banner
Pagina in afdrukformaat
Noordpolderzijl Actueel

Datum 4-8-2019 bron: Robbert van der Eijk

Heden heb ik de posities van de nieuw gelegde groene betonning met gps vastgelegd en de afstand van de boeien tot de rand van de geul gemeten. De metingen zijn gedaan vanuit de kano en met een verdeling aangebracht op de peddel van ca 1 uur voor tot 1 uur na hoogwater tijdens springtij. Behalve de betonning zijn er ook groene en rode panlatten geplaatst. Gerekend vanaf boei VN45 in de richting van de haven zijn mijn bevindingen en adviezen*): Houd van VN 47 tot VN51 een afstand van ca 2 m stuurboord van de betonning. Rode panlatten ontbreken helaas op dit stuk. Het stuk tussen VN51 en VN53 is lastig omdat VN53 vlak na een flauwe bocht ligt en de geul maar ca 5m breed is. Daardoor lopen veel schepen op dit stuk vast. Vanaf VN53 liggen de boeiebn op verschillende afstanden tot de rand van de geul en kun je je voor de rest van de tocht naar de haven beter oriënteren op de rode panlatten en die op minimaal 2m bakboord te houden. Vanaf ca 1 uur na hoogwater kon ik door het midden te houden overal een diepte meten van minimaal 1m.

overzicht metingen VN47 -VN69

boei positie afstand tot rand geul (m)
VN47 53°26'46.2"N 6°34'38.1"E 1
VN49 53°26'42.1"N 6°34'39.2"E 1
VN51 53°26'38.3"N 6°34'41.3"E 2
VN53 53°26'34.5"N 6°34'44.9"E 5
VN55 53°26'32.4"N 6°34'45.3"E 5
VN57 53°26'29.1"N 6°34'44.8"E 1,5
VN59 53°26'26.1"N 6°34'46.5"E 5
VN61 53°26'22.9"N 6°34'47.8"E 2
VN63 53°26'19.1"N 6°34'48.8"E 7
VN65 53°26'15.0"N 6°34'50.4"E 1,5
VN67 53°26'07.2"N 6°34'53.3"E 5
VN69 53°26'06.6"N 6°34'53.8"E 3

vastgelopen in de bocht bij VN53 (VN53 ligt achter het schip, verderop ligt VN55)

* NB: dit zijn geen officiële metingen, gebruik deze gegevens naar eigen inzicht en eigen verantwoordelijkheid. Mede gezien de veranderlijkheid van het gebied kan de ver. Wadvaarders niet aansprakelijkheid gesteld worden voor problemen tijdens het bevaren van de geul van en naar Noordploderzijl. Kijk voor meer details op nautin.nl


Datum: 28-7-2019
Van twee wadvaarders kwam bericht binnen dat er groene betonning is aangebracht in de haven en geul van Noordpolderzijl: de VN 45 en nog veel meer stompe in het eerste stuk van de geul naar de haven.
Er ligt een nu hele serie nieuwe groene boeien in de vaargeul. Twee van de boeien liggen meer dan 10 meter van de vaargeul.
Noordpolderzijl is een mooie haven, maar pas op met binnenvaren en blijf binnen de in april door het ploegschip aangebrachte stokken.  


Datum: 15-6-2019
Uitgebreide informatie over de toegangsgeul naar Noordpolderzijl ..>>
Zeer aanbevolen voor als u bij Noordpolderzijl naar binnen wilt.

Voor de navigatie:


Datum: 30 mei 2019
Op Hemelvaartsdag 2019 de haven bezocht. Naar aanleiding daarvan de prikken in het Nautin-bestand nog ietsje opgeschoven. Geul is zeer goed te volgen dankzij de pannenlatten en prikken. Die prikken staan meestal in de geulrand.

Boei VN 1 staat niet in het tonnenbestand maar ligt er wel.
Boei VN 7 ligt er niet, maar daar zit wel een haakse bocht. Zie onderstaand plaatje (Infrarood-opname bij laagwater).

Infrarood-opname geul NPZ

Te zien is dat ik de bocht bij de VN7 ietsje te krap nam.


