Regionaal ankeren in Zwolle

Door Martin Berk

 
Wegens succes geprolongeerd. Zo kun je de regionale Wadvaardersbijeenkomsten in Woerden en Zwolle wel noemen. Wat eerst een voorzichtig initiatief was in Woerden, wordt nu een volwassen loot aan de Wadvaardersboom. We hebben het over de regionale bijeenkomsten van de Wadvaarders. Gehouden in Woerden op 7 november en in Zwolle op 9 november. Zowel in Woerden als in Zwolle kwamen zo’n vijftig leden opdraven, om zoals gebruikelijk het laatste nieuws te horen, elkaar weer eens te spreken, sterke verhalen uit te wisselen en ook om te luisteren naar de gedegen voorbereide lezing van de avond over ‘Ankeren' door Wadvaarderslid Gerke Brouwer.
 
De redactie van Berichten was in de persoon van schrijver dezes op de bijeenkomst in de Buitensocieteit in Zwolle. Klein, lekker vol zaaltje. Koffie en thee met koek (en Wadvaardersvlaggen) stonden klaar, evenals de altijd even enthousiaste Gerd Beunk, de initiator en motor achter deze bijeenkomsten.
In Zwolle was ook voorzitter Maarten Snel aanwezig die even in het kort de highlights doornam van het laatste halfjaar. De procedure over het afsluiten van de Boschplaat. De stand van zaken rondom de evaluatie van de Erecode en natuurlijk het spektakel rondom de betonning in het Smeriggat in de zomer van dit jaar. We hebben deze feuilleton met zijn allen kunnen volgen op de Wadvaarderssite. Tonnen eruit, tonnen verlegd, tonnen eruit en prikken erin, prikken eruit Rijkswaterstaat maakt van de doorgang tussen het Rif en Engelsmanplaat een echte Wadvaardersscharreltocht.
 
 
 
Gerke met lichtbeelden  
 
De hoofdmoot van de avond was de lezing met lichtbeelden van Gerke Brouwer, ervaren Wadvaarder en een speciale hobby: het anker. De mensen die kwamen om nog eens de praktijk van het ankeren op het Wad uit te wisselen, kwamen bedrogen uit. De mensen die ook wel graag een boom wilden opzetten over trekkracht in relatie tot diepte en gewicht van het schip dachten even aan hun trekken te komen met de uiteindelijke formule die zo ingewikkeld was dat niemand deze ook maar even serieus konden nemen.
Gerke nam eens uitgebreid de tijd om ons in te wijden in het principe van het anker en de geschiedenis van het anker. Ik moet zeggen dat ik het een uiterst boeiend betoog vond en dat niet alleen omdat ik zelf historicus ben, maar vooral door de scherpe analyses over de kracht van het anker, het gebruik ervan in vroegere tijden en de stand van zaken van de huidige techniek. En allemaal in gewone woorden met adequate beelden erbij. Compliment, het werd nergens saai of langdradig, maar interessant en boeiend.
 
Gerke nam ons mee naar de 17de eeuw en liet zien hoe de grote schepen met gebruik van een stuk of wat ankers de havens verlieten. Kon even duren: een halve dag was geen uitzondering en zo af en toe moesten ze een anker achter laten. Leuk voor de archeologen en de huidige ankertechneuten. Ook leuk om te leren hoe die grote dwarsgetuigde schepen met een anker aan de spring het achterschip konden keren. Maar het mooiste kwam toch na de pauze toen Gerke in korte filmpjes liet zien wat de krachten waren op de diverse types ankers. De oude (stokanker), de moderne (stok en poolankers) en de ‘moderne moderne’ankers (zie elders in de Berichten). Zeg maar de nieuwe generatie: die kleine lichte schepjes waarvan je altijd denkt dat ze nog geen rubberbijbootje houden, maar waar je toch rustig 8 ton achter kunt hangen. En op de filmpjes kon je overtuigend zien: het werkt. Mooie info.
 
Natuurlijk vindt Gerke dat het succes van een anker vooral gelegen is in de omstandigheden en niet aan het materiaal. Tenslotte gaat de hobby-vaarder niet voor zijn lol in windkracht 10 voor anker. Dus zo is de boodschap: ga nu niet gelijk al je ankers, kettingen etc. vervangen. In de vrijetijdsomstandigheden functioneren de meeste ankers naar behoren. Maar de eindsuggestie van Gerke om een tweede anker van het lichte ‘moderne moderne’ soort mee te nemen, heeft zich diep in mijn binnenste genesteld. De schipperse weet het nog niet, maar volgend jaar gaan we weer eens leuk experimenteren met nieuw ankergerei. Leuk, ik verheug me er nu al op.