banner
Pagina in afdrukformaat
Waarom Wadvaarders

's Ochtends in de schemer anker op om met opkomende vloed geruisloos koers te zetten terwijl de bemanning nog slaapt in het vooronder, ken je dat? En dan na een paar uur op een plaatje schuiven, om 's middags samen pieren te steken in het zand naast de boot. Tot het water weer komt. Waar kunnen kinderen nog deze rust meemaken, deze stilte? Waar kunnen ze 's nachts nog echt donker beleven? Zich één voelen met de natuur, met honderdduizenden vogels om hen heen? Als wadvaarder ben je verknocht aan deze unieke wildernis. Een aantasting van de waddennatuur raakt je diep.

 

In 1990 werd de Vereniging Wadvaarders opgericht omdat het vrije wadvaren steeds verder aan banden werd gelegd zonder dat daar goede argumenten voor waren. Vaargebieden werden in onze ogen onnodig afgesloten. Daar hebben we vanaf het begin actie tegen gevoerd, en met succes. De Wadvaarders hebben inmiddels meer dan duizend leden en zijn een gewaardeerde gesprekspartner geworden van de overheid, de waddenbeheerders én de natuurbeschermers. Op ons initiatief en dankzij intensief lobbyen en overleg is er een Erecode voor Wadliefhebbers ontwikkeld. Overheden, natuurbeschermers, recreanten en handhavers hebben de code ondertekend.


Vrij en verantwoord wadvaren moet blijven!

Eigenlijk zijn we scharrelaars, vaker buiten de boeien te vinden dan erbinnen. Aandachtig knobbelen we onze eigen route uit. Soms krijgen we een wrede tijzee bij windkracht acht voor onze kiezen, met striemend boegwater en een zuigende dwarsstroom. Onverwacht opdoemende branding van een verraderlijke zandbank waar je niet aan de grond wilt lopen. Slopend ja. Waar we zin in hebben! Maar we kennen het Wad, hebben zo onze favoriete plekjes. En daar liggen we dan vredig bij te komen van de tocht. Het liefst alleen…

Tot en met 2006 hebben we het tij mee om te bewijzen dat dit scharrelen de natuur niet verstoort. Zolang gelden de afspraken die overheden in 2003 hebben gemaakt met watersporters, chartervloot, wadlopers en kanovaarders.
Als Wadvaarders informeren we elkaar voortdurend over verzandingen, dieptes van geulen, bakens en kwetsbare foerageergebieden. Zodat we niet per ongeluk droogvallen waar het niet moet. Beginnende wadvaarders bieden we een uitgebreide leidraad voor de techniek van het wadvaren. We willen iederéén meekrijgen.

Dus of je nu vaart in een Compromis of een Cornish Crabber, een klipper of een Kelt, een Feeling of een vletje… sluit je aan. Modern of traditioneel, zeilschip of kleine motorboot, platbodem of kieljacht… kom er bij. Hijs die Wadvaardersvlag. Laten we dit tij benutten.

Wilt u lid worden van Wadvaarders? Hier is het aanmeldformulier.
U ontvangt regelmatig het Wadvaardersblad "Berichten".
En u mag dan de verenigingsvlag voeren, te bestellen bij het Secretariaat.