banner
Pagina in afdrukformaat
Wadvaardersdag 2019

Zaterdag 26 januari 2019 houdt de vereniging Wadvaarders haar jaarlijkse Wadvaardersdag annex Jaarvergadering.
Net als vorige jaren wordt deze dag gehouden in het gebouw van de Maritieme Academie in Harlingen.
Adres: Almenumerweg 1, 8611 KM Harlingen  (tegenover het NS-hoofdstation)

Hieronder vindt u het dagprogramma en de agenda van de jaarvergadering.

Dagprogramma

09.00 - 09.45    Ontvangst, inschrijving en koffie
09.45 - 09.50    Opening Wadvaardersdag door Rob Leemans, voorzitter
09.50 - 09.55    Welkom op Maritieme Academie door Arjen Mintjes, directeur
09.55 - 10.10    Waar gaan we naar toe door Rob Leemans
10.10 - 10.35    Samenwerking door Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging
10.35 - 11.00    Vlottend jachthavenplan 2018-2020 door Minou Danel van HDidee
11.00 - 11.20    Wadvaarder trofee inname van CWN
                       Uitreiking trofee aan RCW aan Arno Brok voorzitter (en CvdK)
11.20 - 13.00    Workshops of gezellig bijpraten
13.00 - 14.00    Lunch
14.00 - 16.00    Algemene Jaarvergadering Vereniging Wadvaarders
16.00 - 17.30    Napraten met een hapje en een drankje

Workshops
Vanaf 11:30 uur worden de volgende workshops aangeboden:
1.    EHAB-koffer (Eerste Hulp Aan Boord koffer)
2.    Ecologie van het Wad
3.    Dynamiek van het Wad
4.    De Nieuwe Afsluitdijk
5.    Varen door de Duitse Wadden
6.    De Waddenunit - toezichthouder, gastheer en manusjes v. alles
7.    'Varen' op vaarsimulator Maritieme Academie
8.    QuickTide (Nautin), Vaarmelder (RWS), RiverGuide voor de Wadden (RWS) en KNRM Helpt

Algemene Jaarvergadering Vereniging Wadvaarders 2019
  1.    Opening, vaststelling van de agenda
  2.    Mededelingen
  3.    Ingekomen stukken
  4.    Verslag van de Algemene Ledenvergadering van januari 2018
  5.    Jaarverslag 2018
  6.    Financieel verslag over 2018
  7.    Verslag Kascommissie
  8.    Bestuur vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen
  9.    Benoeming nieuw lid van de Kascommissie
10.    Begroting 2019
11.    Uitreiking Wadvaardersplaquettes
12.    Stand van zaken
         a.    Bakens
         b.    Werkgroepen
                i.    Schone Waddenzee
                ii.    Ledenwerving
               iii.    Wadvaarders Berichten
               iv.    Internationaal: estafette tocht Wilhelmshafen
                v.   Wadvaarders dieptestaat
13.   Lustrum 2020, een lustrumcommissie
14.   Aftreden en benoeming van bestuursleden
        a.    Jaap Klanderman is aftredend en niet herkiesbaar
        b.    Jan Röben + IJsbrand Dijkstra aftredend en herkiesbaar
15.    Rondvraag
16.    Sluiting + napraten met een hapje en een drankje

De stukken die bij de Wadvaardersdag en de Algemene Ledenvergadering horen kunt u hieronder downloaden

 Een terugblik op de Wadvaardersdag in foto's en tekst vindt u hier