banner
Pagina in afdrukformaat
Welke regels gelden er op het wad (NL en D)?

De regels in Nederland

 • Waar mag je varen
  Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: overal, tenzij het gebied op de hydrografische kaart is gemarkeerd als verboden toegang voor een bepaalde periode. Dit zijn de "artikel 20 gebieden". En let op, deze gebieden wijzigen elk bij tijd en wijle. Dus kijk op een recente zeekaart.
  Soms zijn er betonde geulen door een artikel 20 gebied. Dan kunnen er beperkingen aan de tijd dat je er mag varen. Bijv. door de Blauwe Balg. Ook deze informatie staat op de zeekaart.
  Kijk voor nadere informatie over de artikel 20 gebieden in de rubriek Verantwoord.
   
 • Droogvallen
  Overal waar je mag varen, mag je ook droogvallen. Let wel: er zijn geulen waar je alleen een paar uur rond hoogwater mag varen (zie art. 20 gebieden). Daar mag je uiteraard niet droogvallen.

 • Snelheidsbeperking
  Op het Wad geldt een maximum snelheid van 20 kilometer per uur, uitgezonderd in de grote diepe geulen.
   
 • Mist
  Bij mist gelden er extra regels
  - zicht: 200-1000 meter: rechts vaarwater varen en een radarreflector
  - zicht: minder dan 200m: alleen varen met radar, radardiploma en marifoon
  Anders voor anker gaan buiten de vaargeul.
   
 • Extra regels voor de Slenk
  In de Slenk (bij Terschelling) gelden sinds 2012 extra regels
  - de motor moet standby zijn (als je een motor hebt),
  - je moet op de marifoon kanaal 2 uitluisteren (als je een marifoon hebt),
  - je mag niet kruisen als er een veerboot aankomt.
   
 • Erecode voor Wadvaarders
  Wadvaarders respecteren de natuur. Lees hiervoor de Erecode.
   
 • Vaarbewijs
  Voor een boot langer dan 15 meter of die sneller kan dan 20 km/uur heb je een vaarbewijs nodig. Ook op de Wadden.
  Sinds 2013 worden vaarbewijzen verstrekt die geen "einddatum" meer hebben. Heb je nog een oud vaarbewijs mét een einddatum, dan kun je deze eenvoudig laten omzetten naar een vaarbewijs met onbeperkt duur. ...>>
   

De regels in Duitsland

De regels voor de Duitse Wadden zijn grotendeels gelijk aan de onze.

Dit geldt ook voor het vaarbewijs. Je hebt alleen een vaarbewijs nodig wanneer je boot langer is dan 15m of sneller kan varen dan 20km/uur. Als je boot wel groter (of sneller) is, dan voldoet het Nederlands vaarbewijs. Maak eventueel een afdruk van deze tekst (pdf) om de waterpolitie mee te overtuigen.
In alle gevallen is het toch wel handig om een ICC mee te nemen. Een ICC is een Internationaal Certificaat van Competentie. Dit is te bestellen bij de Vamex.

Regels voor de diverse natuurbeschermingsgebieden vind je hier Wassersport im Nationalpark en hier Nationalpark Wattenmeer.
In een schemaatje ziet het er alsvolgt uit.

Mag je hier... VSG/RSG Zone I Zone II
  varen door bebakende geul ja 1) ja ja
  varen buiten bebakende geul nee ja, mits 2) ja
  ankeren nee ja, mits 3) ja
  droogvallen nee ja, mits 3) ja
  overnachten nee ja, mits 3) ja 4)

Samengevat door Maarten Snel en Peter Renken (januari 2012)

 1. waar een bebakend vaarwater ingericht is, mag ook gevaren worden
 2. alleen van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater
 3. alleen als je in het vaarwater uit getijredenen onverwacht niet verder komt, mag geankerd en drooggevallen worden. Je mag dan ook 50m van de boot weg; natuurlijk geen herrie etc.
 4. nieuw, was vroeger verboden

Naschrift Maarten Snel: De restrictie m.b.t. droogvallen en ankeren in Zone I (“om getijredenen niet verder kunnen”) lijkt mij voor meerdere uitleg vatbaar, dus riskant als een Duitse diender je pad mocht kruisen. Maar het geeft wel enig houvast voor een discussie hierover.