banner
Pagina in afdrukformaat
App's voor op de Wadden

Bron: redactie, 7 juli 2019

Er zijn tegenwoordig diverse app's voor navigatie op de Wadden beschikbaar.
Vooral interessant zijn de app's die de meest actuele gegevens bevatten.

  • Riverguide Recreant (Android, iPhone) gratis
  • QuickTide (PC, Android, iPhone) gratis voor leden Wadvaarders

Beide app's zijn te downloaden via de gebruikelijke kanalen: Play Store en iTunes.
Wij horen graag uw ervaringen met de app's op: navigatie@wadvaarders.nl

Riverguide Recreant

Deze app is een verdere uitwerking van de al beschikbare app voor het binnenwater.
Als je start- en eindpunt aangeeft, dan berekent Riverguide de route via de vaarwegen van RWS en houdt rekening met (onder meer) de diepgang van de boot en de diepte van de waters.
Als voorbeeld nam ik de route Harlingen - Ameland ('t Leije Gat) en ik gaf als diepgang 1,00m op.
De informatie is dan alsvolgt beschikbaar op de Riverguide.

Links is te zien hoe de route gepland wordt: via Kimstergat en Vaarwater Zwarte Haan.
Rechts is het verloop van de diepte en de waterstand te volgen gedurende de tocht.
De app werkt met de eenheden "km" en "NAP". Instellen op "nM" of "LAT" is niet mogelijk.

QuickTide App

QuickTide App doet geen routeplanning en heeft zelf geen kaartjes aan boord. Je moet zelf uitzoeken hoe je wilt varen en welke ondieptes je dan tegenkomt.
Daarentegen geeft QuickTide nauwkeurig aan wanneer een aangeven ondiepte gepasseerd kan worden.
Na aanvinken van "Kimstergat" en "Vaarwater Zwarte Haan" geeft QuickTide de volgende informatie

Heel precies zijn de passagetijden af te lezen. De rode lijn geeft de actueel door RWS verwachte waterstanden aan, de blauwe lijn volgt de getijdentabel.
Je moet dus zelf de route bepalen en de planning maken. QuickTide geeft aan of je over een ondiepte heen kunt en wanneer.
In QuickTide is wel in te stellen of je in LAT of NAP wilt werken.

Conclusie

De beide app's verstrekken heel andere informatie. Beide kunnen heel bruikbaar zijn.
Wij horen graag uw ervaringen met de app's op: navigatie@wadvaarders.nl