Let op: Die diepte bij de drempel van de aanloop naar Noordpolderzijl is veranderlijk.
Je kan zelf redelijk de diepte inschatten aan de hand van de laagste waterstand bij de spuisluis ...>>
Bekijk hiervoor dit voorbeeld ...>>
Op 19 mei 2019 was deze ongeveer 2 dm bij NAP.


Bron: RWS 28-5-2019

De betonning vanaf de ZOL naar de haven van Noordpolderzijl nog moet worden aangepast; deze geeft nu niet overal de juiste loop van de geul aangeeft. 


Noordpolderzijl

Bron: Rik en Nettie Vasen, 22 april 2019

De haven van Noodpolderzijl heb ik kunnen bereiken. De geul wordt nog steeds verder uitgeploegd.
Kijk voor de actuele diepte op de hierboven. Daar vindt je de waterstand in de haven. De laagste waterstand komt overeen met het hoogste punt in de geul.

Je kunt de waypoints van Hans Danel van mei 2018 gebruiken. Uitgezonderd het zesde waypoint. Dat waypoint is een flink stuk naar het westen opgeschoven. Daardoor ontstaat een flinke lus in de route, opletten dus.
De tonnen en drijfbakens liggen goed, maar al snel wordt de geul zo smal dat je op de groene en rode steekbakens moet navigeren. Hou de waypoints van Hans Danel er bij, want het volgende baken zie je soms niet bijtijds.


Bron: Maarten Snel, 30 aug 2018

De diepte van Noordpolderzijl is weer afgenomen.
Deze is nu naar schatting 10cm bij NAP.
Je kan zelf de diepte inschatten aan de hand van de laagste waterstand bij de spuisluis ...>>


Bron: Hans Danel, 28 mei 2018

Noordpolderzijl is weer bereikbaar voor Wadvaarders.
De diepte van de geul is 50 cm bij NAP.
Lees de uitgebreide beschrijving ...>>

Waypoints van de aanloop

- klikken met rechter-muistoets
- kies "Link opslaan als..."
- evt. zip-bestand uitpakken

 

 

 


Bron : Roald Koger, 14 april 2018

In het weekend van 14-15 april waren wij in Noordpolderzijl. We zijn binnengelopen rond 12.45 uur, ruim 1½ na HW, bij NAP+45 en we hadden nergens minder dan 1 m water.
Op het moment dat wij naderden, was de ploegboot net bezig een baantje te trekken. Vermoedelijk moest hij eerder keren dan gepland, omdat wij zijn route blokkeerden. De geul is nog altijd even smal, maar de kom is wat dieper en vlakker, waardoor je korter droog ligt.
Na aankomst werden we door de baggeraars enthousiast onthaald en kregen we felicitaties omdat we de eerste bezoekers van het jaar waren. Zij vertelden dat ze twee keer staken hebben moeten plaatsen omdat door ijsgang de eerste partij binnen no-time verdwenen was. De staken zijn wat steviger dan voorgaande jaren, dus hopelijk blijven ze ook wat langer staan.

Aandachtspunten voor de navigatie: de eerste tonnen vanaf zee staan allemaal een stuk te westelijk, maar daar is nog voldoende diepte voor wie op enig moment naar binnen kan. De staken staan een flink eind de zee in, de eerste al bij de VN 7 en misschien nog wel verder. Zeker met wat verhoging en springtij zullen de verst in zee stekende staken rond HW echter niet te zien zijn.
Ter hoogte van de voorlaatste ton, waar de geul een bocht maakt om langs de rijsdam verder te gaan, staat een rode staak aan de verkeerde kant! Misschien staat die daar als markering voor de baggeraar, voor de navigatie moet je hem in ieder geval negeren!
Verder was er - ook door het ijs - niet veel over van de prikken, maar er werd mij verteld dat er nieuwe geplaatst zullen worden als het ploegwerk klaar is. Tot het zo ver is, is de route gemakkelijk te volgen aan de hand van de rode en groene staken.


 Bron: Wouter Spaan, 25 oktober 2017

Op woensdag 25 oktober zijn wij om 14.00 uur het haventje van Noordpolderzijl ingelopen. Het ondiepste stuk leek op dat moment te zitten rond de zuidelijkste groene tonnen en het begin van de prikken. Hoogwater Eemshaven was om 15:10 uur met een hoogte van 303 t.o.v. LAT. Het ondiepste punt was op dat moment ruim voldoende voor onze 80 cm diepgang.

