banner
Pagina in afdrukformaat
De bakens voor 2010

De vereniging Wadvaarders heeft in haar jaarvergadering 2010 voor haar beleid de volgende bakens uit gezet. 

Onze kennis en informatie over het Wad zetten wij op strategische wijze in

Wij wensen in de Expertgroep één of twee leden met een recreatief-nautische expertise. Tevens promoten wij onder de leden de Ecomare cursus, wij zoeken daarvoor financiële ondersteuning.
Wij trachten wetenschappers te motiveren en uit externe fondsen gelden te mobiliseren om het begrip “verstoring” van een wetenschappelijk kader te voorzien.

De Leidraad inzake Afsluitingen o.g.v. artikel 20 Nb-wet waar nodig ter discussie stellen

Het eerste jaar met de Leidraad bracht zwakke en onwerkbare onderdelen aan het licht. LNV hield zich niet aan de regels, de bezwaarprocedure omzeilde onze inbreng, de expertgroep bleek hoofdzakelijk uit LNV-ers te bestaan: de slager keurde dus het eigen vlees.

Geen onnodige afsluitingen voor zeehonden en zeker geen nieuwe

De regeling die nu voor de gewone zeehond in de leidraad staat lijkt vooralsnog acceptabel. De grijze zeehond staat op de Rode Lijst van beschermde zoogdiersoorten van de IUCN
Wij stellen dat de spontane terugkeer van deze soort in zijn oude habitat bewijst dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn.

Om onze doelen te bereiken sluiten wij coalities.

Het Pact van Rede laat zien dat alle “natte” recreanten en de natuurbeheerders geloven in het samengaan van natuur en recreatie. De politieke steun hiervoor moeten wij verder uitbouwen. Nu de handhavers nog tot dit inzicht zien te brengen.

Wij zijn ambassadeurs van het Wad

De afgelopen jaren worden wij steeds meer gewaardeerd als ambassadeurs van het Wad.
Alle partijen, met uitzondering van LNV, zien in dat wij niet de verstoorders zijn waarvoor men ons gemakshalve hield.