banner
Pagina in afdrukformaat
De bakens voor 2011

De vereniging Wadvaarders heeft in haar jaarvergadering 2011 voor haar beleid de volgende bakens uit gezet. Deze bakens staan in het kader van de veranderende politieke wind uit Den Haag.

Grote aandacht en oplettendheid inzake de kabinetsplannen.

Het samenvoegen van ministeries en het voornemen het natuurbeheer naar de regio’s te brengen zien wij als bedreigend, met name omdat de handhaving hoogstwaarschijnlijk anders zal worden georganiseerd. Een slechte zaak, omdat we juist het gevoel kregen dat naar onze argumenten werd geluisterd en dat er naar werd gehandeld.
De vrees is gerechtvaardigd dat wij straks met veel meer partijen moeten onderhandelen dan thans. Het goede nieuws is dat de samenwerking tussen de belangenbehartigers en de beheerders steeds intensiever is. Het Pact van Rede lijkt een sterk platform te worden om deze strijd te voeren.

Wadvaarderscongres, over de bestuurlijke inrichting van het Waddengebied, voorjaar 2011

In brede kring werd ons voorstel voor een congres over de bestuurlijke “jungle” rond het Wad aanvaard. Het zal nog best wat energie en aandacht vergen om dat in de steigers te krijgen. Wij streven er naar om als sluitstuk een bewindspersoon de conclusies te overhandigen.

De Leidraad inzake Afsluitingen o.g.v. artikel 20 Nb-wet scherp volgen, van de handhavers eisen dat ze zich aan de afspraken houden

De Expertgroep raakt gaandeweg bevolkt met externe deskundigen en dat is pure winst. Nu blijkt dat sommigen in de Expertgroep nog niet inzien dat hun werk zich dient te concentreren op het verbeteren van het wetenschappelijke gehalte van de argumentatie voor de Art 20 gebieden. Daar ontbreekt het nog steeds aan.

Geen onnodige afsluitingen voor zeehonden en zeker geen nieuwe

Gebieden vrijgeven die slechts vanwege zeehonden gesloten werden lijkt bespreekbaar te worden. Ook de erecode zal weer tegen het licht gehouden moeten worden, in het bijzonder als het gaat over de gedragslijn tegenover de zeehonden.
Het ziet er naar uit dat delen van de grote platen weer begaanbaar worden en dat er een doorvaart bezuiden de Blauwe Balg komt.

Geld voor leuke dingen wordt schaars

Financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld de Ecomare cursus heeft in 2010 te weinig aandacht gekregen. De kille Haagse wind doet vermoeden dat de kansen er niet beter op zijn geworden.

Wadvaarders vechten voor het behoud van mensen op vuurtorens

Wij zijn ambassadeurs van het Wad

Steeds duidelijker klinkt door dat men ons ziet als ambassadeurs van het Wad. Zo lijkt het er op dat de resultaten van ons grote onderzoek naar verstoringen uit 2003 t/m 2006 alsnog hun verdiende plaats krijgen in het project Monitoring. Dat is mooi, want nog steeds heeft men het in ambtelijke kringen over sluispassages als grondslag voor de ontwikkelingen op het Wad.