banner
Pagina in afdrukformaat
Diepteberekening

Bron: Teun van Waart, mei 2003

In april/mei 2009 is er weer gebaggerd en kwam de diepte op 8,5 dm bij NAP.
Voor onderstaande berekening wordt echter uitgegaan nog uitgegaan van een diepte van 12 dm bij NAP (6 dm droogvallend bij LAT), zoals die was in 2003.


Voorbeeld Diepteberekening voor Noordpolderzijl 

De vraag is: hoeveel water staat er in de havengeul van Noordpolderzijl op 1 augustus 2003 om 12.30 uur? Er leiden vele wegen naar Rome, en Noordpolderzijl. Sommige makkelijk, andere wat lastiger maar met een accurater resultaat. Aan u de keus!

Diepte berekend volgens de 1/12e regel

De eenvoudigste manier is het bereken van de diepte aan de hand van de tabel met dieptes berekend aan de hand van de 1/12e regel. Helaas is deze meest eenvoudige manier ook de minst nauwkeurige, maar vaak zal het antwoord voldoende accuraat zijn. Deze manier is eenvoudig omdat u slechts weinig gegevens nodig hebt en het minst hoeft te rekenen.
In bijvoorbeeld de Almanak voor Watertoerisme leest u dat op 1 augustus 2003 het om 12.56 HW is in Harlingen. (U heeft waarschijnlijk die Almanak niet meer, daarom geven we alles wat u zou moeten opzoeken hier.) Verder ziet u daar ook dat het water bij HW tot 12 dm boven NAP komt: zoals blijkt uit de toelichting bij de file met diepteinformatie is dat zelfs 2 dm meer dan bij een gemiddeld springtij.
Op het kaartje dat vóór de getijtafel in de Almanak staat afgedrukt ziet u dat HW Noordpolderzijl ongeveer 1 uur later is dan Harlingen, dus rond 14.00. 12.30 is dus 1,5 uur vóór HW Noordpolderzijl. In de lijst met dieptes volgens de 1/12e regel leest u af dat de diepte in Noordpolderzijl op 1 resp. 2 uur voor HW (springtij) 19 resp. 15 dm is. Op 1,5 uur voor HW zal dat dus 17 dm zijn. Aangezien het een erg hoog HW is moet u daar iets bij optellen: de diepte zal ongeveer 19 dm zijn.

Diepte berekend met getijgegevens t.o.v. NAP voor Eemshaven

Voor het berekenen van de diepte berekent u eerst de waterstand op 1-8-2003 om 12.30.
Eemshaven is de dichtstbijzijnde haven met beschikbare getijgegevens, de waterstand informatie voor die haven kunt u dus het best gebruiken. In bijvoorbeeld het Excel spreadsheet met Getij informatie voor 2003 zoekt u op wat de waterstand op 1 augustus om 12.00 en 13.00 is: +8 en +12 dm ten opzichte van NAP. Om 12.30 dus +10 dm t.o.v. NAP. (Als u de grafiek heeft bekeken kunt u het natuurlijk ook daar op aflezen.)
Het water is dan nog stijgend, en stroomt dus van Eemshaven naar Noordpolderzijl. In Noordpolderzijl zal de waterstand dus iets lager zijn, neem aan +9 dm NAP.

In de dieptestaat ziet u dat de diepte van de geul bij Noordpolderzijl 3 dm t.o.v. NAP is. Voor 12.30 was berekend een waterstand van 9 dm boven NAP. Er staat er dus 12 dm water.
Hoogwater Eemshaven is om 14.20 op 14 dm t.o.v. NAP. In Noordpolderzijl zal het water dus nog twee uur stijgen tot ca. 13 dm boven NAP, dus tot een diepte in de geul van ongeveer 16 dm.


Diepte berekend met getijgegevens t.o.v. NAP voor Eemshaven

Heeft u de uurwaterstanden in Eemshaven in LAT bij de hand dan gaat het als volgt. De waterstand is om 12.00 en 13.00 respectievelijk 26 en 30 dm t.o.v. LAT, om 12.30 dus 28 dm. In Noordpolderzijl staat wat minder water, zeg 27 dm.
LAT in Noordpolderzijl ligt 18 dm onder NAP. (Te vinden o.a. op de Hydrografische kaart 1812.4 in het tabelletje linksboven en in de tabel met Diepte volgens de 1/12e regel in de file met diepte informatie.) Bij NAP staat er 3dm water in de geul. De bodem van de geul ligt dus 15 dm boven LAT. Er staat derhalve 12 dm water.

Diepte berekend met getijgegevens t.o.v. LAT voor Lauwersoog

Gebaseerd op getijgegevens voor Lauwersoog t.o.v. LAT gaat het als volgt.
Om 12.00 en 13.00 is de waterstand in Lauwersoog 28 resp. 30 dm bij LAT. Om 12.30 dus 29 dm. Het water stijgt. Noordpolderzijl ligt veel verder naar het oosten én verder van zee dan Lauwersoog en loopt dus "achter" t.o.v. Lauwersoog. In Noordpolderzijl zal de waterstand dus ongeveer 27 dm t.o.v. LAT zijn. Aangezien de bodem van de haven 15dm boven LAT ligt staat er 12 dm water.

Diepte berekend met HW/LW tabel voor Lauwersoog

En tenslotte, als u alleen maar de hoog- en laagwaterstanden t.ov. LAT in Lauwersoog heeft. LW Lauwersoog is om 7.22 op 34 cm t.o.v. LAT, HW om 13.26 op 298 cm.. De totale rijzing is dus 264 cm. Met de 1/12 regel rekent u nu de waterstand om 12.30 uit: 12.30 is 1 uur voor HW, dan moet het water nog 1/12 = 22 cm stijgen. Om 12.30 berekent u de waterstand dus op 298 - 22 = 276 cm = 28 dm t.o.v. LAT. De wat minder nauwkeurige 1/12 methode geeft dus een 1 dm hogere waterstand dan u m.b.v. de uurwaterstanden gegevens uitrekende. Voor Noordpolderzijl komt u dan, dezelfde methode als hierboven volgend, op 13 dm water in de geul.

U ziet, vele mogelijkheden. Door de vijf berekeningen wordt het een beetje een getallenbrij, maar als u het principe eenmaal door hebt is het niet zo moeilijk meer.

En ligt u op voor Noordpolderzijl en u wilt meer zekerheid, dan kunt u de actuele waterstand en/of mogelijke afwijkingen opvragen. Op VHF kanaal 31 kunt u proberen of de havenmeester van Noordpolderzijl aanwezig is. Lukt dat niet dan kan de Verkeerspost Schiermonnikoog op VHF 5 u de waterstand in Lauwersoog en een eventuele afwijking geven. U krijgt die informatie dan wél in waterstanden t.o.v. NAP, hou daar vast rekening mee.