Foto- en videopresentatie

Verzoek van de Jubileumcommissie

Tijdens de komende Wadvaardersdag op 31 januari 2015, willen we doorlopend foto’s en stukjes film over 25 jaar Wadvaarders projecteren op een groot scherm. Voor toepasselijke teksten (bijv. krantenknipsels) zullen we prikborden neerzetten.
We vragen daarom iedereen die Wadvaarders-beeldmateriaal uit de afgelopen 25 jaren beschikbaar heeft dit met ons te delen. Bijvoorkeur digitaal.

Bijdragen kunt u sturen aan:

Papieren bijdragen of grote digitale bestanden (op een usb-stick), kunnen per post naar:

Belangrijk: vergeet niet uw naam en adres te vermelden op alles wat u per post opstuurt; u krijgt het dan t.z.t. terug.