banner
Pagina in afdrukformaat
De bakens voor 2015

Het bestuur van de vereniging Wadvaarders heeft voor haar beleid de volgende bakens uitgezet. Deze bakens worden besproken in de jaarvergadering 28 februari 2015.

 1. De Vereniging Wadvaarders gaat door met het leveren van inhoudelijke bijdragen aan het overheidsbeleid t.a.v. de Waddenzee. Daartoe streven we er naar vertegenwoordigd te zijn in zoveel mogelijk overlegsituaties, waar ‘varen op het Wad’ aan de orde is.
   
 2. In 2015 gaat onze specifieke aandacht vooral uit naar het implementeren van het Actieprogramma Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) op de verschillende deelterreinen die dit programma omvat.
   
 3. Tot de openstelling van een nieuwe betonde vaarweg over de Waardgronden (‘onderlangs’ bij de Blauwe Balg) in 2015 is besloten en deze is in voorbereiding. De Wadvaarders zetten zich in om van deze pilot voor dynamische zonering een succes te maken. Daarom nemen we daar ook opnieuw actief deel aan de monitoring van het gedrag van Wadgebruikers en van de Waddennatuur.
   
 4. We gaan ons inzetten voor betere handhaving van het snelvaarverbod in de Waddenzee, buiten de grote vaargeulen.
   
 5. Waar dat belangrijk is zullen we ook zelf of in samenwerking met anderen relaties met de politiek ontwikkelen en onderhouden.
   
 6. Kleine havens zijn voor wadvaarders van groot belang. We steunen daarom de initiatieven, nationaal en internationaal, om deze te verbeteren en te behouden. De toegankelijkheid van deze havens is daarbij uiteraard inbegrepen.
   
 7. De Wadvaarders gaan door met keukentafelgesprekken en andere toerustings- begeleidings- en cursusvormen voor het “vrij en verantwoord” varen op het Wad. De samenwerking met twee bedrijven die vaarcursussen aanbieden wordt in 2015 voortgezet.
   
 8. Leden van de Wadvaarders hebben ook in 2015, via onze collectieve aansluiting, gratis toegang tot de gegevens van Nautin. We ondersteunen de verdere ontwikkeling van deze website voor nautische informatie.
   
 9. Bekendheid van en met onze vereniging blijft in 2015 een speerpunt. We zijn bezig een geregeld gebruik van de ‘social media’ te ontwikkelen. Onze aanwezigheid op watersportbeurzen blijkt zinvol en gaat in 2015 door.
   
 10. De internationale samenwerking is uitgebreid tot de drie Waddenlanden. Met Soltwaters (Duitsland) en Vadehavets Bådsklubber (Denemarken) voltooien wij in 2015 de oprichting van een Trilaterale Stichting voor de coördinatie van recreatieve vaarbelangen op de trilaterale Waddenzee.