Op donderdag 26 oktober verbaasde het ons hoe ver het water was gezakt in de haven. Het was donderdagochtend minimaal 1,30 meter lager dan toen wij invoeren op woensdag. Op het moment dat wij loskwamen in de haven (we lagen 20 meter ten noorden van de elektriciteitskasten), hebben we ook een poging gewaagd om naar buiten te varen. Dat was om ongeveer 13:30 uur. We hebben naast de zuidelijkste prikken de bodem nog geraakt en nog even vastgezeten. Met hulp van de vaarboom zijn we daar goed doorheen gekomen. Daarna hebben we de bodem niet meer geraakt.


Bron: Dagblad v.h. Noorden 3-10-2017

nader onderzoek naar aanleg buitendijks spoelmeer tbv haven Noordploderzijl. Lees verder


Bron: Bas en Marieke Dieperink a/b Watergeus, 11-8-2017

wij zijn vandaag, 11-8-2017 (2 dagen na spring) met de Watergeus (20 x 4 x 0,8) Noordpolderzijl binnengelopen. Wij hebben gewoon alle tonnen en prikken gevolgd en ondervonden geen problemen. Anderhalf tot 1 uur voor hoog hebben wij minimaal 1,10 gepeild.


Bron: Wilhelmina Maters a/b LE 91, 18-7-2017

Maandag 17 juli heeft de Zeekat van de Kustwacht de tonnen en staken bij Noordpolderzijl op de juiste plek gezet. Na de 3 genummerde boeien staan er nu 9 ongenummerde groene tonnen. Nieuwe steekbakens zijn geplaatst, de oude worden nog verwijderd  De diepte van de geul blijft problematisch.


Bron: Susanne Duin en Hans van Grasstek a/b Weddel, 8-7-2017

Gisterenavond 8 juli mochten we volgens Quicktide om 22.00 (HW Lauwersoog 23.20) over de gepeilde ondiepte. Maar rond die tijd gaat ook de zon onder. Dus toch maar om 21.40 alvast vertrokken vanaf scheidingston ZOL 17 - VN. Vooraf hadden we posities van Joris Kloek (zie onderstaand) alvast geplot in Google Earth (dankzij GE2KAP en OpenCPN). Het beeld van Google Earth blijkt prima te kloppen. De VN 1, VN 3, VN 5 liggen goed. Daarna krijg je een aantal ongenummerde groene kleine tonnen (staan niet in Nautin). Bij de tweede liepen wij vast. Het is beter om deze helemaal te negeren en direct op de panlat af te sturen.

Daarna prikken volgen. Bij twijfel: houd ze stuurboord. Zie kaarten onderaan de tekst

bron: Aanvulling Robbert van der Eijk, 9-7-2017

9 juli aanvulling op Susanne en Hans. Met de kano heb ik vandaag de hele toegangsgeul van de haven tot aan ZOL17 van 11.00 - 14.00 (12.05 hoogwater Noordpolderzijl) afgevaren onderweg voortdurend de diepte metend in het midden en de afstand van de prikken tot rand van het diepere deel van de geul.

De diepte:
De minste diepte gemeten in de geul was ca één uur voor hoogwater 110 cm. mijn indruk is dat er niet meer dan 10 cm bijgekomen kan zijn bij de kentering.
Twee uur na de hoogwater kentering mat ik op verschillende plekken niet meer dan 90cm.

In het algemeen staan de groen prikken (aan de westzijde van de geul) 1 - 2m van de helling naar het diepere gedeelte. Mijn advies in aanvulling op Susanne en Hans is: houd in het algemeen ten minste 3-5m afstand van de prikken om voldoende water te hebben. Probeer zoveel mogelijk het midden van de geul te vinden. Af en toe staan er prikken voor de rode prik, met name als de geul relatief smal is. Let op dat er afgebroken prikken zijn die daardoor slecht te zien zijn.

