Kort verslag

Op zaterdag 26 januari hielden de Wadvaarders weer hun traditionele jaarvergadering, inmddels "De Wadvaardersdag" geheten.
Op het programma natuurlijk het gezellig samen zijn, maar ook de nieuwe ontwikkelingen op het Wad volgen. Zo hield Kees van Es, programmamanager "Rijke Waddenzee" bij het Ministerie van Economische Zaken, een presentatie over de route naar een rijkere Waddenzee.

Dit jaar ging de Wadvaarderstrofee naar de Waddenunit van EZ (voorheen EL&I, daarvoor LNV), de mannen dus van de blauwe schepen zoals de Krukel en de Phoca. De trofee was inmddels verrijkt met enkele mensen op de vuurtoren, gemaakt door leerlingen van de Maritieme Academie. De leerlingen wonnen daarmee een excursie naar de Tweede Kamer.

Tijdens de jaarvergadering 's middags, was er nog een presentatie van Marjan Vroon over de waarnemingen die gedaan zijn in het kader van het convenant. Marjan kreeg de Wadvaardersplakette uitgereikt voor het vele werk wat ze hiervoor heeft gedaan.
Een tweede Wadvaardersplaquette is toegekend aan de familie Kuhlmann uit Hengelo vanwege hun grote activiteiten op het gebied van ledenwerving voor de vereniging. Zij waren al met de veerboot naar Terschelling vertrokken, dus de plaquette wordt nog nagestuurd.

Verder namen we afscheid van Jan Asselbergs als bestuurslid, hij zal worden vervangen door IJsbrand Dijkstra als penningmeester. Ook een nieuw gezicht in het bestuur is Jan Röben.

Ook nog aardig om te vermelden is de aanwezigheid (vrijwel kosteloos) van de Wadvaarders met een eigen stand op Boot-Holland in Leeuwarden van vrijdag 8 t/m woensdag 13 februari en op BoatFit Bremen (onder de vlag van Soltwaters) van vrijdag 22 t/m zondag 24 februari.
Voor de Boot-Holland is promotiemateriaal gemaakt om een mooie achtergrond in de stand te hebben.