banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaardersdag 2020

De Vereniging Wadvaarders bestaat 30 jaar !

Het 6e lustrum van onze vereniging vieren wij op Schiermonnikoog
tijdens de 
Wadvaardersdag op 25 januari 2020

Het is een groeiende traditie om onze lustra op een Waddeneiland te vieren. En ook nu gaan we dat weer doen.
Dit keer komen we bijeen op Schiermonnikoog in het Cultureel Centrum “De Stag”, Langestreek 23 9166 LA Schiermonnikoog.

Wij bieden u een volledige dagprogramma op Schiermonnikoog aan, inclusief busvervoer op Schiermonnikoog, lunch, consumpties en –naar keuze– ook een DINER met aansluitend vervoer per extra boot naar Lauwersoog.
Ook is het mogelijk vóór het afsluitende diner met de gewone veerboot terug te reizen en niet aan het diner deel te nemen.

Het maximale aantal aanmeldingen is helaas al bereikt: aanmelden voor deze Wadvaardersdag is niet meer mogelijk
Maximaal is er ruimte voor 150 deelnemers

Als u zich heeft opegegeven moet u de kosten vóór 18 januari voldaan hebben, anders wordt u afgevoerd als deelnemer
-  IBAN-rekeningnr. NL74INGB0003991305
-  op naam van: Wadvaarders, Groningen
-  onder vermelding van "Wadvaardersdag25 januari 2020 en uw naam en lidnummer".
Met tijdige betaling reserveert u uw buskaart, maaltijd(en) en consumpties.

 

Dagprogramma voor zaterdag 25 januari 2020

09.30 uur Vertrek boot van Lauwersoog.
             N.B. Aan boord en vooraf bij de kaartcontrole: registratie voor deze Wadvaardersdag
±10.15 uur Aankomst boot op Schiermonnikoog, aansluitend busvervoer naar De Stag
  ontvangst met  koffie/thee  en gebak
11.00 uur Opening door voorzitter Rob Leemans
  Organisatorische mededelingen door Basja Chanowski
  Welkom door burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog,
  Wadvaarderstrofee, terugbrengen door de vorige winnaar, het RCW en uitreiken aan ???
  Terugblik op 30 jaar Vereniging Wadvaarders door( oud-)voorzitters
12.30 uur Lunchbuffet
13.30 Middagprogramma: activiteiten buiten en binnen; keuze uit excursies, bezoeken en programma’s binnenshuis
                 Overzicht keuzemogelijkheden zie onder
15.30 uur Terug in De Stag: thee, lezing van Koos Dijksterhuis
17.00 uur

Formele jaarvergadering; met o.a. jaarverslag, financiële punten, bestuurssamenstelling,  toekomstoriëntatie
Notulen jaarvergadering 26 jan 2019
Jaarverslag
Financieel verslag
Begroting 2020
- verklaring kascommssie

17.45 uur Borrel: drankjes en hapjes, muziek, diashow
18.45 uur Per bus naar de Veerboot van 19.30 uur (aankomst Lauwersoog ±20.15 uur)
 OF  
18.45 uur Dinerbuffet
20.30 uur Per bus naar de EXTRA boot naar Lauwersoog
±21.45 Aankomst  Lauwersoog
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring kascommissie

 

 

Ondergetekenden:

 

 

Rik Vasen en Roel Luiten 

 

 verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de 

 exploitatie over de periode 1 december 2018 tot en met 30 november 2019 en

 de balans per 30 november 2019 van de Vereniging Wadvaarders, gevestigd  

 te Groningen, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.


De kascommissie verzoekt de vergadering om de bestuurder décharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1-12-2018 tot 

 en met  30-11-2019


 datum,7 januari 2020

Namen  

Rik Vasen

Roel Luiten

 

 terug naar dagprogramma

 

 

 

 

_______ 30 JAAR WADVAARDERS 2020 ________

KEUZEPROGRAMMA VAN 13.30 TOT 15.30 UUR

We zijn niet alleen naar Schiermonnikoog gekomen om te vergaderen, te eten en te drinken en voor de gezelligheid. We hebben op deze feestelijke dag ook de mogelijkheid om iets van het eiland te beleven. Daarvoor vind u hieronder een aantal keuzemogelijkheden. In De Stag liggen inschrijflijsten, waarop u uw keuze kunt aangeven. Let op: VOL IS VOL

Tijdens deze uren moet De Stag worden heringericht met het oog op het diner. Behalve de twee groepen, die in aparte ruimtes zitten, kunt u daarom van half twee tot half vier NIET in De Stag verblijven. Als u niet aan een van de keuzeprogramma's meedoet zijn er in de directe omgeving van De Stag voldoende horecamogelijkheden. U kunt er natuurlijk ook op eigen gelegenheid op uit trekken, in of buiten het dorp.

1.    WANDELING DOOR EN ROND DORP SCHIERMONNIKOOG
Eise Dobbinga is een echte Schiermonnikooger. Met hem als gids wandelen we door het dorp en zo mogelijk bezoeken we ook een paar markante punten in de directe omgeving.

2.    NATUURWANDELING
Koos Dijksterhuis ontmoeten we later in deze middag ook als spreker in De Stag. Maar eerst gaat hij er met ons op uit, de Schiermonnikoger natuur in.

3.    KNRM - KONINKLIJKE NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPI
Schiermonnikoog heeft direct naast de aanlegplaats van de veerboot een post van de KNRM. Er ligt daar ook een "grote"reddingboot. Plaatselijke vrijwilligers laten ons deze middag boot en posthuis zien en vertellen over reddingsoperaties.
Om teleurstellingen bij voorbaat te voorkomen: er zal niet worden gevaren.

4.    BAGGERPROJECT JACHTHAVEN SCHIERMONNIKOOG
Verminderende waterdiepten, baggerproblematiek en baggerkosten zijn terugkerende onderwerpen, waar varende bezoekers en bestuurders van Schiermonnikoog mee te maken hebben. Er wordt nu gewerkt met een nieuwe baggermethode, waardoor de toegankelijkheid van de jachthaven verbeterd en de kosten verlaagd worden.
Hans Danel, zeer nauw betrokken bij dit project, is onze gids.

5.    DUURZAAM JACHT -IEDEREEN KAN DUURZAAM VAREN
Peter Hoefnagels heeft op zijn eigen schip grote ervaring met dit thema. Onder de bovenstaande vlag geeft hij adviezen voor nieuwe en bestaande jachten. Vandaag deelt hij zijn kennis met andere Wadvaarders.
Deze groep blijft in een kleine zaal in De Stag en kan daarom slechts een beperkte omvang hebben.

6.    ERVARINGEN MET DE RIVER GUIDE RECREANT APP 1.0 VAN RIJKSWATERSTAAT, MET SPECIFIEK ONDERDEEL WADDENZEE DAARIN
Een mond vol, maar ons lid Floris van Bentum, wil graag over deze app vertellen en de werking demonstreren. Hij is vooral op zoek naar ervaringen van andere Wadvaarders hiermee.
Ook deze groep blijft in De Stag in een kleine zaal en heeft daarom beperkte ruimte.

terug naar dagprogramma