De ligging van de boeien, panlatten en prikken:
Behalve groene prikken staan er soms ook rode tot geel verbleekte panlatten (Alle panlatten zijn door de baggeraar geplaatst). We lopen de route af vanaf ZOL17 naar de haven.
Zoals Hans en Susanne hier aangeven en eerder ook Rich Bruin ook al aan Rijkswaterstaat heeft doorgegeven (zie Actueel), gaat het inderdaad fout vanaf de tweede ton na de WN3 bij de 6 ongenummerde groene tonnen die op het stuk tussen de WN3 en de prikken geplaatst ziijn. Ten oosten van de groene tonnen 2-5 staan groene panlatten, niet alitijd van de ene naar de volgende goed te zien (dus goed turen). Negeer de ongenummerde 2-5 tonnen en houd alleen de panlatten aan. Ik mat van de eerste ton een vaarrichting van 130° naar de panlat bij de 2e ton en van 165° van de 2e naar de pnlat bij de 3e ton.  Alleen de laatste ongenummerde groen ton richting haven ligt op de juiste plaats. Voorbij de zesde ton staat nog twee panlatten (waarvan een rode!) die je vooral niet moet volgen want dan loop je vast naar de eerste prik. Na de laatste ton moet je direct naar de eerste prik.

Nautin.nl geeft via wadkanovaren.nl als enige bron de eigen schattingen van de getijden (tijd kentering haven, en waterdiepte toegangsgeul).


Bron: Marinus en Ike Bokhorst, 5-7-2017

Het artikel de laatste "Berichten aan Wadvarenden" over Noordpolderzijl klopt helaas al niet meer.
Wij probeerden gisteravond (dus 4 juli), rond hoogwater, het haventje van Noordpolderzijl te bereiken. Ruim voor de kustlijn liepen we vast. Onze diepgang is 60cm! 
Redactie: er was toen een verlaging van ongeveer 5 cm, dus theoretisch had er op hoogwater 95 cm water moeten hebben staan
 


Bron: e-mailbericht Rich Bruijn, 3-7-2017

Boeien en steekbakens toegangsgeul Noordpolderzijl niet op juiste plaatsen

Een melding van Rich Bruijn bij Rijkswaterstaat en antwoord Rijkswaterstaat:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft recent een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.
Hartelijk dank hiervoor.

UW MELDING

Vaarweg naar Noordpolderzijl. Betonning en steekbakens niet accuraat.
Als regelmatig gebruiker van haven Noordpolderzijl wil ik hierbij opmerken dat de markering nu reeds twee jaar niet zijn aangepast aan de steeds veranderende loop van de geul. Ook na het jaarlijkse sleepbak-baggeren worden betonning/steekbakens niet opnieuw geplaats c.q. verplaatst.
Voor aanvaren van de haven is nu de plaatselijke kennis van situatie nodig. Voor watersporters kan de haven niet meer dienen als vluchthaven bij de huidige toestand (het wordt wel als gemarkeerde vaarweg aangeduid op de beschikbare waterkaarten).

ONZE REACTIE

Wij hebben uw bericht ontvangen waarin u aangeeft dat de betonning en steekbakens niet accuraat zijn ter hoogte van de Vaarweg naar Noordpolderzijl.

Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om dit bij ons onder de aandacht te brengen. We hebben uw bericht ter afhandeling doorgestuurd de betreffende verkeerspost zodat zij de betonning weer in orde kunnen maken. Indien er naar aanleiding van uw bericht aanvullende informatie gewenst is, neemt de betreffende afdeling contact met u op.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat


Bron: Derco Sportel, 2 juli 2017

We zijn 2,5 uur voor HW van ons anker afgegaan bij ZOL 24 en hebben koers gezet naar de haven van Noordpolderzijl. Bij de 4e boei (op de NV charts NL2 heeft deze geen nummer) heel even vast gelegen. Daar even 20 minuten op het anker gelegen voordat we doorvoeren. Met de kijker alvast vooruit gekeken. De laatste boei blijft liggen. Deze ligt echt niet goed en kun je negeren. De panlatten van de aannemer stonden er nog. Deze hebben we gevolgd. Waar de panlatten niet stonden hebben we de prikker gevolgd. Verderop nog even vast gelegen bij een prik. Hier bleken we te dicht langs de prikken te zijn gegaan. Achter lagen we nog vrij, terwijl we voor vast lagen. Verder vrij probleemloos de haven ingevaren. Nadat we binnen lagen kwam er iemand van het waterschap die ons wist te vertellen dat we dit jaar de 4e boot waren.

