banner
Pagina in afdrukformaat
Redactioneel

 

 
Door Els Knol-Licht
 
 
 
 
Berichtennummer 64. Na door de jaren heen betrokken te zijn bij de tot standkoming van zo'n 50 nummers ben ik er aardig mee vergroeid. Er is een leuk en actief redactieteam, er is een vlotte samenwerking en uitwisseling met de site, ik had al kennis van het wad en heb kennis van het ambtelijk waddencircuit opgebouwd. Ik leerde diverse Wadvaardersbesturen kennen, ik kan van nabij terugblikken op een ontwikkeling van een jonge vereniging. Tijd dus om te stoppen. De vereniging groeit uit zijn soepele jasje, ik verlang als vrijwilliger naar minder gebondenheid aan de vaste regelmaat van verschijnen van Berichten en naar minder regels. Mijn in vrijheid gekozen Berichtenpensioen is een feit. Dit is mijn laatste redactioneel. Vanaf B65 lees ik, net als u, de inhoud pas na verschijnen. Ik ga (Luuk en ik gaan) voort met vrij en verantwoord Wadvaren, met of zonder Erecode. Het maakt voor ons geen verschil, we zijn Wadvaarders in hart en nieren. Dat gevoel delen we met u. Dank voor alle prettige kuipcontacten op het wad en via berichten at wadvaarders.nl. Achter dat e-mailadres via de site zit na de Jaarvergadering Martin Berk. De 'weesredactie', zoals Karin Broer het noemde, zoekt versterking. Zie advertentie verderop.
 
Het bestuur heeft onverwacht een koerswijziging in gang gezet. De site staat op de schop. De al om geprezen punctuele, actuele webmaster Teun is per december afgehaakt na het (wat ik noem) BommunicatieBeleidsBesluit van oktober j.l . Ondanks vermeende goede contacten waren wij als redactie ook niet op de hoogte van de voorbereiding van dit bestuursbesluit. En we betreuren, evenals Teun, zeer de wijze en het moment waarop het bestuur een koerswijziging ten aanzien van notabene Communicatie in gang heeft gezet. De jarenlang goed functionerende samenwerking tussen site en Berichten moet opnieuw op- en uitgebouwd worden. Verderop de lezing van het bestuur.
 
Het is januari als u dit leest, de Jaarvergadering is binnenkort. U heeft zich aan kunnen melden via de kaart met lidnummer. De stukken, welke weet ik niet, heeft u thuis ontvangen. In B64 verder: nieuws van het bestuur; een interview van Martin met voorzitter Maarten Snel , van Karin met betrokken niet-lid Liesbeth Meijer; Rian over zagers; regio; verhalen van leden; een ingezonden brief van Sieb Kemme over het nieuwe logo. Tot slot de Column.
Van hieraf wens ik u namens de nu nog voltallige redactie een van-het-Wad-verhalend jaar toe. Uw inzendingen blijven welkom.