1½ uur voor HW, NAP+142 cm).
 • Tot Lutjewad LW38 vele tonnen afgesneden; daarna minder water onder de kiel en (rekening houdend met ervaringen uit eerdere jaren) bij het wantij vanaf de SP7 tot de RG2 de betonning gevolgd. In Zuid Oost Lauwers al diepte prikkend weer afsteken buiten de geul.
 • Aankomst ZOL11 13:09 uur (1 uur na HW NPZ) ruim water onder de kiel
 • ZOL17 14:30 uur (2½ uur na HW NPZ) daarna naar groen betonde VN geul naar de visserijhaven. Betonning volgend.
 • Vastgelopen in goed beprikte geul op 1 mijl uit haven om 15:10 uur, ruim 3 uur na HW NPZ.
 • In de nacht met het volgende HW om 23:55 uur weer losgekomen (1 uur voor HW) en rustig aan met de stroom mee de haven ingescharreld. Bij LW blijft er wat water in de haven staan, schip staat in de blubber.
 • Bij het verlaten van de haven, de volgende dag om 11:00 uur, 2 uur Voor HW, kwamen er wat grotere schepen van kokkelvisssers met de vloed de haven in; passeren past niet, dus wachten waardoor een stukje tij verloren gaat. De groene VN tonnen zijn goed zichtbaar, er is daar om 2½ uur na HW nog voldoende water.
 

Groene prikken staan op korte tussenafstanden, zijn voorzien van retroreflecterende bandjes en zijn op circa 5m naast naast het hart van het vaarwater geplaatst.
De haven is heel sober. Wij troffen geen havenmeester. Op twee plaatsen is er stroom en water.
Als je na het vastlopen naar de kwelder besluit te lopen houd er dan rekening mee dat de slik in de dwarskanalen tot het kruis komt. Het is veiliger om de rand van de geul te volgen dan ga je max. 40 cm het slik in.


Bron: Hans Fix, 5 augustus 2012

Dit weekend weer eens naar NPZ geweest. De 10 cm diepte bij NAP klopt goed, alleen is de geul erg smal. Tot de kwelder (vanaf de ZOL gezien) dicht bij de prikken blijven (3 meter afstand) voor maximale diepte, waar de kwelderbegroeiing begint iets meer afstand houden (6-8 meter). Af en toe staat er aan de oostzijde een prik (open), een lat of een balk. Het ondiepste stuk van de geul ligt vlak bij de haven, zo ongeveer de laatste 50 meter tot waar de palen beginnen. In de havenkom blijft ongeveer 50cm water staan doordat de ondiepte in de geul een drempel vormt. (Waterstand havenkom zonder spuien was -0.03 m NAP).
Als er gespuid wordt loopt er wat stroom door de havenkom en stijgt het met 30 cm.
De onderkant van de bovenste balk zit op ongeveer 160 cm + NAP, dus dan kan je precies meten en uitrekenen wanneer je weer de haven uit kan. Als je dat zo vroeg mogelijk doet, dan kan je mooi de randen van de geul zien, bij voorkeur ook iets te vroeg op de motor, en dus een beetje baggeren door het begin van de geul, zodat die weer iets dieper wordt.


Bron: Rik Vasen, 30 mei 2012

De haven van Noordpolderzijl is prima uitgebaggerd. Je ligt er goed in 50 cm diep water rond laagwater, maar de toegangsgeul is smal bochtig en dus moelijk te bevaren.


Bron: Frans van Spijk, 30 mei 2012

Woensdag 30 mei hebben wij een poging afgebroken om bij HW in Noordpolderzijl te komen.
De geul is prima aangegeven met dichtgebonden prikken, maar ter hoogte van de dam staan er plotseling open prikken.
De recente zeekaart geeft echter aan dat er gebonden prikken horen te staan. Wij hebben de open prikken BB gehouden en geprobeerd tussen prikken en dam door te varen.
Met kiel en roerblad geheel opgehesen heeft onze boot een diepgang van ca. 50 cm. Desondanks liepen we volledig vast. Mede door de flinke dwarsstroom die er liep hebben we het bij die ene poging gelaten.
Achteraf denk ik dat een poging met prikken aan SB houden wellicht meer succes zou hebben gehad.

Redactie: mogelijk was er verwarring met de prikken van de baggeraars. Zie melding hieronder.


Bron: George Smallebroek, 22 mei 2012

We zijn 22 mei met de rondvaartboot de Noordster naar Noordpolderzijl geweest.
De eerste 1,5 km van af de zuidoostlauwers is de betonning Okay; hier is de breedte van de geul ook prima.
Verder naar binnen was de betonning was nog niet aangepast, er stonden nog de prikken van de baggeraars.
Zodra je dicht bij de reisdammen komt is de geul erg smal, daar is het niet mogelijk om tegemoet komende vaart te passeren.


Bron: Fokke Visser, 30 april 2012

Op 30 april 2012 ben ik de uitgebaggerde haven van Noordpolderzijl binnengelopen. Het baggeren is inderdaad (voorlopig) afgerond, maar de stremming was formeel nog niet opgeheven, in tegenstelling tot de korte mededeling op de Wadvaarderssite van de gemeente Eemsmond van 20 april j.l. 

De vuurtoren wist over de opheffing nog van niets en het waterschap vertelde mij dat dat verband kan houden met het feit dat het baggeren niet helemaal het gewenste resultaat heeft gehad. Er zijn na flink spuien toch nog een paar bulten in de geul blijven liggen, met een geschatte diepte van ongeveer 40 cm onder NAP.

De kom van de haven is wel flink uitgediept. Binnenkort zou er vergaderd worden over de verdere stappen. De eerste metingen worden nog bekend gemaakt.

Bij het binnenlopen is het goed om te weten dat op dit moment de prikken langs de geul nog niet goed staan. Er staan nog steeds gebonden prikken die je bij het binnenlopen SB moet houden, maar de baggeraars hebben aan die zijde zelf ook nieuwe open prikken geplaatst bij de nieuwe (steile) rand van de geul. 
Door de verwarring liep ik gelijk vast (vlak voor HW, met een diepgang van 45 cm). Verder is het uitkijken bij de eerste rij paaltjes van de zeewering die aan BB haaks op de strekdam staan. De paaltjes waren nog net zichtbaar (bij een verlaging van 8 cm) en om ze aan te duiden staat daar nog een oude prik, die je dus inderdaad BB moet houden.
In het laatste stuk voor de ingang van de haven staan aan BB nieuwe blankhouten latten waarvan de betekenis gelijk wel duidelijk is.


Het bagger-dossier van Noordpolderzijl vind je hier.