Uitgaand hebben we de kokkelvisser gevolgd die tegelijk met ons vertrok. Dit maakte het geheel een stuk makkelijker.

Leuk detail is dat onze boot op de foto is gezet en een dag later op de Facebook pagina van Der gait niks boovn Grunnen stond.


Bron: Joris Kloek, de Vlieter, 30 mei 2017

De aanloop is onlangs gebaggerd en de diepte is geen probleem meer. De breedte van het geultje is hier en daar wel zeer beperkt en er zitten wat gekke knikjes in. De geulrand is door het recente baggerwerk zeer steil, zoals te zien is aan het kleurverloop in onderstaande foto (goed kijken; geulrand op een meter of 2 - 3) van de boot):

Volg niet de betonning, maar de rode en groene panlatten (zolang ze er nog staan).
Aanlopen in het donker zou ik niet doen als je niet ter plaatse bekend bent; de panlatten reflecteren niet en de situatie is hier en daar wat overzichtelijk:

Het lijkt dat ze de rijsdammetjes aan het herstellen zijn, wat hopelijk betekent dat de geul minder snel dichtloopt met slik van de omliggende kwelders.

Gevaren track


Bron: Rik Vasen, 13 mei 2017

Noordpolderzijl is bereikbaar. De informatie in Quicktide klopt. De toegangsgeul is gebaggerd. De aannemer heeft de geul bebakend met panlatten en stokken. De top van de panlatten zijn voorzien van groene of rode verf. De stokken hebben geen kleur, maar die staan allemaal aan de groene zijde. Rond hoogwater steken de panlatten en stokken die de aannemer heeft gestoken maar net boven water uit. Goed uitkijken dus. Als je ze omver vaart moeten de schippers die na jou komen het zonder doen.

De aannemer is bij de tweede naamloze ton vanaf de VN3 begonnen met bebakenen. Volg die bakentjes en negeer de tonnen van RWS. De prikken van RWS verderop staan wel op de juiste plek vlak langs de geul aan de groene zijde.


Bron: Menno Leenstra, a/b Femmigje, 18 dec 2016

Met bijzondere interesse las ik de tekst over de tocht met hindernissen naar Noordpolderzijl.

Wij hebben met onze Femmigje, een klipperaak met een diepgang van maar 80 cm, maar wel een lengte van ruim 22 meter soortgelijke ervaringen. Dat de boeien "buiten" niet goed lagen hadden we al geconstateerd toen we voorafgaand aan het invaren van de geul een nachtje buiten droog hadden gelegen en de zaak wadwandelend verkend hadden. Die bult konden we dus vermijden.

De, met gedeeltelijk al omver gevaren panlatten aangeduide, geul langs de dam had; voor ons iets te nauwe en onzichtbare bochtjes. We constateerden dat motor en boom niet voldoende waren om weer slaags te raken en hebben zowel bij het invaren als het uitvaren een keer een anker door en over de geul gesleept en met de lier de kop weer in dieper water getrokken.

Een mooi avontuur om te vertellen, maar ik zou het niet graag over doen.


Bron: Piet Beukenkamp, a/b Vrouwe Johanna, 31 aug 2016

Bij de aanloop naar en van Noordpolderzijl op de grens van groen en slik zijn twee staken omgewaaid of omgevallen.
Je kunt hierdoor vastlopen.


Datum: 29 juni 2016

Lees vooral het verslag van Auke en Hotske over hun tocht naar NPZ. Hier...


Bron: Rik Vasen, 4 juni 2016

Vandaag in Noordpolderzijl aangekomen. De route is duidelijk aangegeven met bakens en panlatten met rode of groene top. De diepteinformatie in Quicktide (10cm bij NAP) is correct. Zij het dat het dan wel geldt voor het midden van de haven. Aan de kade is het ondieper.
Bij het aanlopen van de haven is het eerste deel van de geul breed en vlak. Daar ligt ook het ondiepste punt, net voordat je in de smalle uitgeploegde geul komt. De overgang is duidelijk waarneembaar. De rode panlatten staan daar dichter op de groene bakens. Vastlopen is daar geen probleem, de bodem is daar nog vlak.
Bij de kade is het ondieper, wij moesten nog een paar minuten wachten om bij de kade te komen.
Wegkomen uit de haven zal geen probleem zijn. Zodra we loskomen zal er water genoeg staan in de geul.


