banner
Pagina in afdrukformaat
Actuele navigatie informatie

Bron: Stadstoezicht Haven & Markt Groningen, havenwezen@groningen.nl 24-4-2019

Aanpassing brugbedientijden stad Groningen

Vanaf 1 mei hanteert de gemeente Groningen andere bedientijden voor verschillende bruggen in de stad Groningen.

In het zomerseizoen worden 's avonds alleen de bruggen bediend die voor een (jacht)haven liggen. Op het Reitdiep zijn dit de Zernikebruggen en de Hoogewegbrug.  Op het Eemskanaal gaat het om de Berlagebrug, de Oosterhavenbrug en de bruggen over het Noord Willemskanaal tot aan de Zuiderhaven.  Zo bereiken recreanten in ieder geval een (jacht)haven om te overnachten.
De overige gemeentelijke bruggen worden 's avonds niet bediend.

De brugbediening per 1 mei 2019

Zomerseizoen (1 mei - 30 september) Brugtijden
Maandag t/m vrijdag 09:30-15:30 uur
  18:00-19:30 uur (alleen buitenste bruggen)
Zaterdag, zondag en feestdagen 09:00-12:00 uur
  13:00-16:00 uur
  17:30-19:00 uur
   
Winterseizoen (1 oktober - 30 april) Brugtijden
Maandag t/m zaterdag 09:30-15:30 uur


De gewijzigde tijden gelden alleen voor de bruggen die worden bediend door de gemeente Groningen.
Doorvaart op het Van Starkenborghkanaal, Eemskanaal richting Delfzijl en het Winschoterdiep blijft volgens het bedienregime van de provincie Groningen.


Bron: Ruurd Niepoth, 10-7-2017

Info website voor Waddenzee rond Terschelling

Op de site Waddendata.nl zijn een heleboel gegevens gecombineerd die voor het varen op de westelijk Waddenzee erg praktisch zijn. Op deze site worden weerberichten voor districten Texel en Harlingen van het KNMI gecombineerd met Windguru voorspellingen en Buienradar. 

Daarnaast staan er realtime RWS gegevens op:

  • astronomisch getijvoorspelling West Terschelling,
  • actuele waterstand op verschillende plaatsen,
  • de real time afwijking van het voorspelde astronomisch getij, 
  • realtime golfhoogten in o,a Stortemelk Oost (SM5),
  • realtime weer van meetstation Hoorn, Terschelling,
  • Voorspelling golfhoogte in het Eierlandse Zeegat

De site is ontwikkeld door Ruurd Niepoth, Tom Burrie (Verkeersleider op VC Brandaris). De data wordt via verschillende bronnen binnengehaald, gefilterd en gecheckt. Bij de data wordt een tijdstempel meegestuurd vanuit de data provider. Deze tijdstempel wordt door de browser van de gebruiker gecontroleerd en vergeleken met zijn eigen systeemtijd. Wanneer het verschil te groot wordt, en daarmee de data te oud, wordt de gebruiker hierop geattendeerd. Vooral de realtime data is gevoelig voor storingen en sommige meetboeien zijn dan niet zichtbaar voor enige tijd. Ook voor de afwijking van de waterstanden haalt het systeem de 10 min getijden tabel op bij RWS en interpoleert deze naar de actuele astronomische waterstand per minuut.