banner
Pagina in afdrukformaat
Ontwikkelingen rond de website

 

Ontwikkelingen rond de website
Namens het bestuur, Maarten Snel
 
De website van de vereniging Wadvaarders wordt binnen en buiten onze vereniging luid geprezen. De informatie blijkt van grote waarde voor wadvaarders, zowel leden als niet-leden. Maar er zijn ook andere geïnteresseerden, zowel in de recreatieve als in de professionele sfeer. De opzet en de invulling van onze website wordt vanaf het eerste begin, zo’n vijf jaar geleden, geleverd door webmaster Teun van Waart. Voor zijn grote verdiensten heeft hij twee jaar geleden de Wadvaardersplaquette ontvangen.
De website zou naar de mening van het bestuur zich verder kunnen en moeten ontwikkelen in de richting van een meer interactieve site, waar leden onderling met elkaar kunnen communiceren, waar standpunten kunnen worden uitgewisseld zonder dat ze meteen naar buiten gaan. En misschien ook nog wel een stap verder: waar leden van onze vereniging meer informatie kunnen halen dan nu het geval is.
Dat betekent een beleidswijziging; hierover zijn gesprekken gevoerd met de webmaster. Meer dan eens bleek daarbij, dat Teun van Waart een wijziging in de hierboven genoemde richting niet zag zitten. Na intern beraad over welke ontwikkeling we met de site zouden willen gaan doormaken heeft het bestuur een beleidsnota over communicatie opgesteld. Deze betreft met name de doelstelling en opzet van de communicatie via de Website en de Berichten.
De ideeën die hierin zijn verwoord zijn voor onze webmaster Teun van Waart aanleiding geweest zijn functie ter beschikking te stellen.
Het bestuur betreurt dit besluit van Teun van Waart. Wij hopen dat hij zal doorgaan met het plaatsen van informatie over routes, over dieptes van geulen, verhalen zal blijven schrijven over boeiende tochten, etc.
 
Er is inmiddels een werkgroep ’Communicatie‘ opgezet die het communicatiebeleid van het bestuur verder gaat uitwerken. Daarin zitten Martin Berk en Siebe Kuipers van de Berichten-redactie, en Frank Nieuwenhuijsen van de website; samen met twee bestuursleden (Evert Jan de Kluizenaar en aspirant-lid Jaap Bosch) en onder begeleiding van Nynke Bout gaan zij het beleid verder uitwerken en vormgeven. Voor de zomervakantie staat er dan een vernieuwde www.wadvaarders.nl, met meer mogelijkheden dan de huidige site.
De werkgroep Communicatie gaat ook de afstemming en de samenwerking tussen website en Berichten regelen. En de informatievoorziening vanuit het bestuur aan de leden wordt ook onder de loep genomen en waar mogelijk verbeterd.
De redactie van Berichten is in deze werkgroep stevig vertegenwoordigd. In het voortraject heeft deze redactie (te) weinig ruimte gehad om haar inbreng te leveren. In de werkgroep wordt dat hopelijk gecompenseerd.
 
Ten slotte past hier een woord van grote dank aan Teun van Waart die zo veel gedaan heeft aan de opzet en eerste ontwikkeling van de site. Op de jaarvergadering van 27 januari 2007 zullen we hem publiekelijk bedanken.