banner
Pagina in afdrukformaat
Diepte bij LAT en NAP

Relatie tussen waterstand en diepte t.o.v. NAP en LAT

Het volgende schema -een uitsnede uit het grotere origineel- geeft de relatie tussen kaartdiepte, waterstand, afstand NAP-LAT en de waterdiepte.

Dit schema is gebaseerd op een schema uitgegeven door de Stichting Aanloophaven Vlieland. Verwarring onstaat nog al eens door het ogenschijnlijk verschillend gebruik van het plus- en minteken bij NAP en LAT gegevens. Bij NAP-gegevens wordt meestal de positie van de bodem of het waterpeil t.o.v. het NAP referentievlak gegeven. Boven NAP is positief, eronder negatief.

Voor LAT-gegevens daarentegen wordt meestal de diepte van het water boven de bodem gegeven: als er water blijft staan bij LAT (en de bodem dus onder LAT ligt) dan is het getal positief. Als de bodem droogvalt dan is het negatief, of met een streepje eronder: -0,6 of 06.

Maar teneinde iedereen scherp te houden worden ook wel dieptes t.o.v NAP gegeven en bodempositie t.o.v. LAT. Voor de plaatjes links- en rechtsonder zijn alle volgende uitdrukkingen correct:

  • De waterstand is NAP min 8 dm
  • De waterstand is plus 6 dm t.o.v. LAT
  • De geul is 35 dm t.o.v. LAT
  • De geul is 49 dm diep t.o.v. (of: bij) NAP
  • De bodem ligt op NAP min 49 dm
  • De waterstand is NAP plus 6 dm
  • De waterstand is 20dm t.o.v. LAT
  • De geul is 35 dm bij LAT
  • De geul is 49 dm diep t.o.v. (of: bij) NAP
  • De bodem ligt op NAP min 49 dm