banner
Pagina in afdrukformaat
Afmeren in getijdehaven

Door Cees Brandwijk
 
Voor de eerste keer het wad op betekent vaak ook voor de eerste keer afmeren in een getijdehaven.

Dit hoeft geen problemen te geven als er sprake is van een drijvende steiger die keurig met het getij op en neer gaat. Lastiger wordt het als een plaats moet worden gezocht langs een kademuur met veelal damwandprofielen of meerpalen voor de kademuur.
Probeer in ieder geval een plekje te vinden bij een ladder, zodat u ook bij laag water van de boot kunt af komen. Want dat kan flink klimmen zijn.

Noorderhaven in Harlingen

Voor de stootwillen is het gewenst dat u over glijplanken (ook wel wrijfhout genoemd) beschikt. Dat is een plank met aan beide uiteinden een touw. Deze plank wordt gebruikt om de openingen in de damwandprofielen te overbruggen door ze tussen de stootwillen en de damwand te laten zakken. Bij bewegen van de boot kunnen de stootwillen nu niet in de damwandopeningen schieten.
In de Noordehaven in Harlingen liggen zulke wrijfhouten klaar voor de passanten. Maar toch is het wel handig om zelf zo'n wrijfhout aan boord te hebben. Dan kun je overal terecht.

Er zijn zeer lange landvasten nodig om bij het zakken van het water voldoende mee te rekken. Dit geeft in de praktijk problemen omdat daarvoor veelal geen ruimte is, bij voorbeeld door de overlast voor schepen die voor of achter u afmeren. Gevolg is dan dat bij het eerstvolgende hoogwater uw landvasten zodanig zijn uitgerekt dat de boot ligt te zwabberen. Als dan ook nog een aantal boten naast u heeft afgemeerd kunnen er onaangename situaties ontstaan, zeker bij veel wind.

Voor die situaties geeft een tweetal gewichten van ca. 5 kg de oplossing (plastic emmertjes met beton en ingegoten oog). Voor verzwaring van de ankerlijn of ankerketting is het gebruik van dergelijke gewichten alom bekend, niet voor de landvasten. U laat een gewicht (A) met een lijntje langs het landvast dat benedenwinds is vastgezet zakken tot Ca. 1/3 van de lengte. als bij laag water het landvast op spanning staat zal ook bij hoogwater Uw boot keurig blijven liggen.

Om te voorkomen dat bij harde wind, of boten naast u, de boot gaat zwaaien kunt u het tweede gewicht gebruiken. Hiertoe hangt u naast de boot (ongeveer in het midden) een blokje (C) aan de kade, ladder, meerpaal, op boven hoogwater niveau.

Zet een lijntje (D) vast aan de buitenkant van de boot, scheer door het blokje (C) en hang hieraan het tweede gewicht (B). Uw boot wordt nu keurig tegen de de wal gehouden zonder zwaaien.

Krijgt u buren langszij die lijnen naar de wal brengen, laat u die dan niet te strak zetten, dat voorkomt dat de stootwillen zich omhoog werken waardoor schade ontstaat.