banner
Pagina in afdrukformaat
Bakens 2018
 1. Veilig en verantwoord varen
  Het motto van de Vereniging Wadvaarders is vrij en verantwoord varen, goed zeemanschap, met respect voor de Erecode en in evenwicht met de natuur. De samenwerking met Nautin past daarin en wordt voortgezet.
   
 2. Art 2.5 gebieden (voorheen art20-gebieden) dienen alleen ter voorkoming van bedreiging van een bepaalde soort
  Er naar streven dat uitsluitend gebieden worden afgesloten als dat tot doel heeft te voorkomen dat een bepaalde soort in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Daarnaast handhaving van dynamische zonering en streven naar doorvaartmogelijkheden voor zeehondengebieden van 3 uur voor tot 3 uur na hoogwater.
   
 3. Toegankelijkheid en eventuele uitbreiding ligplaatsen m.n. aan landzijde.
  Behoud van toegankelijkheid Schiermonnikoog en Noordpolderzijl en actief ondersteunen van initiatieven voor extra ligplaatsfaciliteiten aan de vast walzijde.
   
 4. Schoner Wad
  Bijdragen aan een schone en plasticvrije Waddenzee.
   
 5. Communicatie/PR
  Werken aan bekendheid van onze vereniging. Daarnaast als ambassadeurs Waddenzee geven van voorlichting/presentaties. Tevens bevorderen betere bekendheid Erecode. Zo mogelijk opzetten van of eventueel meewerken aan onderzoeksprojecten.
   
 6. Instellen van werkgroepen
  Er worden werkgroepen ingesteld om de betrokkenheid van leden bij de vereniging te vergroten en de druk op het bestuur te verminderen.
   
 7. Continuering deelname aan bestaande overlegorganen en zo nodig ook aan nieuwe
  De Vereniging Wadvaarders gaat door met het leveren van inhoudelijke bijdragen aan het overheidsbeleid t.a.v. de Waddenzee.
   
 8. Voortgaande samenwerking in Verbond Vaarrecreanten Waddenzee (VVW)
  Met de oprichting van het VVW zullen de organisaties vaarrecr eatie hun inbreng onderling afstemmen en de nu al verkregen toegang tot overlegvormen met overheden nader bestendigen en verder uitbreiden.
   
 9. Meewerken aan nieuwe beheerstructuur Waddenzee
  Met VVW, Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN), Raad van Advies Waddenzeehavens en Visserij streven wij naar een beheerstructuur waarin de bijdragen van de gebruikers – waaronder de vaarrecreatie - van het Waddengebied zijn gewaarborgd.
   
 10. Continueren en eventueel uitbreiden internationale samenwerking
  Continueren samenwerking met TWSSA en de andere partners daarin: Soltwaters (Duitsland) en Vadehavets Bådklubber (Denemarken). Streven naar een presentatie van TWSSA tijdens de Trilaterale RegeringsConferentie van de drie Waddenstaten in Leeuwarden in 2018