banner
Pagina in afdrukformaat
Vervolg Dagboek bezwaarprocedure

Door Eilard Jacobs, namens het bestuur

Wadvaarders gaan niet opnieuw in beroep over de Boschplaat

Nadat de Raad van State de minister van LNV terecht had gewezen omdat de Wadvaarders wel degelijk ontvankelijk zijn in hun bezwaar tegen een veel grotere afsluiting van de Boschplaat, heeft de Minister opnieuw uitspraak gedaan over ons bezwaar. Zoals we al hebben bericht, bleef dit een afwijzing. Nu stond weer de mogelijkheid open tegen deze uitspraak inhoudelijk beroep aan te tekenen bij de Raad van State. In zijn vergadering in van 21 september heeft het bestuur in beginsel ook besloten dit te doen, omdat wij van mening zijn en blijven dat het besluit onvoldoende onderbouwd is. Maar tegelijk vonden we het belangrijk dat we de volgende dag overleg hadden met de directeur van LNV-Noord, Hendrik Oosterveld (in 2003 ontvanger van de Wadvaarders trofee). Dat was een goed gesprek, waarin LNV ook toezeggingen heeft gedaan, namelijk:

- Bij voornemens tot wijziging van afgesloten gebieden wordt de bijbehorende onderbouwing bijgevoegd (en dat is bij het overleg over de afsluitingen 2007 inmiddels ook gebeurd)

- LNV wil een overleg met de provincie Fryslân, SBB en de Wadvaarders beleggen, waarin ons voorstel om een wandelpad van Zuid naar Noord en een verbeterde voorlichting op de Boschplaat te realiseren, besproken kan worden.

Bij het gesprek op 22 september werd ons ook duidelijk dat de positie van LNV anders is wanneer wij nog in een rechterlijke bezwaarprocedure tegen hen zitten. In dat geval kunnen zij geen inhoudelijke informatie verstrekken en niet ingaan op voorstellen zoals hierboven. We zouden zelf het liefst én de procedure voortzetten én het overleg open houden, maar dit kan dus niet samen. We hebben een keuze gemaakt: omdat we een groot belang hechten aan onze goede verstandhouding met LNV-noord en goed overleg de laatste jaren met succes tot bijstellingen van het Waddenbeleid heeft geleid, heeft het bestuur daarom besloten het voorgenomen bezwaar bij de Raad van State niet door te zetten.

Op 14 december volgt een gesprek tussen LNV, Staatsbosbeheer, de provincie Fryslân en ons over de afsluiting van de Boschplaat

Nagekomen Bericht:

Het overleg op 14 dec'06 met Staatsbosbeheer en LNV over het creëren van een permanent toegankelijk wandelpad over de Boschplaat van Terschelling, ergens over het thans afgesloten gebied, is op niets uitgelopen: zo’n pad komt er niet. Staatsbosbeheer beroept zich daarbij onder meer op het feit dat er ook in de tijd dat er nog geen sprake was van de huidige afsluiting over 7,5 km nauwelijks van Wad naar Noordzee gewandeld werd: “Zo’n 10 of 15 keer per seizoen. “En het gebruik dat een huifkar regelmatig maakt van het pad pal ten noordoosten van de Tweede Slenk heeft veel minder effect op de vogels dan wanneer daar mensen zouden lopen”, aldus Staatsbosbeheer.

De Boschplaat is afgesloten over een lengte van 7,5 kilometer, volgens de vermelding op de waterkaart: van half maart tot 1 september. Maar in de praktijk haalt Staatsbosbeheer de bordjes met ’Verboden toegang’ weg op het moment dat dat verantwoord is in verband met de feitelijke aanwezigheid van broedende vogels. De laatste jaren is dat het geval geweest rond half juli. En dit gaat ook voor de komende jaren gelden. Vanaf dat moment is het gebied vrij toegankelijk.

Namens het bestuur,
Maarten Snel.