banner
Pagina in afdrukformaat
Bakens 2016

Het bestuur van de vereniging Wadvaarders heeft voor haar beleid de volgende bakens uitgezet. Deze bakens worden besproken in de jaarvergadering 20 februari 2016.

 • De Vereniging Wadvaarders gaat door met het leveren van inhoudelijke bijdragen aan het overheidsbeleid t.a.v. de Waddenzee. Daartoe zijn we vertegenwoordigd in zoveel mogelijk overlegsituaties, waar ‘varen op het Wad’ aan de orde is.
   
 • In 2016 gaat onze specifieke aandacht vooral uit naar het implementeren van het Actieprogramma Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) op de verschillende deelterreinen die dit programma omvat, met name de herijking van de Artikel 20 gebieden en de dynamische zonering.
   
 • Tot de openstelling van een nieuwe betonde vaarweg over de Waardgronden (‘onderlangs’ bij de Blauwe Balg) in 2015 is toegepast en zal in 2016 worden voortgezet. De Wadvaarders zetten zich in om van deze pilot voor dynamische zonering een blijvend succes te maken.
   
 • We blijven ons inzetten voor betere handhaving van het snelvaarverbod buiten de grote vaargeulen in de Waddenzee.
   
 • Kleine havens zijn voor wadvaarders van groot belang. We steunen daarom de initiatieven, nationaal en internationaal, om deze te verbeteren en te behouden. De toegankelijkheid van deze havens is daarbij een speerpunt.
   
 • De Wadvaarders gaan door met keukentafelgesprekken en andere toerustings-, begeleidings- of cursusvormen voor het “vrij en verantwoord” varen op het Wad. De samenwerking met bedrijven die vaarcursussen aanbieden wordt in 2016 voortgezet.
   
 • Leden van de Wadvaarders hebben ook in 2016, via onze collectieve aansluiting, gratis toegang tot de gegevens van Nautin. We ondersteunen de verdere ontwikkeling van deze website voor nautische informatie.
   
 • Bekendheid van en met onze vereniging blijft in 2016 een speerpunt. We blijven bezig een geregeld gebruik van de ‘social media’ te ontwikkelen. Onze aanwezigheid op watersportbeurzen blijkt zinvol en gaat in 2016 door.
   
 • Het belang van actuele berichtgeving wordt onderkend. De communicatie via Berichten en website worden verbeterd. De website wadvaarders.nl zal in 2016 grondig op inhoud worden doorgenomen en worden geactualiseerd en meer als communicatiemiddel voor intern en externe gebruik worden ingezet. Het 100ste nummer van Berichten na de zomer 2016 krijgt speciale aandacht.
   
 • De internationale samenwerking is uitgebreid tot de drie Waddenlanden. Met Soltwaters (Duitsland) en Vadehavets Bådsklubber (Denemarken) voltooien wij in 2016 de oprichting van een Trilaterale Stichting TWSA voor de coördinatie van recreatieve vaarbelangen op de trilaterale Waddenzee.