Reactie op de Waterkampioen

In de Waterkampioen van mei 2011 stond het artikel "Over het wantij van Nordeney naar Borkum". Hierin komt de berichtgeving op onze website nogal negatief over het voetlicht. En volledig ten onrechte!

Dit was voor webredactie reden om te reageren naar de Waterkampioen.
Een nadere toelichting staat onder de brief.


Brief aan de Waterkampioen 

In de Waterkampioen 09-10 lazen we het artikel "Over het wantij van Nordeney naar Borkum". Beschreven wordt hoe door snelle veranderingen op het Wad, de website www.Wadvaarders.nl een onjuiste (bedoeld werd: niet-meer-actuele) waarschuwing gaf voor verondieping van het wantij onder Borkum. Dat is jammer, want juist deze verondieping en vervolgens het verleggen van de tonnen naar een diepere route is door onze website op de voet gevolgd. En zonder onjuistheden. Had de schrijver zijn tocht enige dagen eerder gemaakt, dan hadden wij hem mogelijk veel ellende bespaard.

De site www.wadvaarders.nl biedt zo actueel mogelijk informatie over het varen op de steeds veranderende Wadden. Onder meer met de dieptestaat, gebaseerd op de gegevens die wij maandelijks van Rijkswaterstaat ontvangen. Verder volgen wij natuurlijk ook de Berichten aan Zeevarenden, evenals de Duitse BfS. Daarnaast krijgen we regelmatig van wadvaarders waarnemingen. Veel van deze vaarders kennen we; de betrouwbaarheid kunnen we daarmee goed beoordelen.
Alle informatie wordt gepubliceerd met datum en bronvermelding. Zo kunnen serieuze gebruikers zich een oordeel vormen over de waarde van de informatie.

Hiermee leveren wij een unieke bijdrage aan de vaarinformatie over het Wad. Het zou aangenaam zijn als de Waterkampioen hieraan bij gelegenheid aandacht zou besteden.

Met vriendelijke groet,
De redactie van www.wadvaarders.nl


Wat gebeurde er onder Borkum? Wat werd door ons gemeld?

In het voorjaar 2009 krijgen we bericht via www.filo.nl over een verontdieping onder Borkum.
De webmaster van deze site kennende, was dit serieus en dus hebben we dit ogenblikkelijk gepubliceerd.

Direct daarna was er ook de melding van de Duitse overheid. Deze melding wordt in de Waterkampioen beschreven als "een officiële website". Maar " officiële website" is uiteraard meer op zijn plaats. Dit betrof de Duitse Berichten aan Zeevarenden (Eigenlijk had de schrijver van het artikel deze al aan boord moeten hebben...). Deze waarschuwing was van 5 mei en stond 7 mei op onze website.

Op 13 mei kregen we bericht van het Duitse betonningsvaartuig Lüttjeoog dat ze de tonnen naar een diepere route hadden verlegd en dat het nu weer gewoon bevaarbaar was. Deze mededeling is direct door ons geplaatst, inclusief dieptemeldingen.

Kennelijk is de schrijver van het artikel tussen 7 mei en 13 mei op pad geweest, vertrouwde onze melding niet (dat mag) en heeft met de Lüttjeoog gebeld (heel verstandig). Zij kregen daarmee de meest actuele informatie uit de eerste hand en konden dus vertrouwd het Borkummer Wattfahrwasser over.

In plaats dat de schrijver ons nu informeerde over de nieuwe situatie, verschijnt er achteraf een wat zure tekst in zijn reisverhaal. Met daarbij de suggestie dat wij onjuiste informatie verspreidden en ons achter "neemt geen verantwoordelijheid" zouden verschuilen.
De schrijver heeft zich waarschijnlijk niet gerealiseerd, dat als hij een paar dagen eerder was geweest onze melding hem zou hebben behoed voor vastlopen bij HW; met alle bijkomende last met zijn kielboot.


Werkwijze van www.wadvaarders.nl

Vaarmeldingen op onze website komen uit verschillende bronnen, variërend van meldingen van wadvaarders, officiële berichten (BaZ, BfS) tot diepte-informatie van RWS en de Lüttjeoog.
Maandelijk publiceren we de Wadvaarders-dieptestaat. De diepte-informatie van het Duitse Wad nemen we "live" over van de website: www.filo.nl

Wij proberen de meldingen op waarde te schatten en plaatsen belangrijke meldingen altijd zo spoedig mogelijk. En wat belangrijk is: wij vermelden altijd de bron van de informatie en de datum. Zo kan een ieder de waarde van een melding beoordelen.

Vaak zijn onze meldingen zeer actueel. Bijvoorbeeld de verondieping van het Borkummer Wattfahrwasser in 2009. Maar ook het opnemen van het Plaatgat in februari 2011 stond direct op onze website. Deze laatste verandering stond pas anderhalve maand later in de BaZ!

Ook oudere, achterhaalde melding laten we vaak nog een tijd staan. Dit doen we met opzet om zichtbaar te maken hoeveel veranderingen er zijn op het Wad. Dit verklaart ook waarom de schrijver van het artikel kan zeggen: "Deze teksten zijn nog steeds te vinden op de site van de Wadvaarders".

En waarom melden wij dat de Wadvaarders geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van de website? Dan is erg eenvoudig: dat doen onze bronnen namelijk ook niet. Zelfs Rijkswaterstaat geeft aan geen verantwoordelijkheid te nemen. Ook bij de Duitse "Bekanntmachungen für Seefahrer" staat een dergelijke uitsluiting. Pak de Reeds almanak of de Almanak deel 2 van de ANWB en ook daar je vind deze uitsluiting. Gegarandeerd goede en actuele informatie is helaas niet voor handen op het wad.


Oproep aan wadvaarders

Wij leven van meldingen van wadvaarders. Zie je iets, lees je iets wat van belang is: informeer ons!
Ons mail-adres is: navigatie apestaartje wadvaarders.nl.

Alleen met jouw informatie kunnen we heel erg snel meldingen doen zoals:
- Tonnen Molengat niet meer verlicht (en later tonnen verlegd)
- Obstructie in het Oostrom
- Oostrom verondiept (en later tonnen verlegd)
- Plaatgat opgenomen
- Zuider Spruit verondiept (en later tonnen verlegd)
- Kimstergat verlegd
Alle bovenstaande meldingen van dit jaar en vorig jaar waren ongeveer als eerste op onze website te lezen.