banner
Pagina in afdrukformaat
Rottummeroog in gevaar?

Bron: Staatbosbeheer bij de NOS, 14 maart 2012

"Rottumeroog vaker in tweeën"
Staatsbosbeheer, de eigenaar van Rottumeroog, spreekt tegen dat het waddeneiland in twee delen is gesplitst. Er is wel een grote geul ontstaan, maar die loopt niet over de volle breedte van het eiland.
De eigenaar reageert daarmee op uitlatingen van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat. Die zeiden dat het eiland uit twee delen bestaat doordat bij een storm zo'n 100 meter duin is weggeslagen.

"Niets bijzonders"
Volgens Staatsbosbeheer en de boswachter van Rottumeroog komt dat een paar keer per jaar voor en is het niets bijzonders.


Bron: Stichting Vrienden van Rottumeroog bij de NOS, 14 maart 2012

"Rottumeroog in twee stukken"
Het Groningse waddeneiland Rottumeroog is in twee stukken geslagen. Bij hoog water bestaat het eiland uit twee delen.
Een groep vrijwilligers ging deze week naar Rottumeroog om rommel op te ruimen en toen bleek dat het eiland de winter niet ongeschonden is doorgekomen.

Geul
De duinen zijn over een afstand van ruim 100 meter weggeslagen. Daardoor heeft het tij vrij spel en kan het water het eiland op komen. Vermoedelijk is een deel van de duinenrij afgelopen winter in een storm verzwolgen door de zee.
De Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat is geschrokken van de duinafslag. De organisatie is bang dat het eiland op den duur in zee verdwijnt als er niet wordt ingegrepen.

Onbewoond
Rottumeroog is sinds 1965 officieel onbewoond. Twee keer per jaar gaat een groep vrijwilligers naar het eiland om het zwerfvuil weg te halen.