Bron: Robbert van der Eijk, 19 mei 2016

Op 19 mei 2016 is per kano een dieptemeting gedaan in de haven en geul. Zie hier.


Bron: Hans Fix (Aannemer gebeld), 10-5-2016

Noordpolderzijl is weer geploegd! De diepte is nu ongeveer 20-30 cm bij NAP, breedte van het geultje vergelijkbaar met afgelopen jaren, redelijk smal dus. Er is nog tijdelijke bebakening van de aannemer aanwezig, panlatten met een groen of rood geschilderd uiteinde. 
Let op, de tonnen zijn niet allemaal betrouwbaar, zo ligt de 3e kleine groene ton na de VN 5 ongeveer 20 meter te westelijk. Ook staat een van de volgende rode prikken iets te ver oostelijk. Binnenkort komen hier nog wat coordinaten van beschikbaar.
In de haven ligt nog vrij veel bagger tegen de kant, maar dat is lekker zacht en daar zakt u wel in weg, op de kopse kant van de haven is het wat dieper. 
De waterstand in Noordpolderzijl vindt u hier.


 Bron: Dagblad van het Noorden, 16-3-2016

De geul naar Noordpolderzijl wordt geploegd als tijdelijke oplossing.
Lees het hele artikel hier.


Bron: havenmeester Noordpolderzijl, maart 2015

Deze week hebben we de havenmeester van Noordpolderzijl gebeld om te vragen hoe het met de bevaarbaarheid van Noordpolderzijl staat.
Hij meldde dat alleen krap rond de kentering hoogwater er enig water in de haven staat en zelfs voor kanoërs is het de vraag of die de haven en de geul in of uit komen.
Op korte termijn zal er ook niet gebaggerd gaan worden; kortom de haven van Noordpolderzijl is tot nader order onbereikbaar en onbruikbaar.
Het zal (nog lang?) wachten zijn op de aanleg van een spoelmeer vrezen wij.


Video over Noordpolderzijl


Bron: Geurt Busser, augustus 2014

De vaste gebruikers van de haven hebben met elkaar afgesproken op kanaal 10 hun vertrek en binnenkomst te melden. Erg nuttig in het smalle geultje.


Bron: Rik Vasen, juni 2014

Ik ben de dag na pinksteren 2014 in Noordpolderzijl geweest. De aanloop van de haven is nu relatief veilig te doen. Het ondiepste deel ligt langs de merkloze groene tonnen aan de wadzijde van de toegangsgeul. De bodem is hier vlak genoeg om droog te vallen, dus als je daar vastloopt na de vloed wacht je rustig het volgende hoogwater af.

Verder richting haven is de geul uitgebaggerd. Daar wil je niet op de rand van de geul vastlopen na de vloed! De groene zijde van de geul is goed gemarkeerd met steekbakens met dichtgebonden takken en daarbij ook nog enkele vurenhouten laten waarvan de top in de groene verf is gezet. Maar die verf is bijna verbleekt. Er staan ook enkele vurenhouten latten aan de rode zijde van de vaargeul, nabij obstakels! De top van de latten is voorzien van rode verf, maar deze is bijna geheel verbleekt. Let dus op, want verwarring met een anders gekleurd baken is mogelijk! Vooral bij het eerste rode baken komend vanaf het wad.

Een vaarboom is nuttig bij de navigatie. Met een vaarboom zijn de schelpen op de bodem van de geul goed te voelen. De randen van de geul voelen aan als slap slik.

De diepteinformatie van Quicktide is correct.

Stroom is er ook, ik heb de zekeringen op stand aangezet. Er is water, maar geen slang.


Bron: Joris, Vlieter, DNZ mei 2014

Ik hoorde onlangs dat Noordpolderzijl dit jaar weer was gebaggerd. Ik heb contact opgenomen met het waterschap Noorderzijlvest voor wat meer info.
Hierbij hun reactie:

Helaas is het zo dat we op dit moment (dit jaar) alleen budget hebben om de havenkom te baggeren. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond. De geul kan dit jaar niet worden gebaggerd. De diepte zou NAP -0,85 m moeten zijn. Dit is nu niet het geval.

