De bakens voor 2013
Het bestuur van de vereniging Wadvaarders heeft voor haar beleid de volgende bakens uitgezet. Deze bakens zijn besproken in de jaarvergadering 26 januari 2013.
 1. De Vereniging gaat door met beleidsbeïnvloeding op inhoud. Meer dan voorheen zullen we ook relaties met de politiek ontwikkelen. Voor 2013 staat een serie kennismakingsgesprekken met fractiewoordvoerders uit de Tweede Kamer op het programma. Daarnaast maken we goed gebruik van de netwerken samen met onze W5-partners. Natuur en recreatie blijven samen optrekken en actief werken aan coalities.
   
 2. Met de partners van het Pact van Rede doen de Wadvaarders in 2013 via het TOW onderbouwde voorstellen aan de overheid voor opheffing en/of inperking van afsluitingen ingaande het jaar 2014.
   
 3. We gaan meewerken aan voorstellen voor betere voorlichting van Wadgebruikers. In dit kader doen we mee aan het project Gastheerschap.
   
 4. Ook na de afronding van de evaluatie van het Convenant Vaarrecreatie en de evaluatie van de Leidraad (in het kader van gebiedsafsluitingen op grond van art. 20 Natuurbeschermingswet) blijven we actief meedoen aan monitoring.
   
 5. De Wadvaarders gaan door met keukentafelgesprekken en andere toerustingsbegeleidings- of cursusvormen voor het “vrij en verantwoord” varen op het Wad.
   
 6. In 2013 gaan de Wadvaarders zich presenteren op watersportbeurzen. Daarvoor zijn we bezig propagandamateriaal te vervaardigen.
   
 7. Begin 2013 verschijnt een nieuwe folder, die we ook weer in ons brede foldernetwerk in de Waddenhavens in Nederland en Duitsland zullen verspreiden.
   
 8. Voor de taakuitbreiding die de Vereniging aan het realiseren is zijn meer mensen nodig, die hierin participeren. Meer dan in het verleden zullen naast en om het bestuur heen werkgroepen gevormd worden, die specifieke taken uitvoeren.
   
 9. We zijn bezig de contacten met en over het Wadvaren in Duitsland te intensiveren. Een ontmoeting tussen de besturen van Soltwaters en Wadvaarders staat op het programma.