banner
Pagina in afdrukformaat
Bakens 2014

Het bestuur van de vereniging Wadvaarders heeft voor haar beleid de volgende bakens uitgezet. Deze bakens zijn besproken in de jaarvergadering 25 januari 2014. 

 1. De Vereniging Wadvaarders gaat door met het leveren van inhoudelijke bijdragen aan het overheidsbeleid t.a.v. de Waddenzee. Daartoe streven we er naar vertegenwoordigd te zijn in zoveel mogelijk overlegsituaties, waar ‘varen op het Wad’ aan de orde is.
   
 2. Meer dan voorheen zullen we ook relaties met de politiek ontwikkelen. In 2014 gaan we kennismakingsgesprekken houden met fractiewoordvoerders”Wadden” in de Tweede Kamer.
 3. Als uitwerking van het Pact van Rede is het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) opgesteld. In januari 2014 zullen de Wadvaarders dit plan mede ondertekenen.
   
 4. Ook na de ondertekening van het AVW blijven natuur, recreatie en overheid samen optrekken om van de dynamische zonering een succes te maken. In eerste instantie gaan we meewerken aan vier geselecteerde ’hotspots’. Openstelling van een route ‘onderlangs’ bij de Blauwe Balg is in dit kader ons eerste speerpunt in 2014.
   
 5. We nemen opnieuw actief deel aan monitoring van het gedrag van Wadgebruikers en van de Waddennatuur.
   
 6. Instandhouding van de bereikbaarheid van kleine havens is voor ons, nationaal en internationaal, een onderwerp, waarvoor we ons inzetten.
   
 7. De Wadvaarders gaan door met keukentafelgesprekken en andere toerustings- begeleidings- of cursusvormen voor het “vrij en verantwoord” varen op het Wad. In 2014 wordt samengewerkt met twee bedrijven die vaarcursussen aanbieden.
   
 8. De Wadvaarders ondersteunen het werk van Nautin, dé website voor nautische informatie. Onze leden hebben, via onze collectieve aansluiting, gratis toegang tot de gegevens.
   
 9. Bekendheid van en met onze vereniging is ook in 2014 een speerpunt. De Wadvaarders zijn, waar dat bij onze middelen past, aanwezig op watersportbeurzen.
   
 10. De internationale samenwerking is uitgebreid tot de drie Waddenlanden. Met Soltwaters (Duitsland) en Vadehavets Bådsklubber (Denemarken) vormen wij in 2014 een Trilaterale Stichting voor de coördinatie van recreatieve vaarbelangen op de trilaterale Waddenzee.