Ik stuur u bijgevoegd de gegevens van de inpeiling (dieptepeiling) zoals dit voorjaar door ons uitgevoerd. Dat geeft denk ik aan u het beste beeld over de huidige diepte en over de mogelijkheid al of niet binnen te kunnen komen.
de geul is nog wel geploegd dit jaar (na de inpeiling) de situatie zal dus iets gunstiger zijn dan op bijgevoegde profielen. Maar de beoogde diepte zal niet overal aanwezig zijn.

Bijlages:
NPZ1.pdf en NPZ2.pdf


Bron: Gertjan Rhebergen, augustus 2013

Op 21 augustus 2013 hebben we de tocht van Schier naar Noordpolderzijl gemaakt.

Route
Schier, ï»¿Reegeul, Grote Siege, Gat van Schiermonnikoog, Glinder, Zoutkamperlaag, Groninger Balg (Poepegat), Lutjewad, Spruit, Hornhuizerwad, Pieterburen Wad, Robbengat, Zuid Oost Lauwers, Noordpolderzijl

Gegevens
Wind: W-NW 2-4 Bft,
Diepgang schip 70 cm, alles gezeild behalve laatste deel geul naar NPZ.

Verwachte waterstanden Lauwers ï»¿volgens de tabellen:

 • HW 11:16 NAP+141 cm,   Noordpolderzijl +53 min dwz 12:09
 • LW 17:56 NAP-146 cm
 • HW 23:45 NAP+112 cm,  Noordpolderzijl +53 min dwz 00:38
  (Redactie: er was die dag een verlaging van 2 dm t.o.v. bovenstaande gegevens)

Tochtverloop

 • Vertrek van Schier om ca 10:00 uur (1½ uur voor HW, NAP+142 cm).
 • Tot Lutjewad LW38 vele tonnen afgesneden; daarna minder water onder de kiel en (rekening houdend met ervaringen uit eerdere jaren).
 • Bij het wantij vanaf de SP7 tot de RG2 de betonning gevolgd. In Zuid Oost Lauwers al diepte prikkend weer afsteken buiten de geul.
 • Aankomst ZOL11 13:09 uur (1 uur na HW NPZ) ruim water onder de kiel
 • ZOL17 14:30 uur (2½ uur na HW NPZ) daarna naar groen betonde VN geul naar de visserijhaven. Betonning volgend.
 • Vastgelopen in goed beprikte geul op 1 mijl uit haven om 15:10 uur, ruim 3 uur na HW NPZ.
 • In de nacht met het volgende HW om 23:55 uur weer losgekomen (1 uur voor HW) en rustig aan met de stroom mee de haven ingescharreld. Bij LW blijft er wat water in de haven staan, schip staat in de blubber.
 • Bij het verlaten van de haven, de volgende dag om 11:00 uur, 2 uur voor HW, kwamen er wat grotere schepen van kokkelvisssers met de vloed de haven in. Voor passeren is geen ruimte, dus wachten waardoor een stukje tij verloren gaat. De groene VN tonnen zijn goed zichtbaar, er is daar om 2½ uur na HW nog voldoende water.
 

Groene prikken staan op korte tussenafstanden, zijn voorzien van retroreflecterende bandjes en zijn op circa 5m naast naast het hart van het vaarwater geplaatst.
De haven is heel sober. Wij troffen geen havenmeester. Op twee plaatsen is er stroom en water.
Als je na het vastlopen naar de kwelder besluit te lopen houd er dan rekening mee dat de slik in de dwarskanalen tot het kruis komt. Het is veiliger om de rand van de geul te volgen dan ga je max. 40 cm het slik in.


