banner
Pagina in afdrukformaat
Bakens 2017
 1. De Vereniging Wadvaarders gaat door met het leveren van inhoudelijke bijdragen aan het overheidsbeleid t.a.v. de Waddenzee. Daartoe zijn we vertegenwoordigd in zoveel mogelijk overlegsituaties, waar ‘varen op het Wad’ aan de orde is.
   
 2. In 2017 gaat onze specifieke aandacht vooral uit naar het implementeren van het Actieprogramma Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) op de verschillende deelterreinen die dit programma omvat, met name de herijking van de art20-gebieden en de dynamische zonering.
   
 3. Tot de openstelling van een nieuwe betonde vaarweg over de Waardgronden (‘onderlangs’ bij de Blauwe Balg) wordt sinds 2015 toegepast en zal in 2017 worden voortgezet. De Wadvaarders zetten zich in om van deze pilot voor dynamische zonering een blijvend succes te maken en de ervaringen met deze pilot ook toepasbaar te maken voor andere routes.
   
 4. We blijven ons inzetten voor betere handhaving van het snelvaarverbod buiten de grote vaargeulen in de Waddenzee.
   
 5. De kleine havens van Schiermonnikoog en Noordpolderzijl zijn voor wadvaarders van groot belang. We steunen daarom de initiatieven, nationaal en internationaal, om deze te verbeteren en te behouden. De toegankelijkheid van deze havens is daar bij een speerpunt.
   
 6. De Wadvaarders gaan door met toerustings- en begeleidingscursussen- of cursusvormen voor het “vrij en verantwoord” varen op het Wad. De samenwerking met bedrijven die vaarcursussen aanbieden wordt in 2017 voortgezet.
   
 7. Leden van de Wadvaarders hebben ook in 2017, via onze collectieve aansluiting, gratis toegang tot de gegevens van Nautin. We ondersteunen de verdere ontwikkeling van deze website voor nautische informatie.
   
 8. Bekendheid van en met onze vereniging blijft in 2017 een speerpunt. Onze aanwezigheid op watersportbeurzen blijkt zinvol en gaat in 2017 door.
   
 9. Het belang van actuele berichtgeving wordt onderkend. De communicatie via Berichten en website wordt verder verbeterd. Met de introductie van Wadvaarders Berichten op A4formaat in full color is een waardevol medium ontstaan voor communicatie en presentatie van de Wadvaarders naar buiten. In 2017 zal 5 – 6 keer een digitale Nieuwsbrief (Berichten aan Wadvarenden) per mail aan alle leden worden toegezonden voor tussentijdse communicatie tussen de leden onderling en tussen bestuur en leden. De website wadvaarders.nl zal in 2017 verder grondig op inhoud worden doorgenomen en worden geactualiseerd en in combinatie met en naast de nieuwsbrief meer als communicatiemiddel voor intern en externe gebruik worden ingezet.
   
 10. De internationale samenwerking is uitgebreid tot de drie Waddenlanden . Met Soltwaters (Duitsland) en Vadehavets Bådsklubber (Denemarken) heeft de samenwerking in 2016 met de oprichting van een Trilaterale Stichting TWSA voor de coördinatie van recreatieve vaarbelangen op de trilaterale Waddenzee vaste vormen aangenomen en wordt in 2017 voortgezet.