banner
Pagina in afdrukformaat
Vergaderstukken jaarvergadering 2013
  • notulen jaarvergadering 2012 (download)
  • jaarverslag over verenigingsjaar 2012 (download)
  • financiële stukken over 2012 en begroting 2013 (download)
  • koersnotitie "Bakens 2013" (download)