Bron: Hans Fix, 5 augustus 2012

Dit weekend weer eens naar NPZ geweest. De 10 cm diepte bij NAP klopt goed, alleen is de geul erg smal. Tot de kwelder (vanaf de ZOL gezien) dicht bij de prikken blijven (3 meter afstand) voor maximale diepte, waar de kwelderbegroeiing begint iets meer afstand houden (6-8 meter). Af en toe staat er aan de oostzijde een prik (open), een lat of een balk. Het ondiepste stuk van de geul ligt vlak bij de haven, zo ongeveer de laatste 50 meter tot waar de palen beginnen. In de havenkom blijft ongeveer 50cm water staan doordat de ondiepte in de geul een drempel vormt. (Waterstand havenkom zonder spuien was -0.03 m NAP).
Als er gespuid wordt loopt er wat stroom door de havenkom en stijgt het met 30 cm.
De onderkant van de bovenste balk zit op ongeveer 160 cm + NAP, dus dan kan je precies meten en uitrekenen wanneer je weer de haven uit kan. Als je dat zo vroeg mogelijk doet, dan kan je mooi de randen van de geul zien, bij voorkeur ook iets te vroeg op de motor, en dus een beetje baggeren door het begin van de geul, zodat die weer iets dieper wordt.


Bron: Rik Vasen, 30 mei 2012

De haven van Noordpolderzijl is prima uitgebaggerd. Je ligt er goed in 50 cm diep water rond laagwater, maar de toegangsgeul is smal bochtig en dus moelijk te bevaren.


Bron: Frans van Spijk, 30 mei 2012

Woensdag 30 mei hebben wij een poging afgebroken om bij HW in Noordpolderzijl te komen.
De geul is prima aangegeven met dichtgebonden prikken, maar ter hoogte van de dam staan er plotseling open prikken.
De recente zeekaart geeft echter aan dat er gebonden prikken horen te staan. Wij hebben de open prikken BB gehouden en geprobeerd tussen prikken en dam door te varen.
Met kiel en roerblad geheel opgehesen heeft onze boot een diepgang van ca. 50 cm. Desondanks liepen we volledig vast. Mede door de flinke dwarsstroom die er liep hebben we het bij die ene poging gelaten.
Achteraf denk ik dat een poging met prikken aan SB houden wellicht meer succes zou hebben gehad.

Redactie: mogelijk was er verwarring met de prikken van de baggeraars. Zie melding hieronder.


Bron: George Smallebroek, 22 mei 2012

We zijn 22 mei met de rondvaartboot de Noordster naar Noordpolderzijl geweest.
De eerste 1,5 km van af de zuidoostlauwers is de betonning Okay; hier is de breedte van de geul ook prima.
Verder naar binnen was de betonning was nog niet aangepast, er stonden nog de prikken van de baggeraars.
Zodra je dicht bij de reisdammen komt is de geul erg smal, daar is het niet mogelijk om tegemoet komende vaart te passeren.


Bron: Fokke Visser, 30 april 2012

Op 30 april 2012 ben ik de uitgebaggerde haven van Noordpolderzijl binnengelopen. Het baggeren is inderdaad (voorlopig) afgerond, maar de stremming was formeel nog niet opgeheven, in tegenstelling tot de korte mededeling op de Wadvaarderssite van de gemeente Eemsmond van 20 april j.l. 

De vuurtoren wist over de opheffing nog van niets en het waterschap vertelde mij dat dat verband kan houden met het feit dat het baggeren niet helemaal het gewenste resultaat heeft gehad. Er zijn na flink spuien toch nog een paar bulten in de geul blijven liggen, met een geschatte diepte van ongeveer 40 cm onder NAP.

De kom van de haven is wel flink uitgediept. Binnenkort zou er vergaderd worden over de verdere stappen. De eerste metingen worden nog bekend gemaakt.

Bij het binnenlopen is het goed om te weten dat op dit moment de prikken langs de geul nog niet goed staan. Er staan nog steeds gebonden prikken die je bij het binnenlopen SB moet houden, maar de baggeraars hebben aan die zijde zelf ook nieuwe open prikken geplaatst bij de nieuwe (steile) rand van de geul. 
Door de verwarring liep ik gelijk vast (vlak voor HW, met een diepgang van 45 cm). Verder is het uitkijken bij de eerste rij paaltjes van de zeewering die aan BB haaks op de strekdam staan. De paaltjes waren nog net zichtbaar (bij een verlaging van 8 cm) en om ze aan te duiden staat daar nog een oude prik, die je dus inderdaad BB moet houden.
In het laatste stuk voor de ingang van de haven staan aan BB nieuwe blankhouten latten waarvan de betekenis gelijk wel duidelijk is.


Het bagger-dossier van Noordpolderzijl vind je hier.