banner
Pagina in afdrukformaat
Zeppelin boven Wadden

Bron: http://www.harlingenboeit.nl/nieuws, 6 juni 2010

Zeppelin boven Waddenzee definitief van de baan

Zeppelin boven Waddenzee definitief van de baan. Dat hebben de initiatiefnemers laten weten. Het uitstel, als gevolg van de juridische acties van de Waddenvereniging, is nu een afstel geworden.

Al vanaf 2006 zijn er pogingen om met een zeppelin boven het wad te vliegen. In 2007 en 2008 heeft de provincie Fryslân daarvoor ook natuurbeschermingswetvergunningen afgegeven. De Waddenvereniging heeft zich, met andere natuurbeschermingsorganisaties, verzet tegen deze vergunningen, omdat er grote kans is op verstoring van de natuur en de rust en weidsheid van het waddengebied.

Dat verzet heeft er onder andere toe geleid, dat in de vergunningen de verplichting is opgenomen om de gevolgen op de natuur te monitoren om zo nodig in te kunnen grijpen. Om die reden vond de Raad van State eind 2008 de vergunningen door de beugel kunnen. De initiatiefnemers hebben nooit het voorgeschreven monitoringsplan opgesteld en dus niet kunnen vliegen.
Nu is aangekondigd dat het bijltje er bij wordt neergelegd vanwege de economische crisis.
 


 

Bron: Leeuwarder Courant, 19 juni 2009

De zeppelinvaarten boven het wad gaan deze zomer niet door.

Het Zwitserse bedrijf Skycruise waarvan initiatiefnemer Bé Jansema de zeppelin zou huren, verkeert in surseance, waardoor hij geen luchtschip kan krijgen. Jansema vond al veel obstakels op zijn weg.
De Waddenvereniging, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hadden bezwaar aangetekend. De Raad van State besloot echter in het voordeel van Jansema.
 


Bron: Leeuwarder Courant, 21 januari 2009

HARLINGEN. Op 22 augustus moet de eerste zeppelin van Bé Jansema boven de Waddenzee vliegen. De oud-burgemeester van Harlingen wil drie weken vanaf Wijnaldum vliegen. De laatste week stijgt de Zwitserse huurzeppelin op vanaf Ameland.

Red: We zullen opletten of er verstoringen door ontstaan