banner
Pagina in afdrukformaat
Jaarvergadering 2010

Beknopt overzicht van de jaarvergadering 2010:

  • Het verslag van de algemene ledenvergadering 2009 is geaccordeerd.
  • Jannie du Bois-Minholts (van het Watersportverbond) heeft dit jaar de wadvaarderstroffee gekregen. Dit, vanwege haar zeer grote inzet voor het varen op het wad, en voor de goede contacten die we met haar hebben als Wadvaarders.

De wadvaarderstrofee voor Janny du Bois, de regiovertegenwoordigster voor Groningen/Drenthe (Wadden) van Watersportverbond:

  • Siebe Kuipers en Eilard Jacobs hebben dit jaar de Wadvaarders plaquete gekregen voor hun inzet binnen de vereniging. Siebe voor zijn jarenlange werk voor de berichten, en Eilard voor de duizend en een klussen, waarvoor hij altijd in te schakelen is, zoals ook op de jaarvergadering weer bleek waar hij de toespraak van Margreet de Boer overnam, en humorvol maar zeer accuraat verwoorde.
  • Het jaarverslag van 2009 is aanvaard.
  • Er wordt extra aandacht gegeven voor verjonging van de vereniging. Een zeer belangrijk punt, enkele leden hebben al hun hulp toegezegd.
  • De begroting 2010 is geaccoordeerd, dit houdt onder andere een verhoging van de contributie in van per 2010 van € 20.- naar € 25.- .
  • Het bestuurslidmaatschap van Karel Helder is met 1 jaar verlengd.

De vergaderstukken voor de jaarvergadering 2010 treft u aan

En, het belangrijkste! voor de jeugd:

Enkele foto's alvast van de dag:

Ecomare:

Sophie Brasseur: