banner
Pagina in afdrukformaat
Vergaderstukken jaarvergaderging 2012
  • notulen jaarvergadering 2011 (download)
  • jaarverslag over verenigingsjaar 2011 (download)
  • financiële stukken over 2011 en begroting 2012 (download)
  • koersnotitie "Bakens 2012" (download)