banner
Pagina in afdrukformaat
Geul van Brakzand

Bron: Maarten Rijnbout, aug 2017

Verondieping bij Brakzandstergat BZ6, kaart 1812.3
Op 8 augustus 2017 constateerden wij een bij laagwater droogvallende uitloper van plaatje vanuit noordzijde, net tot in gemarkeerde vaarroute tussen BZ6 en BZ8 (aan zijde BZ6). Dus wat zuidelijker dan ton BZ6 (schatting 30 meter).


Bron: Cees Swier, juni 2012

Op 19 juni 2012 heeft Cees Swier een diepte van 4 dm bij NAP gemeten. Dat is een dm dieper dan de loding van RWS van 17 juni 2011.