Artikel 20 gebieden

Om de natuur te beschermen zijn er delen van de Wadden afgesloten. Dit noemen we de "artikel 20 gebieden".
Deze afsluitingen voor een bepaalde periode, of voor het hele seizoen. Hier mogen we als wadvaarder niet varen of droogvallen.

De artikel 20 gebieden worden jaarlijks vastgesteld en weergegeven op de hydrografische kaart 1811 en 1812.
De afsluitingen zijn vanwege vogels of zeehonden, dat staat er op de kaart bijgetekend.

Door enkele artikel 20 gebieden lopen (betonde) vaargeulen. Ook voor deze geulen kunnen beperkingen gelden.
Over de Blauwe Balg (gesloten van 1/4 - 1/9) staat bijvoorbeeld op de kaart:
- Het is verboden stil te liggen, te drijven of te ankeren.
- Doorvaart toegestaan 3 uur voor HW tot 2 uur na HW Nes (Ameland).

Meer informatie over de artikel 20 gebieden? Lees hier.