banner
Pagina in afdrukformaat
25 jaar Wadvaarders

Door: Jaap Klanderman (secretaris)

In februari 1990 kwamen, na en oproep van Sieb Kemme, mensen bij elkaar die verontrust (laten wij dat woord hier ook maar eens gebruiken) waren door de sterke groei van de afgesloten gebieden in de Waddenzee.  Het pas uitgevaardigde anker- en droogvalverbod op de Dellewal van Terschelling was –zeker voor een aantal van deze mensen– de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.
De respons was direct vele malen groter dan verwacht en op deze basis besloot men tot oprichting van een vereniging tot belangenbehartiging. Als middel zou vooral het actievoeren en de daarbij behorende publiciteit ingezet worden. Kon die vereniging een passender naam krijgen dan kortweg “Wadvaarders”!

Inmiddels zijn we vijfentwintig jaar verder. De vereniging is verder gegroeid en telt nu zo’n 1150 leden. De strijdmiddelen van destijds zijn vervangen door overleg. Ontzettend veel overleg. Met overheden, met natuurbeschermingsorganisaties, met andere clubs van Waddengebruikers, met zusterorganisaties in Duitsland en Denemarken.
Wij, het bestuur van nu, hebben de indruk dat we vorderingen maken en hebben gemaakt. De Erecode voor Wadgebruikers is een standaard voor iedereen op het Wad geworden. In plaats van preventieve afsluiting en bestraffing van overtreders gaat het nu in de eerste plaats om voorlichting en gastheerschap. Al merken we dat ook wij niet zonder bestraffing van notoire overtreders willen en kunnen. In het rijksbeleid kan natuur niet meer zonder de beleving daarvan door de mens worden gedacht.

Zijn we dus tevreden en kunnen we de vereniging opdoeken? Nee! Het blijft nodig dat overheidsbeleid kritisch te volgen. De vraag blijft of het werkelijk noodzakelijk is alle geldende afsluitingen onverkort te handhaven. Met de nieuwe vaarweg aan de zuidkant van de Blauwe Balg komt een nieuwe, veiliger, verbinding van westelijk en oostelijk wad beschikbaar. Dynamische zonering biedt naar wij inschatten meer mogelijkheden. Actief betrokken blijven op dit terrein is blijvend noodzakelijk. De Wadvaarders hebben anno 2015 eerder meer dan minder te doen.

Maar eerst willen we nu op een passende wijze stilstaan bij het vol maken van 25 jaar Wadvaarders. Waar kan dat in de winter beter dan op een Waddeneiland! We gaan dus naar Ameland. Niet op eigen kiel (wie dat toch doet is natuurlijk ook hartelijk welkom, zelfs met extra respect!), maar georganiseerd met de veerboot. We gaan terugblikken en vooruitkijken, vanuit de plaats waar we nu staan. En we gaan vooral een feestje vieren.

Op zaterdag 31 januari 2015 beginnen we op de boot, die om 9:30 uur van Holwerd vertrekt. Vanwege de bootdienstregeling en de benodigde vaartijd kan onze bijeenkomst op Ameland pas tegen 11:00 uur beginnen. De laatste boot gaat al weer om 18:30 uur terug. We zijn dan rond 19:15 uur terug in Holwerd. We willen de beschikbare tijd zo goed mogelijk gebruiken. Dus vergaderen we alleen over de zaken die echt aan de orde moeten komen. In de katern “Wadvaardersdag” van deze Berichten staat het volledige dagprogramma.

De reguliere Jaarvergadering schuiven we door naar zaterdag 28 februari 2015. We zijn dan weer te gast op de vertrouwde  Maritieme Academie in Harlingen. Maar ook dit wordt geen saaie dag voor Wadvaarders. We combineren de vergadering met een workshop over elektronische navigatie, waarbij de nadruk ligt op zelf doen.